Skróty


Menu testów klinicznych

Zapoznaj się z kompleksowym menu badań dostępnych na naszych analizatorach i szybkich testach.

Te parametry są dostępne na instrumentach IDEXX do diagnostyki w gabinecie

Albumina ALB Albumina jest ważnym regulatorem równowagi osmotycznej w organizmie oraz nośnikiem substancji wysoce związanych z białkiem (np. wapnia, tyroksyny, kwasów tłuszczowych i niektórych leków).
Stosunek albuminy do globuliny ALB/GLOB Stosunek albuminy do globuliny to ilość albuminy w surowicy podzielona przez globuliny. Stosunku tego używa się do ustalenia przyczyn zmian w całkowitym białku w surowicy.
Fosfataza zasadowa ALP Fosfataza zasadowa jest głównie wskaźnikiem cholestazy wątrobowej. Zwiększa się również przy ciężkich uszkodzeniach kości i z powodu przyjmowania steroidów.
Aminotransferaza alaninowa ALT Aminotransferaza alaninowa jest enzymem komórkowym uwalnianym w odpowiedzi na uszkodzenie komórek wątroby. ALT może też łagodnie wzrastać przy uszkodzeniach mięśni i chorobach układu pokarmowego.
Amylaza AMYL Amylaza jest produkowanym głównie w trzustce enzymem, który trawi węglowodany w jelicie.
Aminotransferaza asparaginianowa AST Aminotransferaza asparginianowa jest enzymem komórkowym, którego poziom rośnie głównie z powodu uszkodzenia wątroby i mięśni.
Bilirubinę TBIL Bilirubina jest wskaźnikiem chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego oraz hemolizy.
Azot mocznikowy we krwi BUN Azot mocznikowy we krwi jest produkowany w wątrobie i wydalany przez nerki. Jest markerem zaburzeń pracy zarówno wątroby, jak i nerek.
Wapń Ca Wapń jest jonem niezbędnym do wielu wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych funkcji organizmu. Wapń jest także głównym budulcem kości.
Cholesterol CHOL Cholesterol to jeden z głównych lipidów w organizmie. Odgrywa ważną rolę jako składnik błon komórkowych.
Chlorek Cl Chlorek jest najobficiej występującym anionem w płynie zewnątrzkomórkowym. Chlorek jest ważny dla równowagi kwasowo-zasadowej, transportu płynu komórkowego oraz pracy nerwów.
Kinaza kreatynowa CK Kinaza kreatynowa (CK) to enzym mięśniowy. Zwiększona ilość CK sugeruje wyciek enzymu z komórek mięśniowych, często w wyniku stanu zapalnego w mięśniu lub urazu. CK nazywa się również kinazą fosfokreatynową (CPK).
Białko C-reaktywne CRP Białko C-reaktywne (CRP), inaczej białko ostrej fazy, to dokładny wskaźnik uogólnionego stanu zapalnego u psów charakteryzujący się wysoką swoistością i czułością.
Fruktozamina FRU Białko glikozylowane; oznaczane w celu monitorowania kontroli cukrzycy. Wykorzystywane głównie u kotów, ponieważ wahania poziomu glukozy indukowanej kortyzolem są powiązane ze stresem wynikającym z pobierania próbki do punktowego oznaczenia poziomu glukozy we krwi.
Gamma-glutamylotransferaza GGT Gamma-glutamylotransferaza jest markerem cholestazy wątrobowej
Globulina GLOB Globuliny są wytwarzane w wątrobie oraz przez komórki układu odpornościowego (gamma-globuliny). Odgrywają wiele kluczowych ról w organizmie, w tym w utrzymaniu równowagi osmotycznej, pracy układu odpornościowego i odpowiedzi zapalnej.
Glukoza GLU Glukoza jest dla organizmu głównym źródłem energii.
Mleczan LAC Wykorzystywany jako wskaźnik zaburzeń metabolizmu.
Dehydrogenaza mleczanowa LDH Wykorzystywana jako wskaźnik uszkodzenia wątroby, serca lub mięśni szkieletowych.
Lipaza LIPA Lipaza to enzym wytwarzany głównie w trzustce, rozkładający tłuszcze w jelicie cienkim.
Magnez Mg Magnez to kation międzykomórkowy odgrywający ważną rolę w wielu reakcjach enzymatycznych.
Fenobarbital PHBR Fenobarbital jest barbituranem wykorzystywanym głównie w kontroli napadów drgawkowych. Stężenie fenobarbitalu w surowicy ocenia się w celu określenia, czy lek osiąga stężenie terapeutyczne oraz oceny stężenia toksycznego.
Fosfor PHOS Fosfor jest niezbędny do produkcji energii, syntezy białek oraz zachowania równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Fosfor jest także jednym z głównych składników kości.
Potas K Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym odpowiedzialnym za utrzymanie równowagi płynu i elektrolitów. Potas jest niezbędny do prawidłowej pracy mięśni i nerwów.
Progesteronu PROG Dowiedz się więcej o progesteronu.
SDMA SDMA Dowiedz się więcej o SDMA.
Sód Na Sód jest najobficiej występującym kationem w płynie zewnątrzkomórkowym. Częściowo odpowiada za regulację ilości płynu w krwiobiegu.
Białko całkowite TP Białko całkowite składa się z albuminy i globulin (patrz indywidualne interpretacje) oraz w mniejszym stopniu z białek odpowiedzialnych za krzepnięcie i fibrynogenu.
Całkowita T4 T4 Badaj, diagnozuj i lecz choroby tarczycy
Triglicerydy TRIG Wskaźnik nieprawidłowości w metabolizmie lipidów
Kwas moczowy URIC Wskaźnik stopnia zaawansowania chorób nerek u ptaków (i dalmatyńczyków).
Parametr Opis
HCT (haematocrit) Z każdym raportem
RBC (red blood cell count)
  • Istotny dodatek do HCT
  • Dokładne pomiary pozwalają na dokładne obliczenie MCH i MCHC.
HGB (haemoglobin) Z każdym raportem
RETIC, %RETIC (liczba retikulocytów, procent retikulocytów) Retikulocyty są niezbędne i stanowią złoty standard w określaniu, czy anemia jest regeneratywna czy nieregeneratywna.
MCV (mean cell volume) Seryjne pomiary pozwalają na lepsze monitorowanie progresji/regresji stanu chorobowego.
RDW (rozpiętość rozkładu objętości krwinek czerwonych)
  • Obiektywny pomiar zmian wielkości czerwonych krwinek (anizocytozy)
  • Pozwala lekarzowi weterynarii lepiej śledzić progresję i regresję choroby
MCHC (mean cell haemoglobin concentration) Z każdym raportem
MCH (mean cell haemoglobin) Z każdym raportem
PLT (platelet count) Analizator ProCyte Dx zapewnia dużo dokładniejszy pomiar płytek krwi niż urządzenia oparte tylko na impedancji
MPV, PDW, PCT (średnia objętość płytki, zróżnicowanie płytek krwi pod kątem ich objętości, hematokryt płytkowy) Pomaga w określeniu nieprawidłowości płytek (takich jak obecność lub brak odpowiedzi szpikowej na obwodowe zapotrzebowanie na płytki)
WBC (white blood cell count) Z każdym raportem

Monocytes (% and #)

Lymphocytes (% and #)

  • Pomaga wykrywać choroby zapalne, w których makrofagi są znaczącym składnikiem procesu zapalnego
  • Rozróżnienie monocytów i limfocytów pomaga dokładnie zidentyfikować obecność wpływu glukokortykoidów (np. z powodu stresu, przyjmowania steroidów, hiperadrenokortycyzmu)
Neutrophils (% and #) Ważne w identyfikowaniu niektórych typów chorób zapalnych i ich nasilenia oraz śledzenia progresji lub regresji stanu zapalnego
Band Neutrophils

Odnotowywane na wyniku, jeśli w próbce występują neutrofile pałeczkowate. Obecność pałeczek jest pojedynczym najlepszym wskaźnikiem stanu zapalnego.

Eosinophils (% and #)
  • Ważne w wykrywaniu nadwrażliwości układowej, którą mogą powodować: zakażenie nicieniami sercowymi, pchle zapalenie skóry, kocia astma, alergiczny nieżyt żołądkowo-jelitowy i inne choroby
  • Analizator ProCyte Dx wykrywa eozynofile zarówno u psów, jak i kotów
Basophils (% and #) Może być pomocny w wykrywaniu nadwrażliwości układowej oraz ostrych reakcji alergicznych
nRBCs (nucleated red blood cells) Odnotowywane na wyniku, jeśli w próbce występują erytrocyty jądrzaste (NRBC). NRBC wskazują na uszkodzenie szpiku kostnego lub ekstremalne zwiększenie produkcji erytrocytów, z czego obie sytuacje wymagają szybkiej reakcji lekarza.
Analiza płynów Zdolność wykonania analizy płynów ustrojowych do pomiaru liczby krwinek w czasie rzeczywistym i pomoc w sklasyfikowaniu płynu
TNCC (całkowita liczba komórek jądrzastych) Liczba wszystkich komórek jądrzastych w płynie ustrojowym, w tym białych krwinek, erytrocytów jądrzastych oraz zarówno łagodnych, jak i złośliwych komórek somatycznych, takich jak komórki mezotelialne, komórki nabłonkowe itp.
Granulocyty (ilościowo i %) Komórki jądrzaste obejmujące wszystkie trzy populacje granulocytów: neutrofile, eozynofile i bazofile
Agranulocyty (ilościowo i %) Komórki jądrzaste, włączając wszystkie komórki jądrzaste z kategorii granulocytów: limfocyty, monocyty, makrofagi, komórki mezotelialne, komórki nowotworowe itp.
RBC (krwinki czerwone) Ilość wszystkich niejądrzastych krwinek czerwonych

Uwaga: Liczba podawanych parametrów może się różnić w zależności od gatunku.

Testy Choroba Zalety
SNAP Kortyzol Zespół Cushinga
Choroba Addisona
Badaj pod kątem chorób i monitoruj długofalowe leczenie aby móc dokonać korekty w zależności od potrzeby.
SNAP cPL zapalenie trzustki u psów Rozpoznaj lub wyklucz zapalenie trzustki u psa.
SNAP 4Dx zakażenie nicieniami sercowymi
erlichioza
borelioza
anaplazmoza
Jednym testem badaj pod kątem zakażenia nicieniami sercowymi oraz trzech chorób odkleszczowych.
SNAP FIV/FeLV Combo białaczka kotów
wirus niedoboru immunologicznego kotów
Badaj pod kątem dwóch chorób z użyciem tylko jednej próbki krwi.
SNAP fPL zapalenie trzustki u kotów Rozpoznaj lub wyklucz zapalenie trzustki u kota.
SNAP Giardia Giardia

Wykrywa rozpuszczalne antygeny Giardia – koniec ze skanowaniem płytek w poszukiwaniu nieuchwytnych cyst. Brak czasu przygotowania próbki – łatwy do wykonania razem z badaniem kału metodą flotacji

SNAP Parvo parwowirus Wyniki w gabinecie w 8 minut. Nie wchodzi w reakcje ze zmodyfikowanymi żywymi szczepionkami
SNAP Feline proBNP stan serca Ekonomiczne narzędzie oceny dla wszystkich pacjentów z czynnikami ryzyka kardiologicznego
Angio Detect Nicień płucny (Angiostrongylus vasorum)

Dokładny test kliniczny do badania krwi, dający wyniki w ciągu zaledwie 15 minut. Uproszczenie dla personelu i klientów.

Parametr Jednostki konwencjonalne Jednostki SI Jednostki umowne
SG (specific gravity) Pomiar refraktometrem
pH 5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
LEU (leukocyty)
Potwierdzaj wszystkie wyniki leukocytów u psów pod mikroskopem
neg
25 leu/μl
100 leu/μl
500 leu/μl
neg
25 leu/μl
100 leu/μl
500 leu/μl
neg
1+
2+
3+
PRO (protein) neg
TR
30 mg/dl
100 mg/dl
500 mg/dl
neg
TR
0,3 g/l
1,0 g/l
5,0 g/l
neg
TR
1+
2+
3+
GLU (glucose) neg
50 mg/dl
100 mg/dl
300 mg/dl
1000 mg/dl
neg
3 mmol/l
6 mmol/l
17 mmol/l
56 mmol/l
neg
1+
2+
3+
4+
KET (ketone) neg
15 mg/dl
50 mg/dl
150 mg/dl
neg
1,5 mmol/L
5 mmol/l
15 mmol/l
neg
1+
2+
3+
UBG (urobilinogen) norm
1 mg/dl
4 mg/dl
8 mg/dl
12 mg/dl
norm
7 μmol/l
70 μmol/l
140 μmol/l
200 μmol/l
norm
1+
2+
3+
4+
BIL (bilirubin) neg
1 mg/dl
3 mg/dl
6 mg/dl
neg
17 μmol/l
50 μmol/l
100 μmol/l
norm
1+
2+
3+
BLD (blood/hemoglobin) neg
10 ery/μl
25 ery/μl
50 ery/μl
250 ery/μl
neg
10 ery/μl
25 ery/μl
50 ery/μl
250 ery/μl
neg
1+
2+
3+
4+

Uwaga: Analizator IDEXX VetLab UA nie odczytuje ani nie drukuje wyników NIT (azotan) i SG (ciężar właściwy).