Skróty


Minimum DataBase

Oparte na wynikach Minimum DataBase

Ponieważ każdy pacjent jest inny, do uzyskania pełniejszego obrazu stanu zdrowia Twojego pacjenta mogą być potrzebne inne testy uzupełniające badania Minimum DataBase.

Na przykład w przypadku pacjenta z PU/PD włączenie testu IDEXX SDMA do Minimum DataBase może mieć duże znaczenie w wykryciu lub wykluczeniu przewlekłej choroby nerek. W zależności od wyników testu SDMA następnie mogą być konieczne testy kontrolne, takie jak UPC i posiew moczu.


Zobacz wcześniej i zarządzaj lepiej z nowym IDEXX SDMA

IDEXX SDMA to nowy, przełomowy test weterynaryjny to oceny funkcji nerek, mierzący stężenie SDMA (symetrycznej dimetyloargininy) w surowicy – biomarkera funkcji nerek o większej czułości niż badanie kreatyniny.

U większości zwierząt z przewlekłą chorobą nerek SDMA wzrasta wcześniej niż kreatynina, dlatego diagnozę można postawić średnio o 17 miesięcy wcześniej u kotów1 i 10 miesięcy wcześniej u psów.2 W przeciwieństwie do kreatyniny na poziom SDMA nie wpływa beztłuszczowa masa ciała.
 

Dowiedz się więcej o SDMA


Dokładniejszy obraz dzięki stosunkowi białka do kreatyniny w moczu

Gdy u pacjenta zostanie zdiagnozowana przewlekła choroba nerek, sklasyfikowana zgodnie z wytycznymi IRIS, ważne jest dokonanie podklasyfikacji jego choroby. U zwierzęcia należy wykonać podklasyfikację w kierunku zarówno białkomoczu, jak i ciśnienia krwi. Celem w podklasyfikowaniu białkomoczu jest potwierdzenie, że białko w moczu pochodzi z nerek, poprzez wykluczenie przyczyn związanych z wcześniejszym i dalszym odcinkiem układu moczowego. Nadciśnienie tętnicze jest powszechnym powikłaniem przewlekłej choroby nerek, a nieleczone może spowodować dalsze uszkodzenie nefronów, prowadzące do szybszej progresji choroby. Dlatego też kontrola nadciśnienia tętniczego jest ważnym elementem leczenia.

Stosunek białka do kreatyniny w moczu uwidacznia utratę białka przez nerki i nie wpływa na niego stężenie moczu. Wykrycie białkomoczu oraz pomiar czasu jego trwania i nasilenia są kluczowe w podejmowaniu decyzji klinicznych i monitorowaniu odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Nadciśnienie tętnicze zwykle wykrywa się, mierząc pośrednio ciśnienie krwi. Metodą z wyboru jest ultradźwiękowe monitorowanie przepływu krwi metodą dopplerowską, ale u psów przydatne mogą być także techniki oscylometryczne.

Aby przeprowadzić na miejscu badanie stosunku białka do kreatyniny w moczu, użyj analizatorów biochemicznych Catalyst One lub Catalyst Dx.

Czytaj więcej


Wiarygodne wyniki dzięki badaniu posiewu firmy IDEXX – złotemu standardowi w diagnostyce zakażeń układu moczowego

W razie podejrzenia infekcji nasze dokładne i niezawodne badanie posiewu wykonane w laboratorium referencyjnym IDEXX pozwoli Ci z pewnością zidentyfikować podstawową przyczynę choroby, co pozwoli zapewnić Twoim pacjentom optymalną opiekę. 

Posiew moczu jest złotym standardem w diagnostyce zakażeń układu moczowego (najbardziej czułym i specyficznym badaniem). Niewykonanie posiewu moczu w odpowiednich sytuacjach może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy i nieskuteczności leczenia.

IDEXX oferuje kompleksową gamę kontrolnych testów diagnostycznych w szerokim zakresie chorób, do przeprowadzenia na miejscu lub w laboratorium referencyjnym.

Rozwiązania z zakresu Minimum DataBase

Przesuń, aby zobaczyć nasze specjalne programy i urządzenia.