Skróty


Minimum DataBase

Zobacz pełen obraz stanu swoich pacjentów, u których wystąpiły objawy, aby móc stawiać diagnozy w sposób bardziej dokładny i metodyczny.

 

 

Profilaktyka zawsze będzie najlepszą formą opieki medycznej

 

Obraz zdrowia pacjenta jest niepełny bez kompleksowych badań

  • Podczas corocznych kontroli można przeoczyć choroby o słabo wyrażonym lub utajonym przebiegu. Badania dodatkowe do dalszej diagnozy (ang. Minimum database) pozwalają na wcześniejsze postawienie diagnozy i leczenie na czas powszechnych chorób, takich jak cukrzyca, choroby nerek czy choroby pasożytnicze.
  • Każde zwierzę jest wyjątkowe, dlatego tak ważna jest znajomość normy dla każdego pacjenta.
  • Trendowanie wyników pozwala na wcześniejsze postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia. Wczesne wykrywanie i leczenie prowadzi do lepszych rezultatów, poprawy jakości życia i niższych kosztów leczenia.

Samo badanie fizykalne może nie pozwolić na wykrycie choroby.

Korzyści rozwiązań dotyczących Minimum Database

Usprawniaj ocenę pacjenta, u którego wystąpiły objawy

Zoptymalizuj przepływ pracy w zakresie badań Minimum DataBase

Zindywidualizuj opiekę nad pacjentami