Skróty


Karty charakterystyki substancji M(SDS)

Wyszukiwarka informacji o bezpieczeństwie produktów

Karty charakterystyki substancji (MSDS) IDEXX zawierają informacje o substancjach chemicznych zawartych w naszych produktach. Informacje te ułatwiają szkolenia, planowanie w sytuacjach zagrożenia i ocenę ryzyka. Dostęp do karty charakterystyki dowolnego produktu można uzyskać za pomocą poniższej wyszukiwarki.

W razie pytań dotyczących karty charakterystyki lub trudności ze znalezieniem karty charakterystyki produktu IDEXX, należy wysłać wiadomość e-mail na adres productcompliance@idexx.com.