Skróty


Laboratoria referencyjne IDEXX
ZBADAJ WIĘCEJ

Pełna i zaawansowana oferta testów diagnostycznych

Jesteś klientem Laboratorium referencyjnego IDEXX? Pobierz formularze i poproś o wsparcie.

Protokoły psie

Dynamiczne protokoły testów dla psich pacjentów

Do diagnostyki hiperkortyzolizmu (choroby Cushinga) i hipokortyzolizmu (choroba Addisona)
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
Hematologia:
Krew pełna Morfologia krwi (w tym różnicowanie leukocytów i rozmaz)
tylko krew końska/psia/kocia
Erytrocyty
Hemoglobina
Hct
MCV
MCH
MCHC
RDW
leukocyty
Neutrofile
Limfocyty
Monocyty
Eozynofile
Bazofile
Płytki krwi
WET-HAE-SOP-91 (ACTS) i WET-HAE-SOP-92 (probówki otwarte) cytometria przepływowa (oznaczanie hemoglobiny metodą kolorymetryczną) przy użyciu Advia 2120 WET-HAE-SOP-2636 SYSMEX XT 2000iV WET-HAE-SOP-396 w razie potrzeby oznaczanie hemoglobiny metodą analizy kolorymetrycznej przy użyciu spektrofotometru Hemocue WET-HAE-SOP-395 barwienie rozmazów za pomocą systemu Hema Tek
Badanie
morfologiczne
WET-HAE-SOP-399 i WET-HAE-SOP-401 ręczne badanie rozmazu/różnicowanie przy użyciu mikroskopu świetlnego
Kożuszek leukocytarny
Przygotowanie
WET-HAE-SOP- 402 W razie potrzeby przygotowanie kożuszka leukocytarnego przy użyciu wirówki mikrohematokrytowej Hawksley’a i systemu barwienia rozmazów
Odczyn Coombsa u psów/kotów/koni Odczyn Coombsa WET-HAE-SOP-411 przy użyciu zestawu do badania odczynu Coombsa VMRD
Hematokryt Hematokryt (Hct) WET-HAE-SOP-394 przez odwirowanie przy użyciu wirówki mikrohematokrytowej Hawksley’a
Retikulocyty Retikulocyty *WET-HAE-SOP-371 metodą barwienia Supravital przy użyciu systemu Advia 2120 i SYSMEX XT 2000iV WET-HAE-SOP-398 metoda barwienia Supravital i mikroskopia
Krew pełna i surowica Zimne aglutyniny Zimne auto-aglutyniny WET-HAE-SOP-408 metodą hemoaglutynacji i mikroskopii
Próba krzyżowa Zgodność WET-HAE-SOP-407 metodą hemoaglutynacji i mikroskopii
Osocze (z cytrynianem) Fibrynogen Fibrynogen **WET-HAE-SOP-3336 i WET-HAE-SOP-3553 za pomocą analizatora ACL ELITE przy zastosowaniu technik koagulacji optycznej i mechanicznej Stago KC4
Czas protrombinowy Czas protrombinowy **WET-HAE-SOP-3336 i WET-HAE-SOP-3553 za pomocą analizatora ACL ELITE przy zastosowaniu technik koagulacji optycznej i mechanicznej Stago KC4
Częściowy czas tromboplastyny Częściowy czas tromboplastyny **WET-HAE-SOP-3336 i WET-HAE-SOP-3553 za pomocą analizatora ACL ELITE przy zastosowaniu technik koagulacji optycznej i mechanicznej Stago KC4
Krew pełna EDTA Oznaczanie grup krwi u psów i kotów Grupy krwi u psów i kotów WET-HAE-SOP-405 & 406 przy użyciu zestawu testów laboratoryjnych Alvedia
Wskazówki dotyczące pobierania próbek i ich dostarczania
 • Po pobraniu sprawdź, czy próbki uległy skrzepnięciu i odwirowuj je przez 30-120 minut.
 • Umieść oddzieloną surowicę w zwykłych probówkach i opatrz je imieniem pacjenta oraz czasem pobrania próbki.
 • Dostarcz do laboratorium probówki z oddzieloną surowicą i formularzem wniosku.
Do oceny funkcji wątroby
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
      AU2700
Surowica/Osocze Albumina Albumina Fotometryczna, zielony bromokrezol WET-BIO-SOP-509
Fosfataza zasadowa Fosfataza zasadowa 37C Fotometryczna, IFCC EC 3.1.3.1
WET-BIO-SOP-510
Aminotransferaza alaninowa ALT (SGPT) 37C Fotometryczna, IFCC bez P5P
EC 2.6.1.2.
WET-BIO-SOP-512
Aminotransferaza asparaginowa AST(SGOT) 37C Fotometryczna, IFCC bez
P5P EC 2.6.1.1
WET-BIO-SOP-513
Amylaza Amylaza Fotometryczna IFCC (EPS) EC 3.2.1.1
WET BIO-SOP-511
B-hydroksy-maślan BHB Fotometryczna, kinetyczna:
WET-BIO-SOP-581
Kwasy żółciowe Kwasy żółciowe Fotometryczna, L3K badanie przy zastosowaniu przetwarzania enzymatycznego
WET-BIO-SOP-580
Wapń Wapń Fotometryczna, Arsenazo III
WET-BIO-SOP-517
Cholesterol Cholesterol Fotometryczna, CHOD-PAP
WET-BIO-SOP-518
CK (CPK) CK (CPK) 37C Fotometryczna, IFCC EC 2.7.3.2
WET-BIO-SOP-520
Miedź Miedź Fotometryczna
WET-BIO-SOP-1234
Kreatynina Kreatynina Fotometryczna, kinetyczna Jaffe III
WET-BIO-SOP-525
Bilirubina całkowita Bilirubina całkowita Fotometryczna, zmodyfikowana O’Leary
WET-BIO-SOP-503
Fruktozamina Fruktozamina Fotometryczna, redukcja NBT
WET-BIO-SOP-579
Gamma GT Gamma GT Fotometryczna, IFCC EC 2.3.2.2
WET-BIO-SOP-1363
Glukoza Glukoza Fotometryczna HK G6P-DH
WET-BIO-SOP-528
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) GLDH DGCK EC 1.4.1.3
WET-BIO-SOP-583
Fosfor nieorganiczny Fosfor nieorganiczny Fotometryczna, molibdenian, UV
WET-BIO-SOP-529
Żelazo Żelazo Fotometryczna, TPTZ
WET-BIO-SOP-530
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) LDH 37C Fotometryczna, SCE EC 1.1.1.27
WET-BIO-SOP-534
Lipaza Lipaza Fotometryczna, enzymatyczna, kolorymetryczna
WET-BIO-SOP-535
Magnez Magnez Fotometryczna, błękit ksylidylowy
WET-BIO-SOP-536
Białko całkowite Białko całkowite Fotometryczna, niebieski fiolet
WET-BIO-SOP-539
Sód, potas i chlorki Sód, potas i chlorki Pośrednia ISE
WET-BIO-SOP-496
Triglicerydy Triglicerydy Fotometryczna
WET-BIO-SOP-537
Kwas moczowy Kwas moczowy Fotometryczna, Urykaza PAP
WET-BIO-SOP-541
Mocznik Mocznik Fotometryczna, Ureaza- GLDH
WET-BIO-SOP-540
Mocz Sód, potas i chlorki Sód, potas i chlorki Pośrednia ISE
WET-BIO-SOP-496
Wapń Wapń Fotometryczna, Arsenazo III
WET-BIO-SOP-517
Kreatynina Kreatynina Fotometryczna, kinetyczna Jaffe III
WET-BIO-SOP-525
Glukoza Glukoza Fotometryczna HK G6P-DH
WET-BIO-SOP-528
Fosfor nieorganiczny Fosfor nieorganiczny Fotometryczna, molibdenian, UV
WET-BIO-SOP-529
Kwas moczowy Kwas moczowy Fotometryczna, Urykaza PAP
WET-BIO-SOP-541
Mocznik Mocznik Fotometryczna, Ureaza- GLDH
WET-BIO-SOP-540
Mocz/CSF Białko całkowite Białko całkowite Fotometryczna, pyrogallol czerwony/molibdenian
WET-BIO-SOP-1700
      Helena SAS3 i 4
Surowica Elektroforeza białek surowicy SPE WET-BIO-SOP-2676 metodą elektroforezy w żelu agarozowym
Wskazówki dotyczące pobierania próbek i ich dostarczania
 • Po pobraniu sprawdź, czy próbki uległy skrzepnięciu i odwirowuj je przez 30-120 minut.
 • Umieść oddzieloną surowicę w zwykłych probówkach i opatrz je imieniem pacjenta oraz czasem pobrania próbki.
 • Dostarcz do laboratorium probówki z oddzieloną surowicą i formularzem wniosku.
Test ten jest stosowany do wykrywania tkanki jajnika u wysterylizowanych samic niewykazujących oznak rui
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
      Immulite 2000
Chemiluminescencyjny, kompetencyjny test immunologiczny
Surowica/Osocze Kobalamina Kobalamina WET-BIO-SOP-499
Kortyzol Kortyzol WET-BIO-SOP-498
Folan Folan w surowicy WET-BIO-SOP-500
Progesteron Progesteron WET-BIO-SOP-501
Tyroksyna Tyroksyna WET-BIO-SOP-497
TSH w surowicy psa TSH w surowicy psa WET-BIO-SOP-443
Digoksyna Digoksyna WET-BIO-SOP-448
    AU2700
Tyroksyna Tyroksyna Homogeniczne enzymatyczne badanie immunologiczne WET-BIO-SOP-2616 przy użyciu testu Microgenics T4
Fenobarbital Fenobarbital WET-BIO-SOP-2825
Wskazówki dotyczące pobierania próbek i ich dostarczania
 • Po pobraniu sprawdź, czy próbki uległy skrzepnięciu i odwirowuj je przez 30-120 minut.
 • Umieść oddzieloną surowicę w zwykłych probówkach i opatrz je imieniem pacjenta oraz czasem pobrania próbki.
 • Dostarcz do laboratorium probówki z oddzieloną surowicą i formularzem wniosku.
Do oceny nietypowego lub subklinicznego hiperkortyzolizmu lub łysienia X u psów
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
Cytologia:
Aspirowane płyny ustrojowe w tym (opłucnowy/puchlinowy/osierdziowy/maziowy)
Białko całkowite Białko całkowite AU2700
Wskaźnik refrakcji
WET-CYT-SOP-600 przy użyciu refraktometru.
Do diagnostyki hiperkortyzolizmu (choroby Cushinga)
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
Surowica i heparynizowane osocze Przeciwciała przeciw wirusowi wirusowej biegunki bydła (BVDV) Przeciwciała BVD WET-HAE-SOP-3492 przy zastosowaniu IDEXX ELISA
Antygen wirusa wirusowej biegunki bydła (BVDV) Antygen BVD WET-HAE-SOP-3493 przy zastosowaniu IDEXX ELISA
Surowica
Osocze EDTA
Dirofilaria, Borelia i Ehrlichia przy zastosowaniu SNAP® 3Dx® Antygen dirofilarii Przeciwciała przeciw Ehrlichii Przeciwciała przeciw Boreliio WET-HAE-SOP-423 przy zastosowaniu IDEXX SNAP® 3Dx®
Wykrywanie przeciwciał przeciw FIV Test na przeciwciała przeciw FIV WET-HAE-SOP-418 przy zastosowaniu IDEXX ELISA
Wykrywanie przeciwciał przeciw FIV FIV metodą Western blot WET-HAE-SOP-419 metodą Western blot przy użyciu zestawu IDEXX FIV
Wykrywanie antygenu FeLV Wirus białaczki kociej WET-HAE-SOP-417 metodą IDEXX FeLV ELISA
Psia lipaza trzustkowa Test Canine Pancreatic Lipase (Psia lipaza trzustkowa) WET-HAE-SOP-1928 przy użyciu zestawu IDEXX CPLi
Psie przeciwciała przeciwko tyroglobulinie Test TGAA WET-HAE-SOP-2139 metodą ELISA
Psi czynnik reumatoidalny Przeciwciała przeciwjądrowe Czynnik reumatoidalny Przeciwciała przeciwjądrowe WET-HAE-SOP-410 metodą aglutynacja lateksowej WET-HAE-SOP-409 metodą immunofluorescencji pośredniej
Canine NT pro-BNP Canine pro-BNP WET-HAE-SOP-3463 przy zastosowaniu Canine Cardiopet Plus ELISA (IDEXX)
Feline NT pro-BNP Feline pro-BNP WET-HAE-SOP-3450 przy zastosowaniu Feline Cardiopet Plus ELISA (IDEXX)
Wskazówki dotyczące pobierania próbek i ich dostarczania
 • Po pobraniu sprawdź, czy próbki uległy skrzepnięciu i odwirowuj je przez 30-120 minut.
 • Umieść oddzieloną surowicę w zwykłych probówkach i opatrz je imieniem pacjenta oraz czasem pobrania próbki.
 • Dostarcz do laboratorium probówki z oddzieloną surowicą i formularzem wniosku.
Jako pomoc w diagnostyce wnętrostwa u psów
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
Tkanki świeże i utrwalone oraz bloki parafinowe tkanki przetworzonej. Histologia Interpretacja rutynowych wyników histologicznych, histochemicznych i immunobiochemicznych badań barwionych próbek, w tym diagnostyki w celu rozpoznania choroby. Wszystkie poniższe metody uzupełnione udokumentowanymi procedurami odcinania, przetwarzania, odwadniania i zatapiania w medium, oczyszczania i zabezpieczania.
WET-HIS-SOP-205 oraz 49 barwników haematoksylina i eozyna (H&E)
Identyfikacja struktur komórkowych i morfologii komórek przez wykrywanie granulek heparyny, żelaza trójwartościowego, węglowodanów, błon podstawnych, tkanki łącznej, miedzi, elementów grzybów i pierwotniaków Barwniki specjalne, w tym: do barwienia metoda Grama, błękit toluidynyowy, błękit pruski Perlsa, barwniki trójbarwne, wybielacz melaniny, czerwień kongijska, kwas rubeanowy, do barwienia metodą PAS, barwnik Giemsy WET-HIS-SOP-206 – 211, 213, 215, 216, 236
Identyfikacja swoistych białek komórkowych, w tym melanocytów T i B, cyrokeratyny, cząsteczki LI i koronawirusów w makrofagach przez wiązanie przeciwciało/antygen Odczynniki testowe WET-HIS-SOP-233 do badań immunohistochemicznych, zawierające następujące przeciwciała CD3, CD79, CK, VIM, Melan-A, Ki67, MAC 387, Lambda, FIP, CD117.
Opinie i interpretacje
Interpretacja wyników barwienia w testach histologicznych i immunohistochemicznych, w tym diagnostyka mająca na celu rozpoznanie choroby u zwierząt towarzyszących.
Sporządzanie raportów zgodnie z WET-ANP-SOP-1586
Wskazówki dotyczące pobierania próbek i ich dostarczania
 • Po pobraniu sprawdź, czy próbki uległy skrzepnięciu i odwirowuj je przez 30-120 minut.
 • Umieść oddzieloną surowicę w zwykłych probówkach i opatrz je imieniem pacjenta oraz czasem pobrania próbki.
 • Dostarcz do laboratorium probówki z oddzieloną surowicą i formularzem wniosku.
Protokół testu potwierdzającego obecność czynnej tkanki jajników u suk wykazujących oznaki rui.
Typ próbek Test Uzyskane wyniki Urządzenie/metoda
Wymazy, tkanki i płyny biologiczne zwierząt, jak podano      
Wymazy z oczu, nosa i gardła, uszu, skóry, wrzodu/torbieli, gruczołu okołoodbytowego, torbieli miedzy palcami, narządów płciowych przed rozrodem Posiew, izolacja i antybiogram w przypadku istotnych izolatów Mikroorganizmy o znaczeniu klinicznym w weterynarii WET-MIC-SOP-2875 odpowiednio do próbki z rozpoznaniem zgodnie z WET-MIC-SOP-713.
Próbki z końskich dróg rozrodczych Badania przesiewowe w kierunku Taylorella equigenitalis, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeroginosa Obecność Taylorella equigenitalis, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa WET-MIC-SOP-674 jako test kontrolny w kierunku CEMO zgodnie z Kodeksem Postępowania Horse Race Betting Levy Board
Posiew krwi

Płyny/Aspiraty
Posiew, izolacja i antybiogram w przypadku istotnych izolatów w posiewach krwi, płynach/aspiratach Mikroorganizmy o znaczeniu klinicznym w weterynarii WET-MIC-SOP-675

WET-MIC-SOP- 676 Odpowiednio do typu próbki
Organizmy aerobowe i mikroaerobowe wyizolowane ze zmienionych chorobowo tkanek Wrażliwość bakterii na antybiotyki Antybiogram WET-MIC-SOP-2879 & 2880 przy użyciu VITEK 2XL
Skóra, próbki włosów i skóry   Wykazują obecność mikroorganizmów o klinicznej istotności w weterynarii, w tym bakterii, grzybów, drożdży i ektopasożytów WET-MIC-SOP-673 Odpowiednio do typu próbki
Mocz Badanie moczu Biochemia, leukocyty, erytrocyty, kryształki, wałeczki i komórki nabłonka WET-MIC-SOP-692 przy użyciu mikroskopu i wzorców
Badanie moczu Mikroorganizmy o znaczeniu klinicznym w weterynarii WET-MIC-SOP- 692
Badanie moczu Ciężar właściwy WET-MIC-SOP-692 przy użyciu refraktometru
Kał Badanie kału, hodowla i identyfikacja Salmonella spp WET-MIC-SOP-650 przez selektywne wzbogacanie (bulion Rappaports V) i posiew na podłoża selektywne (Brilliant Green Agar)
Badanie kału, hodowla i identyfikacja Campylobacter spp WET-MIC-SOP-650 metodą posiewu bezpośredniego
Badanie kału Wykazanie obecności pasożytów o znaczeniu klinicznym w weterynarii WET-MIC-SOP-751 przy zastosowaniu mikroskopii bezpośredniej, flotacji NaCl i flotacji ZnSO4
Badanie kału Nicień płucny WET-MIC-SOP-751 przy zastosowaniu testu Baermanna
Badanie kału Cryptosporidium WET-MIC-SOP-655 przy zastosowaniu barwienia zmodyfikowaną metodą Ziehla-Neelsons
Badanie kału Liczba jaj pasożyta WET-MIC-SOP-751 przy zastosowaniu mikroskopii bezpośredniej

Protokoły stosowane u kotów

Dynamiczne protokoły testów dla kocich pacjentów

Test diagnostyczne w kierunku hiperkortyzolizmu

Test diagnostyczne w kierunku hiperkortyzolizmu. W porównaniu z psami, u kotów ACTH daje niższą maksymalną wartość kortyzolu, a podwyższone stężenie tego hormonu utrzymuje się krócej.

Uwaga: Test ACTH nie uzyskał pozwolenia na stosowanie u kotów.

 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (1-2 ml w zwykłej probówce/z żelem).
 2. Wstrzyknij dożylnie ½ fiolki (125 μg) Synachtenu.
 3. Sześćdziesiąt minut po iniekcji pobierz drugą próbkę, tak jak powyżej.
 4. Dziewięćdziesiąt minut po iniekcji pobierz trzecią próbkę, tak jak powyżej.

Stężenie kortyzolu mierzy się w każdej próbce (kortyzol x 3).

Kod testu FACT

Protokół testu potwierdzającego obecność czynnej tkanki jajników u samic niewykazujących oznaki rui w czasie pobierania próbki.

 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (2 ml w zwykłej probówce /z żelem).
 2. Wstrzyknij domięśniowo 0,40 μg Buserelinu.
 3. Dwie godziny po iniekcji pobierz drugą próbkę tak jak powyżej.

Stężenie estradiolu mierzy się w każdej próbce (estradiol x 2)

Kod testu OAP1

Pomoc w diagnostyce wnętrostwa u kotów. Wykazano, że test ułatwia diagnozę wnętrostwa u kotów.

 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (2 ml w zwykłej probówce /z żelem).
 2. Wstrzyknij dożylnie 300 IU hCG (Chorulon, Intervet).
 3. Sześćdziesiąt minut po iniekcji pobierz drugą próbkę krwi, tak jak powyżej.

Stężenie testosteronu mierzy się w każdej próbce (testosteron x 2).

Kod testu RIG

Test do diagnostyki hiperkortyzolemii

Test hamowania pojedynczą wysoką dawką deksametazonu jest zalecany jako test diagnostyczny w kierunku hiperkortyzolemii u kotów. Wyniki tego testu nigdy nie powinny stanowić jedynego dowodu występowania tej choroby u kota.

 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (1-2 ml w zwykłej probówce/z żelem).
 2. Wstrzyknij dożylnie rozpuszczalny deksametazon w dawce 0,1 mg/kg. 
 3. Cztery godziny minut po iniekcji pobierz drugą próbkę, tak jak powyżej.
 4. Osiem godzin minut po iniekcji pobierz trzecią próbkę. tak jak powyżej.

Stężenie kortyzolu mierzy się w każdej próbce (kortyzol x 3).

Kod testu DSTC

Protokół testu potwierdzającego obecność czynnej tkanki jajników u samic wykazujących oznaki rui. W przypadku testu nie jest potrzebna próbka wyjściowa

 1. Wstrzyknij domięśniowo 300 IU hCG (Chorulon, Intervet) w czasie behawioralnej rui.
 2. Dwa tygodnie później pobierz próbkę krwi (2 ml w zwykłej probówce/z żelem).

Stężenie progesteronu mierzy się w próbce pobranej po wstrzyknięciu hCG. (progesteron x 1)

Kod testu PGT

Protokoły stosowane u koni

Dynamiczne protokoły testów dla końskich pacjentów

Test hamowania deksametazonem zwykle uważa się za odpowiedni test kontrolny, pozwalający odróżnić konie zdrowe od koni z hiperkortyzolemią. Podanie pojedynczych dawek kucykom z ochwatem nie spowodowało żadnych klinicznych objawów.

 1. Między 16:00 a 18:00 pobierz wyjściową próbkę krwi (co najmniej 1 ml krwi w zwykłej probówce/z żelem).
 2. Wstrzyknij domięśniowo rozpuszczalny deksametazon w dawce 0,04 mg/kg.
 3. Piętnaście do 19 godzin po iniekcji pobierz drugą próbkę, tak jak powyżej.

Stężenie kortyzolu mierzy się w każdej próbce (kortyzol x 2).

Kod testu EDEX

Przeprowadzany w celu odróżnienia wnętra od „fałszywych wnętrów”. U zwierząt w wieku 3 lat lub starszych, aby odróżnić zwierzęta z wnętrostwem od „fałszywych wnętrów” (wykastrowanych samców z oznakami wskazującymi na stymulacje hormonów jąder). Test nie nadaje się do badania osłów.

 • Pobierz jedną próbkę krwi (co najmniej 1 ml krwi w zwykłej probówce/z żelem).

Mierzy się stężenie siarczanu estronu (siarczan estrony x 1).
Kod testu OSR

Test do diagnostyki hiperkortyzolemii
 1. Pobierz wyjściową próbkę krwi (2 ml w zwykłej probówce /z żelem).
 2. Wstrzyknij dożylnie Inject 6000 IU hCG (Chorulon, Intervet).
 3. Sześćdziesiąt minut po iniekcji pobierz drugą próbkę krwi, tak jak powyżej.

Stężenie testosteronu mierzy się w każdej próbce (testosteron x 2).

Kod testu RIG

 

Jak zlecić badanie w Laboratorium referencyjnym IDEXX

Poproś Laboratoria referencyjne IDEXX o założenie konta.
Nasz przedstawiciel pomoże na wszystkich etapach procedury.

*W przypadku kotów i psów we wszystkich raportach CBC dostarczanych przez Laboratoria referencyjne IDEXX oraz analizator hematologiczny ProCyte Dx są podawane takie parametry, jak liczba retikulocytów (RETIC) oraz zawartość hemoglobiny w retikulocytach (RETICHGB)*.

 

Bibliografia

 1. Rehm M. Seeing double. Vet Econ. 2007;48(10):40–48.