Skróty


Legiolert

Do wykrywania Legionella pneumophila

 
   

 • Wykrywa Legionella pneumophila z dokładnością tradycyjnych metod hodowlanych lub większą.
 • Zapewnia ostateczne wyniki w ciągu 7 dni, bez konieczności przeprowadzania dodatkowego potwierdzenia.
 • Prosty przebieg testu i odczyt wyników znacząco usprawniają przepływ pracy w laboratorium.
 • Łatwa w użyciu platforma, podobna jak w teście Colilert.
 • Certyfikat „NF Validation” AFNOR – numer referencyjny IDX 33/06-06/19

 

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Każde brązowe zabarwienie oraz/lub zmętnienie wskazuje na dodatni wynik badania w kierunku Legionella pneumophila.
 • Platforma podobna jak w teście Colilert-18 Gotowe do użycia odczynniki – bez konieczności przygotowywania podłoża.
 • Używaj z Quanti-Tray/Legiolert do określania najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN).
Szybki
 • Zapewnia ostateczne wyniki w ciągu 7 dni, bez konieczności wykonywania innych czynności.
 • Uproszczony przepływ pracy – potrzeba tylko 2 minut uwagi operatora.
 • Procedurę kontroli jakości można przeprowadzić w ciągu 15 minut.
Dokładny
 • Przeznaczony specjalnie do wykrywania Legionella pneumophila, powodującej chorobę legionistów.1
 • Każde brązowe zabarwienie oraz/lub zmętnienie wskazuje na dodatni wynik badania i minimalizuje możliwość subiektywnej interpretacji wyników.

Nauka

Jak działa test Legiolert

Test Legiolert umożliwia wykrycie Legionella pneumophila w próbkach wody. Test ten opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność Legionella pneumophila wykorzystaniem substratu obecnego w odczynniku Legiolert. Komórki Legionella pneumophila szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Legiolert. Aktywnie rosnące szczepy Legionella pneumophila wykorzystują dodany substrat i powodują powstanie brązowego zabarwienia, które służy jako wskaźnik. Test Legiolert umożliwia wykrywanie Legionella pneumophila w ciągu 7 dni, przy zagęszczeniu 1 organizm na 100 ml.

 

Jak używać

Dowiedz się, jak używać testu Legiolert


 
Pitna
 
Niezdatna do spożycia

Próbki wody pitnej

Protokół 100 ml


Etap 1

Zmierz twardość próbki wody pitnej i dodaj odpowiednią ilość dodatku Legiolert.

Etap 2

Dodaj odczynnik do próbki wody i potrząśnij, aby się rozpuścił.

Etap 3

Wlej próbkę do tacki Quanti-Tray/Legiolert.

Etap 4

Wlej próbkę do tacki Quanti-Tray/Legiolert.

Etap 5

Odczytaj wyniki: Każde brązowe zabarwienie oraz/lub zmętnienie w dołkach wskazuje na dodatni wynik badania w kierunku Legionella pneumophila.

Test Quanti-Tray/Legiolert dostarcza wyników w postaci najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) do maksymalnie 2272 organizmów na 100 ml próbki.

Próbki wody niezdatnej do spożycia

W przypadku próbek wody niezdatnej do spożycia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.


Etap 1

Wlej odczynnik do jałowego rozcieńczalnika.

Etap 2

Dodaj do próbki wody niezdatnej do spożycia odczynnik Legiolert do przygotowania testu.

Etap 3

Dodaj próbkę po wstępnej reakcji do mieszaniny odczynników.

Etap 4

Wlej próbkę do tacki Quanti-Tray/Legiolert.

Etap 5

Zgrzej za pomocą zgrzewarki Quanti-Tray Sealer PLUS i inkubuj przez 7 dni.

Etap 6

Odczytaj wyniki: Każde brązowe zabarwienie oraz/lub zmętnienie w dołkach wskazuje na dodatni wynik badania w kierunku Legionella pneumophila.

Test Quanti-Tray/Legiolert dostarcza wyników w postaci najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) do maksymalnie 2272 organizmów na 100 ml próbki.

Najczęściej zadawane pytania

Test Legiolert jest przeznaczony specjalnie do badania próbek wody pitnej i niezdatnej do spożycia.

Test Legiolert umożliwia wykrycie Legionella pneumophila w próbkach wody pitnej i niezdatnej do spożycia. Test opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność Legionella pneumophila wykorzystaniem substratu obecnego w odczynniku Legiolert. Komórki Legionella pneumophila szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Legiolert. Aktywnie rosnące szczepy Legionella pneumophila wykorzystują dodany substrat i powodują powstanie brązowego zabarwienia, które stanowi wskaźnik. Test Legiolert umożliwia wykrywanie Legionella pneumophila w ciągu 7 dni, przy zagęszczeniu 1 organizm na 100 ml.

Test Legiolert służy do swoistego wykrywania podstawowego czynnika powodującego chorobę legionistów, którym jest Legionella pneumophila.

W przypadku protokołu stosowanego do wody pitnej test Legiolert pozwala na wykrycie Legionella pneumophila przy stężeniu ≥1 organizm/100 ml. W przypadku protokołu stosowanego do wody niezdatnej do spożycia test Legiolert pozwala na wykrycie Legionella pneumophila przy stężeniu ≥1 organizm/ml (≥1000 organizmów/1 l).

Każdy dołek z brązowym zabarwieniem i/lub zmętnieniem jest pozytywny dla Legionella pneumophila.

Do testu Legiolert nie ma wzorca. Do porównań przy interpretacji wyników należy użyć kontroli ujemnej.

Próbki wody pitnej inkubuje się przez 7 dni w temperaturze 39°C (±0,5°C). Próbki wody niezdatnej do spożycia inkubuje się przez 7 dni w temperaturze 37°C (±0,5°C). Nie wyjmować całkowicie tacek z inkubatora przed ostatecznym odczytem. Wyniki można odczytać w dowolnym momencie 7 dnia.

Nie, przy temperaturze innej niż 39°C (±0,5°C) w przypadku próbek wody pitnej i 37°C (±0,5°C) w przypadku próbek wody niezdatnej do spożycia mogą pojawić się wyniki fałszywie dodatnie z powodu obecności bakterii innych niż Legionella pneumophila, a skuteczność wykrywania Legionella pneumophila może być niższa.

Test Legiolert wymaga takiego poziomu wilgotności, który w dołkach Quanti-Tray/Legiolert powoduje utratę ≤15% objętości próbki. Odpowiednią wilgotność można zwykle uzyskać, umieszczając na dnie cieplarki naczynie z wodą tak, aby zajmowało ono około 80% wewnętrznej dolnej powierzchni. Alternatywnie, można wykorzystać inkubator bez zapewnienia wilgotności pod warunkiem inkubowania tacek Quanti-Tray/Legiolert w pojemniku utrzymującym wilgoć.

Tak, jeśli są dodatnie. Wynik badania inokulowanej próbki w teście Legiolert, który jest dodatni przed upływem 7 dni, jest uważany za potwierdzony dodatni wynik testu w kierunku L. pneumophila. W celu dokładnego ilościowego oznaczenia L. pneumophila w próbce wyniki należy odczytać po 7 dniach. Nie wyjmować całkowicie tacek z inkubatora przed ostatecznym odczytem.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka w teście Legiolert jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 7 dni, brak brązowego zabarwienia i zmętnienia stanowi ważny ujemny wynik testu. Brązowe zabarwienie oraz/lub zmętnienie po 7 dniach nie jest ważnym wynikiem dodatnim; test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Nie, test Legiolert może być stosowany wyłącznie z Quanti-Tray/Legiolert i w czasie inkubacji musi leżeć papierem do dołu.

Jeśli nie wiesz, czy Twoja woda jest pitna, czy też niezdatna do spożycia, zwróć się o pomoc do Działu Pomocy Technicznej IDEXX pod EMEATechSupport@idexx.com.

Test Legiolert należy przechowywać w temperaturze 2–25°C i chronić przed światłem i wilgocią.

Odczynnik w proszku Legiolert powinien mieć kolor od bardzo jasnobrązowego do jasnobrązowego i powinien być sypki. W razie wątpliwości dotyczących koloru lub stanu proszku należy kontaktować się z Działem Pomocy Technicznej IDEXX pod EMEATechSupport@idexx.com.

Nie. Quanti-Tray/Legiolert zaprojektowano specjalnie do stosowania z Quanti-Tray Sealer PLUS.

We właściwym lokalnym, stanowym oraz/lub federalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Test Legiolert nie jest obecnie uwzględniony w dokumencie dotyczącym metod standardowych. IDEXX będzie starać się o uwzględnienie tego testu.

Spółka IDEXX planuje przeprowadzenie badań regulacyjnych w krajach, w których Legionella pneumophila została uwzględniona w przepisach dotyczących wody pitnej/niezdatnej do spożycia. Z uaktualnionymi zgodami można zapoznać się na naszej mapie.

W czasie opracowywania testu Legiolert nie sprawdzano zróżnicowanych temperatur próbek. Przed rozpoczęciem testu wszystkie testowane próbki miały temperaturę pokojową.

Zalecanymi szczepami do kontroli dodatniej są Legionella pneumophila ATCC 33152 (WDCM 00107) lub ATCC 33156 (WDCM 00180). Zalecanym szczepem do kontroli ujemnej jest Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087).

Tak, cieplarka Binder sprzedawana przez IDEXX Water może pracować przy wyższym poziomie wilgotności wymaganym w przypadku testu Legiolert. Odpowiednią wilgotność można zwykle uzyskać, umieszczając na dnie cieplarki naczynie z wodą tak, aby zajmowało ono około 80% wewnętrznej dolnej powierzchni.

Tak, opracowane protokoły Legiolert dotyczące protokołów wody pitnej i niezdatnej do spożycia zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić optymalną sprawność przy określonym typie wody. Testowanie próbki wody niezdatnej do spożycia przy użyciu protokołu przeznaczonego do wody pitnej może dać fałszywie dodatnie wyniki z powodu obecności bakterii innych niż Legionella pneumophila. Przeprowadzanie testu próbki wody pitnej według protokołu obowiązującego przy badaniu próbek wody niezdatnej do spożycia może spowodować niższą wykrywalność Legionella pneumophila w związku z etapem wstępnej obróbki i mniejszą objętością testowanej próbki.

Woda niezdatna do spożycia może zawierać wysokie stężenie bakterii innych niż Legionella pneumophila. Protokół testu Legiolert dla próbek wody niezdatnej do spożycia oraz wstępny etap testu Legiolert zostały opracowane tak, by wyeliminować wpływ organizmów niedocelowych na wynik testu. 

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

W ochronie zdrowia publicznego dokładność jest naprawdę ważna.
Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Informacja o produkcie

Legiolert (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WLGT-20

Legiolert (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WLGT-100

Odczynniki do przygotowania testu Legiolert
Numer kat.: WLGT-PRE

Quanti-Tray/Legiolert (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WQTLGT-20

Quanti-Tray/Legiolert (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WQTLGT-100

IDEXX-QC Legionella pneumophila
Numer kat.: UN3373-WQC-P

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu


Literatura

1. Brunette GW, ed. CDC Health Information for International Travel 2016: The Yellow Book. New York, NY: Oxford University Press; 2016.