Skróty


Znajdź test do

Znajdź testy do wykrywania

Wyszukaj testy po nazwie

Woda

Colilert

Wykrywa lub oznacza ilościowo wszystkie bakterie z grupy coli i Escherichia coli w ciągu 24 godzin

Colilert-18

Wykrywa wszystkie bakterie z grupy coli i Escherichia coli w wodzie lub bakterie fekalne z grupy coli w ściekach

Colisure

Wykrywa wszystkie bakterie z grupy coli i Escherichia coli, a wyniki są ważne przez 48 godzin

Test EasyDisc YEA

Wyniki oznaczania ilościowego bakterii ogólny metodą płytkową w ciągu 48 godzin

Test EasyDisc PCA

Wyniki oznaczania ilościowego bakterii heterotroficznych metodą płytkową w ciągu 48 godzin

Test EasyDisc R2A

Oznaczanie bakterii heterotroficznych metodą płytkową w ciągu 5-7 dni

Tectalert EC/TC

Zautomatyzowany system testowy do testowania wszystkich bakterii z grupy coli i E. coli, tylko E. coli, bakterii z grupy coli w kale, Enterococcus

Tectalert EC

Zautomatyzowany system testowy do testowania wszystkich bakterii z grupy coli i E. coli, tylko E. coli, bakterii z grupy coli w kale, Enterococcus

Tectalert FC

Zautomatyzowany system testowy do testowania wszystkich bakterii z grupy coli i E. coli, tylko E. coli, bakterii z grupy coli w kale, Enterococcus

Tectalert ENT

Zautomatyzowany system testowy do testowania wszystkich bakterii z grupy coli i E. coli, tylko E. coli, bakterii z grupy coli w kale, Enterococcus

Legiolert

Do wykrywania Legionella pneumophila

Enterolert

Wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Enterolert-DW

Wykrywa enterokoki w wodzie pitnej

FiltaMax

Światowy lider w wychwytywaniu i odzysku Cryptosporidium i Giardia

FiltaMax xpress

Przełom w procedurach filtracyjnych

HPC dla Quanti-Tray

Łatwiejsze oznaczanie bakterii heterotroficznych niż metodą płytkową

SimPlate dla HPC

Oznaczania bakterii heterotroficznych uproszczoną metodą płytkową

Pseudalert

Wykrywanie Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin

Colilert 250

Oznaczanie zarówno bakterii z grupy coli, jak i Escherichia coli w objętości 250 ml

Enterolert 250

Dokładne wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Pseudalert 250

Wykrywanie Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin

Quanti-Tray

Wyeliminuj zgadywanie przy liczeniu bakterii

Quanti-Tray/2000

Wyeliminuj zgadywanie przy liczeniu bakterii

IDEXX-QC

Pojedyncze źródło testów kontroli jakości pozwalających utrzymać akredytację

EZ DPD

Dozownik DPD do testów chloru

Enterolert-E

Wykrywaj skażenie enterokokami dwukrotnie szybciej niż przy zastosowaniu standardowych metod

Applied Biosystems

Sprawne przetwarzanie próbek od początku do końca

Quanti-Tray/Legiolert

Używany wyłącznie z Legiolertem do ilościowego oznaczania L. pneumophila