Skróty


Systemu Quanti-Tray

Wyeliminuj zgadywanie ze zliczania bakterii


                   

 • Umożliwia łatwe, szybkie i dokładne zliczanie bakterii.
 • Tacki Quanti-Tray Quanti-Tray/2000 służą do oznaczania ilościowego bakterii z grupy coli, E. coli, enterokoków, Pseudomonas aeruginosa oraz zliczania organizmów heterotroficznych metodą płytkową (HPC).
 • Quanti-Tray/Legiolert stosuje się wyłącznie do ilościowego oznaczania Legionella pneumophila.
 • System umożliwia stosowanie półautomatycznych metod ilościowych, opartych na modelu najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Bez konieczności przygotowywania podłoża.
 • Bez pipetowania.
 • Bez rozcieńczania (do zliczeń 1–200 za pomocą Quanti-Tray, do 2419 za pomocą Quanti-Tray/2000 i do 2272 przy użyciu Quanti-Tray/Legiolert).

Szybki
 • Mniej niż 1 minuta pracy.
 • Wyniki w 24 godziny lub wcześniej (7 dni w przypadku Legiolert).
 • Potwierdzenie nie jest konieczne.
Dokładny
 • Wykrywa nawet jeden organizm na 100 ml.
 • 95-procentowy przedział ufności, lepszy niż w metodzie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) z użyciem 5 lub 10 probówek.
 • 95-procentowy przedział ufności podobny jak w metodzie filtracji membranowej (MF) lub lepsze.
   
Ekonomiczny
 • Minimum sprzętu do nabycia i konserwacji.
 • Nie ma potrzeby nabywania i mycia szkła laboratoryjnego.
 • Zajmuje niewiele miejsca.

Nauka

Jak działa Quanti-Tray

Quanti-Tray

W przypadku Quanti-Tray próbkę 100 ml rozdziela się między 51 dołków. Do określania liczby bakterii w próbce stosowane jest podejście najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) Automatyzacja minimalizuje czas pracy i maksymalizuje wydajność (do 4 próbek na minutę). Stosunkowo duża liczba dołków zapewnia zliczanie w szerokim zakresie 1–200 (bez rozcieńczeń) i bardzo wąski, 95-procentowy przedział ufności.

Quanti-Tray/2000

W Quanti-Tray/2000 wykorzystuje się ten sam model statystyczny, jak w przypadku tradycyjnych rozcieńczeń seryjnych w 15 probówkach. W systemie Quanti-Tray/2000 przy zgrzewaniu za pomocą zgrzewarki Quanti-Tray Sealer PLUS próbka jest automatycznie dzielona na odpowiednie porcje. W systemie Quanti-Tray nie ma potrzeby stosowania probówek testowych, probówek Durhama ani żadnych rozcieńczeń. Dzięki automatycznemu rozdzielaniu próbki na 97 dołków o dwóch różnych rozmiarach system Quanti-Tray/2000 umożliwia zliczanie w zakresie 1–2419 przy znacznie węższym przedziale ufności niż w przypadku rozcieńczeń seryjnych w 15 probówkach.

Quanti-Tray/Legiolert

W przypadku Quanti-Tray/Legiolert próbkę 100 ml rozdziela się między 96 dołków. Do określania liczby bakterii w próbce stosowane jest podejście najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i dostarczone tabele NPL. Automatyzacja minimalizuje czas pracy i maksymalizuje wydajność (do 4 próbek na minutę). Tacka z 96 dołkami umożliwia zliczanie w przedziale 1–2272 (bez rozcieńczeń).

 

Quanti-Tray Sealer PLUS

Zgrzewarka Quanti-Tray Sealer PLUS w systemie Quanti-Tray jest zgrzewarką nowej generacji. Urządzenie umożliwia oznaczanie ilościowe w systemie Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000, a przy tym oszczędza czas i usprawnia pracę laboratorium. Wśród właściwości zgrzewarki należy wymienić 2–3 minutowy czas nagrzewania się, szybsze zgrzewania tacek, oszczędność energii i ułatwiającą czyszczenie konstrukcję panelu dostępowego.

 

Jak używać

Instrukcja


Etap 1

Wlej próbkę/odczynnik na tackę.

Etap 2

Zgrzej tackę w zgrzewarce Quanti-Tray Sealer PLUS.

Etap 3

Inkubuj, policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z odpowiednią tabelą NPL.

Najczęściej zadawane pytania

 

System Quanti-Tray zapewnia szerszy zakres zliczania niż filtracja membranowa (MF) i ma podobną do niej dokładność.

Metoda Dolny zakres zliczania/100ml. Górny zakres zliczania/100ml.
Quanti-Tray <1 200
Quanti-Tray/2000 <1 2 419
Quanti-Tray/Legiolert <1 2 272
NPL, 5 probówek <1,1 16
NPL, 10 probówek <1,1 23
Filtracja membranowa <1 80
     

Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000 są wyjaławiane gazowo, przy użyciu tlenku etylenu. W celu wyeliminowania Legionella pneumophila system Quanti-Tray/Legiolert jest poddawany działaniu wiązki elektronów.

Okres przechowywania Quanti-Tray, Quanti-Tray/2000 wynosi do 3 lat od daty produkcji. Okres przechowywania Quanti-Tray/Legiolert wynosi do 1 roku od daty produkcji. W przypadku przechowywania otwartych torebek lub tacek należy zagiąć i zakleić taśmą otwarty koniec torebki.

Nie, krótki czas przebywania tacki w zgrzewarce powoduje, że temperatura zgrzewarki nie ma istotnego wpływu na bakterie. W czasie zgrzewania temperatura w dołkach nie podnosi się o więcej niż 5°C.

Jeden czy dwa puste dołki nie mają wpływu na interpretację wyników testu, o ile na tacce jest cała próbka. Wpływ na najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) jest statystycznie nieistotny. Częściowo wypełniony dołek jest interpretowany tak samo jak pełny.

Tak, tacki Quanti-Tray można układać jedna na drugiej, w maksymalnie 10 warstwach. Należy uważać, aby nie zablokować przepływu powietrza w cieplarce. Tacki Quanti-Tray/Legiolert należy układać papierem w dół (dołkami w górę) i prostopadle do siebie w kolejnych warstwach, aby zwiększyć stabilność stosu.

Interpretację wyników opisano w dołączonej do produktu wkładce.

Intensywność zabarwienia odzwierciedla różne tempo metabolizmu i ostateczne stężenia bakterii z grupy coli i E. coli w poszczególnych dołkach. Każde żółte zabarwienie lub fluorescencja próbki w dołku intensywniejsze od podanych we wzorcu Quanti-Tray/2000 uważa się za wynik dodatni.

Aby wskazywać na obecność E. coli, dołki muszą być żółte i fluoryzujące. Fluoryzujący dołek, który nie jest żółty, nie jest dołkiem z wynikiem dodatnim pod względem występowania E. coli.

Nie. Quanti-Tray/Legiolert można używać wyłącznie z Quanti-Tray Sealer PLUS.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Opakowania combo:
Dostępne są opakowania Snap pack i pakiety tacek Quanti-Tray.

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu