Skróty


Oprogramowanie MPN Generator do wyników NPL w Systemie Quanti-Tray

Bezpłatne oprogramowanie IDEXX MPN Generator działające w środowisku Windows jeszcze bardziej ułatwia obliczenia i rejestrowanie wyników:

  • Jest kompatybilne z tackami Quanti-Tray, Quanti-Tray/2000 i Quanti-Tray/Legiolert
  • Przelicza liczbę dodatnich studzienek na NPL z górną i dolną granicą 95% przedziału ufności
  • Zawiera pola przeznaczone na nr identyfikacyjny próbki i datę
  • Tworzy pliki wyjściowe, których można użyć w większości arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu
  • Zawiera opcję rozcieńczania, która umożliwia obliczanie współczynnika rozcieńczania w pliku wyjściowym

Po prostu pobierz oprogramowanie, dwukrotnie kliknij ikonę na pulpicie i wprowadź swoje dane

Pobierz

Zasoby i narzędzia

Pomoc

Pomoc można uzyskać w dziale pomocy technicznej IDEXX

01638 676800
8:00–17:00 od poniedziałku do piątku

Pomoc dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu