Elastyczna diagnostyka z nowymi badaniami morfologicznymi krwi w Laboratorium Referencyjnym IDEXX

By M. Alexis Seguin, DVM, MS, DACVIM

Wprowadzenie

Wszystkie badania krwi wykonywane w laboratoriach referencyjnych IDEXX przebiegają z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej dostępnej technologii hematologicznej. Laserowa cytometria przepływowa z fluorescencją oraz zastosowane algorytmy weterynaryjne sprawiają, że zautomatyzowane wyniki morfologii krwi cechuje niezwykła dokładność.

Badanie morfologii krwi IDEXX jest również najbardziej wszechstronne i obejmuje:

 • Liczbę retikulocytów, niezależnie od obecności niedokrwistości. Liczba retikulocytów u pacjentów z niedokrwistością pomaga zaklasyfikować niedokrwistość jako regeneracyjną lub nieregeneracyjną. U zwierząt nieanemicznych, utrzymująca się retikulocytoza może wskazywać na kompensację utajonej utraty krwi, chorobę hemolityczną lub inne choroby przewlekłe. Wczesne rozpoznanie i zarządzanie podstawowym procesem chorobowym u tych pacjentów jest kluczowe.
 • Hemoglobinę w retikulocytach, jest to miara jakości rozwijających się czerwonych krwinek u psów i kotów. Hemoglobina w retikulocytach wskazuje na dostępność żelaza w rozwijających się czerwonych krwinkach. Zmniejszenie hemoglobiny w retikulocytach można zaobserwować w przypadku przewlekłej utraty krwi, stanów zapalnych i chorób wątroby, głównie u pacjentów z niedokrwistością. Poinformujemy Cię, gdy badanie będzie już dostępne w laboratorium!

Elastyczne możliwości

 Laboratorium Referencyjne IDEXX oferuje dla psów i kotów, oprócz znanych już profili ogólnych z dużą morfologią, nowe zestawy profili ogólnych z morfologią premium. Wszystkie profile ogólne dostępne są zarówno w wersji standardowej, jak i premium, co pozwala wybrać najlepszą opcję w zależności od potrzeb pacjenta.

Morfologia Duża (w tym liczba retikulocytów) jest częścią badań profilaktycznych

Morfologia Duża jest dostępna dla psów, kotów i koni. Ta opcja zawiera ogólne zautomatyzowane badanie morfologii krwi wraz z retikulocytami (dla psów i kotów), pięcioczęściowy automatyczny obraz różnicowy i płytki krwi. Morfologia Duża jest zalecana podczas rutynowych badań preanestetycznych lub profilaktycznych u zwierząt zdrowych klinicznie.

Morfologia Premium (w tym retikulocyty) zalecana do diagnostyki pacjentów chorych

Morfologia premium jest opcją zalecaną dla chorych pacjentów. Obejmuje ten sam zakres co duża morfologia krwi, a ponadto zawsze przeprowadzana jest ręczna mikroskopowa ocena rozmazu krwi, która jest dokładniejsza niż ocena automatyczna (np. badanie w kierunku mikroorganizmów). Możliwa jest też konsultacja z lekarzem klinicystą, jeśli wyniki znacząco odbiegają od normy.

Nowe opcje przy nieprawidłowych wynikach dużej morfologii

Ogólnie rzecz ujmując, ‘Duża morfologia’ jest doskonałą i ekonomiczną opcją podczas przeprowadzania badań profilaktycznych u zwierząt bez objawów klinicznych. Czasami jednak pacjent, który w badaniu klinicznym wydaje się zdrowy, może w rzeczywistości mieć nieprawidłową morfologię krwi lub nieprawidłowe wyniki biochemiczne. Dodatni wynik testu w kier. chorób odkleszczowych także może być wskazaniem do wykonania ręcznej oceny rozmazu krwi u zwierzęcia ogólnie zdrowego. Laboratoria referencyjne IDEXX oferują mikroskopowy różnicowy obraz krwi (kod badania DIFFPR). Jest to test dostępny na życzenie; ta opcja pozwala na ręczną ocenę rozmazu krwi.

Wybierz badanie morfologiczne właściwe dla Twojego pacjenta

W zależności od potrzeb pacjenta. Zleć badanie rozmazu krwi.
Analizator hematologiczny ProCyte Dx lub LaserCyte Dx
Wyniki pozanormatywne takie jak:
 • ‘flagi’ w raporcie z badania
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • małopłytkowość
 • dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus
 • dodatni wynik testu w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodani wynik FeLV i/lub FIV
Niezbędne dodatkowe informacje
Odwołaj się do wykresu dot plot i przeprowadź badanie rozmazu krwi
Ręczna ocena rozmazu krwi
Laboratorium referencyjne
W zależności od stanu klinicznego
‘Duża Morfologia’
Zazwyczaj zlecana jako część badań profilaktycznych
 • badania przedoperacyjne u zwierząt klinicznie zdrowych
Wyniki pozanormatywne jak:
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • odchylenia w wynikach biochemicznych i/lub serologicznych
Ręczna ocena rozmazu krwi
‘Morfologia Premium’
Zalecana dla pacjentów ze stwierdzonym klinicznie procesem chorobowym lub jeśli ocena rozmazu wymagana algorytmem postępowania
 • dodatni wynik testu FeLV i/lub FIV
 • Choroby odkleszczowe
 • Dodatni wynik w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus

Dostępne opcje

Poniższe badania można znaleźć na skierowaniach laboratoryjnych

Profile ogólne z ‘dużą morfologią’
 
Kod badania Profil
GCUP
Profil rozszerzony
GERIP
Profil geriatryczny
KPGR
Profil szczegółowy - kot
Profile ogólne z ‘morfologią premium’
 
Kod badania Profil - tylko psy i koty
PRGCUP
Profil rozszerzony Premium
PRGERIP
Profil geriatryczny Premium
PRKPGR
Profil szczegółowy Premium - kot
Pojedyncze badania
 
Kod badania Profil
BB
Morfologia Duża
PRBB
PRBB Morfologia Premium
DIFFPR
Ręczna ocena rozmazu krwi

Skontaktuj się z IDEXX

W przypadku pytań dotyczących materiału badawczego, wyników badań oraz postępowania z pacjentem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

References

 1. Dostępne od połowy 2020 r
 2. Jeśli zautomatyzowane wyniki wykraczają poza zakres referencyjny, a próbka została zakwalifikowana jako znacznie pozanormatywna, technik wykonuje ocenę rozmazu krwi.
 3. Kryteria oceny lekarza klinicysty zostały ustalone przez międzynarodowy zespół patologów, specjalistów chorób wewnętrznych i specjalistów operacyjnych i zostały zatwierdzone przez komisję lekarską IDEXX