Skróty


Skontaktuj się z nami

IDEXX Water Poland
IDEXX Laboratories sp. z o.o.
Dominikańska 3, 02-738 Warszawa
NIP  107 000 40 96, Poland
Telephone: +48 (665) 790 999
wateruk@idexx.com
www.idexx.pl/pl/water

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092
United States
Telephone: 1-800-321-0207
Fax: 1-207-556-4346
water@idexx.com
www.idexx.com/water