Skróty


Laboratoria referencyjne IDEXX
ZBADAJ WIĘCEJ

Female veterinarian during an feline examination

Testy do badania stanu serca

Test Cardiopet proBNP – do oceny wydolności mięśnia sercowego u psów i kotów

Dowiedz się więcej o stanie serca swoich kocich i psich pacjentów, po prostu pobierając próbki krwi.

Lecz i monitoruj swoich kardiologicznych pacjentów, włączając test Cardiopet proBNP do swojego protokołu postępowania kardiologicznego.

Skontaktuj się z nami

Testy opisywane


Test Cardiopet proBNP

Test Cardiopet proBNP to ilościowy test do oceny wydolności mięśnia sercowego u psów i kotów, w którym mierzy się stężenie NTproBNP, peptydu uwalnianego przez miocyty sercowe w reakcji na obciążenie i stres.

Zamów test Cardiopet proBNP jako element swojego zestawu badań kardiologicznych, gdy będziesz zamawiać rutynowe testy do badania krwi.
  • Psy – uznaj za punkt wyjściowy monitoringu moment, w którym po raz pierwszy można było usłyszeć szmer w sercu.
  • Koty – przeprowadzaj badanie przesiewowe kotów zagrożonych chorobą serca, niezależnie od tego, czy wykazują oznaki kliniczne.
     
Częste kody testu Cardiopet proBNP
  • CBNP — test Cardiopet proBNP—Psy (ABNP – Dodaj)
  • FBNP — test Cardiopet proBNP—Koty (ABNF – Dodaj)
Łatwy do wykonania

Popraw jakość opieki nad pacjentem przez wczesne wykrywanie i leczenie, w trakcie którego możesz uzyskiwać łatwe do interpretacji wyniki ilościowe oraz kryteria interpretacyjne, wyznaczające dalsze działania.

Minimalnie inwazyjny

Zamawiaj jako pojedynczy test lub jako element profilu biochemicznego/profilu CBC. Test Cardiopet proBNP wymaga tylko pobrania niewielkiej ilości krwi, a ponieważ nie jest potrzebna żadna specjalna probówka, procedura postępowania jest łatwa.

Ekonomiczny

Przeprowadzaj ten prosty test krwi jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o dalszej, potencjalnie kosztownej diagnostyce lub skierowaniu do specjalisty.

Pomoc

+48 22 853 40 01

Badania PCR są usługą świadczoną na mocy umowy z Roche Molecular Systems, Inc.