Skróty


Pomoc dla użytkowników analizatorów

+48 223 06 24 77

Poniedziałek – piątek
09:00–17:00

Pomocnicze filmy wideo dla użytkowników analizatora

Najczęściej zadawane pytania

Próbek poddanych działaniu heparyny można używać w separatorze krwi pełnej z heparyną litową, za wyjątkiem badania AST, LDH lub CK w próbkach od kotów. W przypadku próbek od kotów podwójne dozowanie może podnieść wyniki dla tych próbek.

Nie. Zalecana metodą mieszania w przypadku separatora krwi pełnej z heparyną litową jest wykonanie kilku wirowych ruchów separatorem.

Jeśli zdecydujesz się na odwrócenie separatora i nieco krwi zostanie w nasadce oraz wokół niej, delikatnie postukaj separatorem w blat, aby uwolnić krew z nasadki. Ilość krwi, która została w nasadce jest zbyt mała, by wpłynąć na analizę próbki i uzyskane wyniki.

Umieść w separatorze 0,6–0,8 cm3 krwi pełnej. Możesz ja odmierzyć, korzystając z miarki na strzykawce, którą dozujesz próbkę, lub napełnić separator tylko do najniższej linii.

WAŻNE: Aby wydrukować zakresy referencyjne, musisz zainicjować kontrolę jakości przez stację IDEXX VetLab (a nie system zarządzania gabinetem).

1. Stuknij w Narzędzia na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab. Wyświetli się ekran narzędzi.
2. Stuknij w Catalyst Dx.
3. Stuknij w Kontrolę jakości.
4. Stuknij w numer partii kontroli jakości, której używasz, a następnie w Start QC.
5. Stuknij w dane kontroli jakości na liście zadań na ekranie głównym Catalyst Dx, a następnie stuknij w Załaduj.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby załadować materiały do kontroli jakości, a następnie stuknij w Start.

Po uzyskaniu wyników możesz je wyświetlić na następujące sposoby:

 • Stuknij w Wyświetl w komunikacie Wyświetl wyniki (komunikat ten wyświetla się domyślnie po zakończeniu cyklu), aby przejść do Rejestru: Ekran z wynikami testów.
 • Stuknij w przeprowadzone kontrole jakości na liście Wyniki ostatniego testu na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab, a następnie stuknij w Wyświetl.
 • Stuknij w Rejestr na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab, wybierz kontrolę jakości, którą chcesz wyświetlić, stuknij w Wyświetl rejestr, stuknij w wybrany wynik testu, a następnie stuknij w Wyświetl wyniki.

Zaleca się, aby próbka została poddana cyklowi w ciągu 30 minut od pobrania. Jeśli próbka nie zostanie od razu poddana cyklowi, należy nałożyć nasadkę na separator, aby zapobiec parowaniu próbki.

Separatory krwi pełnej z heparyna litową należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z założonymi zielonymi nasadkami. Nie należy przechowywać separatorów w bezpośrednim słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła.

Clipy/slajdy zostały na wierzchu na noc. Czy nadal będą się nadawały do użycia?

Będą się nadawały do użycia, jeśli zostały pozostawione w temperaturze pokojowej jednorazowo na 24 godziny, pod warunkiem, że były one
właściwie przechowywane po dostarczeniu.

 

Po otrzymaniu slajdów nie przechowywaliśmy ich w zamrażarce/lodówce – co teraz?

Będą się nadawały do użycia przez jednorazowy okres 24 godzin, pod warunkiem otrzymania ich w ciągu 24 godzin od
wysyłki (łącznie 48 godzin). Jeśli nie masz pewności, kiedy zostały wysłane, skontaktuj się ze swoim
zespołem obsługi klienta, który udzieli Ci tej informacji.

 

Slajdy w opakowaniu z fioletowymi końcami zostały w lodówce. Czy nadal będą się nadawały do użycia?

Można je przechowywać poza zamrażarką jednorazowo przez maksymalnie 24 godziny. Zalecamy wyrzucenie
slajdów, jeśli były przechowywane poza zamrażarką dłużej niż przez 24 godziny.

 

Separator krwi pełnej z heparyną litową daje możliwość skorzystania z osocza, które można odzyskać po wykorzystaniu w analizatorze biochemicznym Catalyst Dx, a następnie użyć go do przeprowadzenia dodatkowych testów.

Jeśli po umieszczeniu w separatorze wymaganej ilości 0,6–0,8 cm3 w strzykawce pozostała krew, pozostałą próbkę można umieścić w dowolnej probówce pod warunkiem, że wymagana objętość jest odpowiednia.

System inteligentnego flagowania

Oflagowanie w analizatorze ProCyte Dx sygnalizuje użytkownikowi obecność nieprawidłowych grup komórek, których nie można scharakteryzować w ramach zwykłego hemogramu.

 

Gwiazdka (*)

Gwiazdka (*) wskazuje na to, że analizator kwestionuje obecność populacji komórek.

 

Kreski (--.--)

Kreski (--.--) oznaczają, że analizator nie może podać wyniku dla jednego z parametrów. W każdym przypadku należy sprawdzić rozmaz krwi. Te flagi działają jak wewnętrzna kontrola, przypominając lekarzowi, że próbkę trzeba ocenić pod mikroskopem. 

Pomocnicze filmy wideo dla użytkowników analizatora: 

 • Wenopunkcja żyły szyjnej u psa
 • Wenopunkcja żyły szyjnej u kota
 • Wenopunkcja żyły odpiszczelowej przyśrodkowej
   

Obejrzyj filmy wideo

Nie, analizator SCA2000 nie łączy się ze stacją IDEXX VetLab.

Chociaż firma IDEXX nie jest autoryzowanym centrum serwisowym SCA2000 i nie może serwisować tych analizatorów, będzie współpracować z producentem w imieniu klienta, aby rozwiązać wszelkie problemy związane z gwarancją i serwisem.

IDEXX zaoferuje programy zwrotu części ceny produktu użytkownikom SCA2000 chcącym zakupić analizator Coag Dx.

Analizator Coag Dx automatycznie wykonuje codzienną kontrolę jakości elektroniki wewnętrznej i temperatury, aby sprawdzić poprawność działania. Analizator sprawdza system również przy każdym włączeniu i przeprowadzeniu testu.

Chociaż za pomocą analizatora Coag Dx można badać wiele zwierząt, został on zatwierdzony jedynie dla poniższych gatunków:

 • Psy i koty: PT, PT z cytrynianem, aPTT, aPTT z cytrynianem
 • Konie: PT, PT z cytrynianem

Tak. Materiały eksploatacyjne IDEXX można stosować zarówno w analizatorze IDEXX Coag Dx, jak i SCA2000.

Czy mój analizator SNAPshot Dx odczyta test SNAP fPL? 

Tak. Analizator SNAPshot Dx odczytuje testy SNAP cPL oraz SNAP fPL.

Paski IDEXX UA zostały zatwierdzone do badania moczu psów, kotów i koni.

Ze względu na dużą liczbę wyników fałszywie ujemnych u małych zwierząt azotyny mają bardzo ograniczona wartość, jeśli chodzi o próbki weterynaryjne.

Paski IDEXX UA pozwalają zbadać:

 • pH
 • Białko
 • Ciała ketonowe
 • Bilirubinę
 • Leukocyty
 • Glukoza
 • Urobilinogen
 • Krew lub hemoglobinę

Paski IDEXX UA są jednorazowego użytku.

Analizator IDEXX VetLab UA należy kalibrować raz w tygodniu, za pomocą pasków kalibracyjnych IDEXX VetLab® UA™. Procedura kalibracji trwa mniej niż dwie minuty. Szczegóły procedury kalibracji należy sprawdzić w skróconych przewodnikach lub podręczniku dla operatora.

Pełna analiza moczu obejmuje badania właściwości fizycznych i chemicznych oraz badanie mikroskopowe:

 1. Ocenę koloru i przejrzystości moczu
 2. Badanie ciężaru właściwego moczu refraktometrem weterynaryjnym
 3. Pomiar właściwości chemicznych (tj. pH, bilirubiny, glukozy, krwi utajonej i ciał ketonowych)
 4. Badanie mikroskopowe osadu moczu

Pięcioprocentowa dekstroza jest wykorzystywana zwykle do uzupełniania deficytu wody, a nie dostarczania kalorii. Poza małymi zwierzętami podanie 5-procentowej dekstrozy (200 kcal/l) nie pokryje dziennego zapotrzebowania na kalorie. W przypadku podejrzenia sepsy lub hipoglikemii z innej przyczyny, można dodać 100 ml 50-procentowej dekstrozy (tj. 50 g) do 1 l roztworu Ringera z dodatkiem mleczanu tak, aby powstał 5-procentowy roztwór dekstrozy. W takiej sytuacji dekstroza jest wykorzystywana do zwalczania podejrzewanej lub stwierdzonej hipoglikemii.

Podanie podskórne można stosować w przypadku potrzeb związanych z pielęgnacją małych psów i kotów, ale nie należy tego robić w przypadku pacjentów z ostrą, ciężką utratą płynów (tj. u pacjentów z objawami zaburzeń objętości krwi w krwiobiegu). Podanie takie nie jest też zalecane w przypadku ekstremalnie odwodnionych lub mających hipotermię zwierząt, u których może występować znaczące zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych, co może zakłócać wchłanianie płynu. Do podania podskórnego zaleca się jedynie izotoniczne płyny krystaloidowe zawierające mleczan jako prekursor zasadowy (np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu). Niskie pH i duża zawartość octanu w niektórych produktach Plasmalyte lub Normosol R może wiązać się z bólem przy zastrzykach podskórnych. Pięcioprocentowy roztwór dekstrozy z wodą zwykle nie jest zalecany do zastosowań podskórnych, ponieważ podczas wyrównywania się płynu zewnątrzkomórkowego i podanego płynu niezawierającego elektrolitów mogłoby dojść do przejściowego zaburzenia równowagi elektrolitów. Istnieją ponadto obawy, że podskórne użycie krystaloidów zawierających dekstrozę mogłoby w razie dostania się bakterii podczas zastrzyku wywołać u zwierzęcia podatność na zapalenie tkanki łącznej.


Chcemy poznać Twoje zdanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół obsługi klientów odpowie na Twoje pytania możliwie jak najszybciej.

IDEXX sp. z o.o. przestrzega prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
​​​​​​​Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności.


Na bieżąco otrzymuj informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach i inne.