Skróty


Laboratoria referencyjne IDEXX
ZBADAJ WIĘCEJ

Artist rendering of red blood cells

Pełna morfologia krwi (CBC) IDEXX

Dokładniejszy obraz stanu pacjenta

Wiarygodna i kompletna ocena morfologii krwi w testach IDEXX – włącznie z wynikami oznaczania retikulocytów w standardowych badaniach morfologii

Wiele dostępnych typów testów pozwala na optymalny dla danego pacjenta dobór badania morfologii krwi

Dowiedz się więcej na temat badań morfologii krwi IDEXX w Laboratorium referencyjnym IDEXX

Skontaktuj się z nami

Dlaczego ważne są parametry retikulocytów

Retikulocyty działają jak system wczesnego ostrzegania, wykrywający różne problemy z wyprzedzeniem

Nowo uwalniane retikulocyty odzwierciedlają aktualny stan zwierzęcia, co sprawia, że są znakomitymi wczesnymi wskaźnikami takich stanów jak krwotoki lub stan zapalny, zanim rozwinie się niedokrwistość. Wczesne wykrycie daje największą szansę na rozpoznanie i leczenie występującej choroby i uzyskanie lepszych wyników.

 

Reticulocyte icon

Parametry retikulocytów

Aktualne informacje o produkcji RBC

Red blood cell icon

Krwinki czerwone

Odzwierciedlają stan organizmu w ostatnich paru miesiącach

Okres przebywania w układzie krążenia

2-4 dni*

80-120 dni*

Parametry

Stężenie retikulocytów (RETICs)

 • „Ilość”
 • Informuje, czy niedokrwistość jest regeneracyjna, czy nie i ułatwia identyfikację choroby występującej u pacjentów bez niedokrwistości

 • Średnia masa hemoglobiny w erytrocytach (MCH)
 • Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC)
 • Średnia objętość krwinki (MCV)

Dostępność

RETIC-HGB obecnie dostępne
w analizatorze ProCyte Dx

Dostępne w niemal wszystkich opisach CBC

 

 

Reticulocyte icon
Parametry 
retikulocytów

Aktualne informacje o produkcji RBC

 

Red blood cell icon
Krwinki czerwone

Odzwierciedlają stan organizmu w ostatnich paru miesiącach

Okres przebywania w układzie krążenia:

2-4 dni*

 

80-120 dni*

Parametry:

Stężenie retikulocytów (RETICs)

„Ilość”

Informuje, czy niedokrwistość jest regeneracyjna, czy nie i ułatwia identyfikację choroby występującej u pacjentów bez niedokrwistości.

 

Hemoglobina w retikulocytach (RETIC-HGB)

„Jakość”

Mierzy jakość rozwijających się czerwonych krwinek i pozwala wykryć niską dostępność żelaza

 

- Średnia masa hemoglobiny w erytrocytach (MCH)

 

- Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC)

 

- Średnia objętość krwinki (MCV)

Dostępność:
Tylko IDEXX automatycznie
zamieszcza we wszystkich opisach wyników CBC

 

Dostępne w niemal wszystkich opisach CBC

 

Wybierz odpowiednie badanie CBC dla swojego pacjenta

W zależności od potrzeb pacjenta. Zleć badanie rozmazu krwi.
Analizator hematologiczny ProCyte Dx lub LaserCyte Dx
Wyniki pozanormatywne takie jak:
 • ‘flagi’ w raporcie z badania
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • małopłytkowość
 • dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus
 • dodatni wynik testu w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodani wynik FeLV i/lub FIV
Niezbędne dodatkowe informacje
Odwołaj się do wykresu dot plot i przeprowadź badanie rozmazu krwi
Ręczna ocena rozmazu krwi
Laboratorium referencyjne
W zależności od stanu klinicznego
‘Duża Morfologia’
Zazwyczaj zlecana jako część badań profilaktycznych
 • badania przedoperacyjne u zwierząt klinicznie zdrowych
Wyniki pozanormatywne jak:
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • odchylenia w wynikach biochemicznych i/lub serologicznych
Ręczna ocena rozmazu krwi
‘Morfologia Premium’
Zalecana dla pacjentów ze stwierdzonym klinicznie procesem chorobowym lub jeśli ocena rozmazu wymagana algorytmem postępowania
 • dodatni wynik testu FeLV i/lub FIV
 • Choroby odkleszczowe
 • Dodatni wynik w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus
Gloved hand loading a blood sample into the ProCyte Dx analyzer

Produkty powiązane


Analizator hematologiczny ProCyte Dx

Przeprowadzane na miejscu badania hematologiczne, dające w czasie rzeczywistym wyniki o jakości wyników uzyskiwanych w laboratorium referencyjnym. Poznaj analizator ProCyte Dx.

Rozpocznij współpracę z Laboratorium referencyjnym.

*Jeśli automatycznie uzyskiwane wyniki są niezgodne z przyjętymi wytycznymi, a próbka zostanie uznana za istotnie nieprawidłową, technik przeprowadza ocenę rozmazu krwi.

†W przypadku kotów i psów parametry stężenia retikulocytów (RETICs) oraz zawartość hemoglobiny w retikulocytach (RETIC-HGB) są podawane we wszystkich raportach CBC dostarczanych przez laboratoria referencyjne IDEXX oraz analizator hematologiczny ProCyte Dx.