Pomoc laboratorium referencyjnego

+48 22 853 40 01

Poniedziałek - piątek: 09:00-17:00

 

Zobacz 5 prostych kroków od próbki do wyniku

 

Najczęściej zadawane pytania

Co mam zrobić, jeśli chcę dostarczyć próbkę do testu, który nie jest wymieniony w Formularzu wniosku o przeprowadzenie testu?

Proszę zadzwonić do IDEXX Laboratories pod numer +48 22 853 40 01. W naszych laboratoriach istnieje możliwość wykonania dodatkowych lub specjalistycznych testów.

 

Co należy zrobić, jeśli nie ma możliwości pobrania wystarczającej ilości krwi do wszystkich testów, które chcę przeprowadzić u danego pacjenta?

Proszę zadzwonić do laboratorium pod numer +48 22 853 40 01. Możemy pomóc ustalić, które testy są priorytetowe lub przedstawić alternatywne możliwości i zapisać priorytety na formularzu wniosku.

 

Co mam zrobić, jeśli mam pytanie na temat dostarczania próbki lub interpretacji wyniku?

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na te pytania w części poświęconej FAQ, prosimy zadzwonić do IDEXX Laboratories pod numer +48 22 853 40 01. Nasz zespół Interny z przyjemnością udzieli porady na temat testów diagnostycznych, interpretacji wyników testów laboratoryjnych oraz leczenia psich i kocich pacjentów. W przypadku wszystkich innych gatunków należy wybrać Opcję 1. Nasze zespoły Obsługi Klientów i Administracyjny udzielają ogólnych informacji, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące dostarczania próbek, a nasz Kierownik Laboratorium i technicy laboratoryjni udziela odpowiedzi na szczegółowe pytania na temat konkretnych urządzeń lub procedur testowych.

Zadzwoń do IDEXX Laboratories pod numer +48 22 853 40 01:

Opcja 1: Obsługa Klientów – W ogólnych sprawach związanych z testami/Pytania o usługi. Następnie wybierz:

  • Opcja 5, Opcja 1: Interna 
  • Opcja 5, Opcja 2: Patologia kliniczna 
  • Opcja 5, Opcja 3: Anatomopatologia 
  • Opcja 5, Opcja 4: Inne gatunki

 
Nasz zespół Interny z przyjemnością udzieli porady na temat testów diagnostycznych, interpretacji wyników testów laboratoryjnych oraz leczenia psich i kocich pacjentów. Nasze zespoły Obsługi Klientów i Administracyjny udzielają ogólnych informacji, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące dostarczania próbek, a nasz Kierownik Laboratorium i technicy laboratoryjni udziela odpowiedzi na szczegółowe pytania na temat konkretnych urządzeń lub procedur testowych.

Jaka jest minimalna objętość próbki do morfologii krwi?

Jeśli używasz standardowych probówek 1,3 ml EDTA (probówka z różowym korkiem), napełniaj próbówkę do kreski, aby uzyskać próbkę dobrej jakości. Zawsze dostarczaj rozmaz.

 
Jaka jest minimalna objętość surowicy potrzebnej do badań biochemicznych?

Potrzeba co najmniej 0,5 ml surowicy.

 
Jaka jest minimalna objętość surowicy potrzebnej do testu kortyzolu?

Potrzeba co najmniej 0,5 ml surowicy.

 
Jaka jest minimalna objętość próbki do badania T4 całkowitej i wolnej frakcji T4?

Potrzeba co najmniej 0,6 ml surowicy.

 
Jaka jest minimalna objętość próbki do profilu krzepnięcia?

W przypadku oznaczania PT/PPT, zasadnicze znaczenie ma proporcja krwi do środka przeciwkrzepliwego (cytrynianu) (1 część cytrynianu: 9 części krwi). W przypadku dostarczanych przez nas 1 ml probówek z zielonym korkiem, w każdej probówce musi znaleźć się 1 ml krwi. Proszę napełnić probówkę do odpowiedniego poziomu i sprawdzić, czy probówka nie jest przeterminowana.

Zlepy płytkowe tworzą się w czasie flobotomii, przy przechowywaniu w probówce z EDTA oraz w trakcie przygotowywania rozmazu krwi. Są one rezultatem zwykłej tendencji płytek do zlepiania się i są „artefaktami” w tym sensie, że nie krążą z krwią pacjenta. Obecność zlepów wpływa na określanie liczby płytek. Gdy płytki krwi nie są rozmieszczone w próbce równomiernie, liczba płytek w badaniu może zostać zaniżona. W laboratoriach IDEXX technicy oceniają rozmaz badanej z krwi pod kątem morfologii i szacują liczbę płytek oraz sprawdzają występowanie zlepów.

Liczbę zlepów można ograniczyć, stosując „czyste wkłucie” w czasie flebotomii, niezwłoczne umieszczając krew w probówce z EDTA i delikatnie mieszając próbki. Czasem te działania nie wystarczają, aby zapobiec zlepom płytek. Gdy w krwi pobieranej od pacjenta regularnie tworzy się zbyt dużo zlepów płytek, aby dokładnie określić ich liczbę, można pobierać próbki do strzykawki przepłukanej heparyną i dopiero potem umieszczać krew w probówce z EDTA (probówka z różowym korkiem). Zlepianie się płytek można ograniczyć, pobierając krew z żyły szyjnej, gdy tylko jest to możliwe.

Tak.

Prawidłowe postępowanie z próbką ma zasadnicze znaczenie. Krew należy odwirować, gdy tylko utworzy się skrzep. Surowicę należy poddać dekantacji i trzymać w niskiej temperaturze. Hemoliza zmienia wyniki. Jeśli próbka ulegnie hemolizie, należy pobrać świeżą próbkę. Aby ułatwić diagnozowanie insulinomy, stężenie insuliny należy mierzyć, gdy stężenie glukozy we krwi wynosi < 60 mg/dl. Oznaczenie stężenia glukozy w surowicy lub osoczu (probówka z szarym korkiem) jest uwzględnione w cenie badania stężenia insuliny.

W przypadku diagnozowania insulinomy należy równocześnie dostarczyć próbkę pobraną od pacjenta do probówki z fluorkiem szczawianu z oddzieloną surowicą po 12-14 godzinach głodówki lub gdy analiza wykonana w lecznicy wykazała hipoglikemię. Próbka z fluorkiem jest stosowana do sprawdzania stężenia glukozy we krwi i umożliwia obliczenia poprawionego stosunku insulina:glukoza.


Chcemy być z Tobą w kontakcie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół obsługi klientów odpowie na Twoje pytania możliwie jak najszybciej.

Spółka IDEXX uznaje, że prawidłowe przetwarzanie danych jest bardzo ważne.
​​​​​​​Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności.

Śledź aktualności na temat innowacji i propozycje edukacyjne.