Skróty


Badania hematologiczne IDEXX

Materiały informacyjne dotyczące badań hematologicznych IDEXX

Jak przygotować próbki do badania w analizatorze Procyte Dx

Kolejne etapy pobierania krwi i przygotowania próbki

Procyte Dx blood collection step 1

1. Użyj probówki EDTA, którą można umieścić w adapterze (13 mm x 75 mm, 1,3 ml, 650 μl). 

Procyte Dx blood collection step 2.

2. Użyj strzykawki lub podciśnieniowego systemu pobierania.

Procyte Dx blood collection step 3.

3. Pobierz próbkę i, jeśli trzeba, przenieś ją.

Procyte Dx blood collection step 4.

4. Odwróć probówkę w celu wymieszania jej zawartości.

Uzupełnij swój panel badań w lecznicy o wysokiej jakości badanie rozmazu krwi

Instrukcja
 1. Używaj świeżej krwi z dodatkiem środków przeciwkrzepliwych, aby uniknąć pogorszenia stanu próbki.
 2. Zachowuj kąt około 30° między szkiełkiem podstawowym a szkiełkiem używanym do rozprowadzania próbki.
 3. Rozmaz wykonuj jednym płynnym, równomiernym ruchem.
   
Wskazówki
 • Dołączaj rozmaz krwi, jeśli wyniki odbiegają od oczekiwań klinicznych.
 • Postaraj się, aby rozmaz miał symetryczny kształt, był jednowarstwowy, a jego krawędź pierzasta.
 • Ogranicz czas przechowywania próbki do najwyżej 4 godzin, aby była w dobrym stanie.
 • Szybko osusz płytki (suszenie na powietrzu lub przy użyciu wiatraka, ustawionego na nadmuch chłodnego powietrza).

Jak badać próbki w analizatorze Procyte Dx

 
 1. W stacji IDEXX VetLab wprowadź/wybierz dane pacjenta i rozpocznij badanie próbki.
 2. Umieść próbkę w analizatorze ProCyte Dx.
 3. Naciśnij przycisk Start w analizatorze ProCyte Dx i zajmij się swoimi sprawami.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Porozmawiaj z pracownikiem działu pomocy technicznej jeszcze dzisiaj. Zadzwoń +48 22 853 40 01.

Interpretacja wyników badania morfologii krwi (CBC) przy użyciu analizatora ProCyte Dx

Wykresy punktowe (DotPlot)

Wykresy punktowe mogą być wykorzystywane do rozpoznawania nieprawidłowości występujących w próbkach pacjentów. Każdy punkt przedstawia pojedynczą komórkę w tym podstawowym elemencie morfologii krwi. Wszystkie razem są one „zdjęciem” morfologii komórek. 

Jak czytać wykresy punktowe

Pomoce interpretacyjne

Pomoce interpretacyjne to komunikaty przedstawiane w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat wyników CBC. Informacje te opierają się na wykrytych w wynikach schematach. Pomoce interpretacyjne są wyświetlane w formie wiadomości w dotyczącym pacjenta zintegrowanym raporcie IDEXX VetLab.

Pomoce interpretacyjne

Przedziały referencyjne

Przedziały referencyjne dla poszczególnych gatunków są wyświetlane w formie graficznej w stacji IDEXX VetLab i w aplikacji VetConnect PLUS.

Reference intervals

Konserwacja analizatora ProCyte Dx

Raz w miesiącu przeprowadzaj procedurę płukania

 

 

 1. Przygotuj 5% roztwór wybielacza nie wcześniej niż tydzień przed przeprowadzeniem testu.
 2. Przed przeprowadzeniem procedury pozostaw na 25 minut.
 3. Stosuj się do szczegółowych wskazówek zamieszczonych w instrukcji dla użytkownika.
   

Uwaga: Procedura ta umożliwia usunięcie zanieczyszczeń i sprawdzenie działania analizatora.

Raz w miesiącu przeprowadzaj procedurę kontroli jakości

Run a ProCyte Dx quality control once a month

 

 1. Użyj fiolki e-CHECK (XS), przechowywanej w temperaturze pokojowej przez co najmniej 15 minut.
 2. Umieść adapter QC w szufladzie na próbki i włóż fiolkę e-CHECK (XS).
 3. Stosuj się do szczegółowych wskazówek zamieszczonych w instrukcji dla użytkownika.
   

Uwaga: Ta kontrola jakości pozwala sprawdzić sprawność analizatora i systemu odczynników.

Zmień zestaw odczynników, kiedy zostało ich niewiele, wyczerpały się lub minął ich termin ważności

 

 

 1. Otwórz górną pokrywę, nie zmieniaj przy tym kolejności odczynników.
 2. Uważaj, aby podczas wyjmowania i wkładania buteleczek nie uszkodzić pokrywy Quick-Connect.
 3. Stosuj się do szczegółowych wskazówek zamieszczonych w instrukcji dla użytkownika
  .

Wskazówka: Aby jak najlepiej wykorzystać odczynniki, w stacji IDEXX VetLab wyłącz alarm „Niski poziom odczynnika”.

Czyść filtr wentylatora raz na miesiąc

Technician cleaning the ProCyte Dx fan filter once a month
 
 1. Wyłącz analizator i otwórz prawą pokrywę.
 2. Wyjmij i oczyść odkurzaczem filtr wentylatora.
 3. Włóż filtr wentylatora i zamknij pokrywę.
   

Wskazówka: Skoordynuj tę czynność z jedną z cotygodniowych procedur ponownego rozruchu.

Często zadawane pytania na temat analizatora ProCyte Dx

Aby mieć pewność, że analizator ProCyte Dx będzie działać optymalnie, konieczne jest przeprowadzanie różnych procedur konserwacyjnych i diagnostycznych.

 • Raz na 24 godziny: Włącz w analizatorze tryb gotowości. Przy wyłączaniu trybu gotowości automatycznie rozpoczynają się dwie procedury (automatyczne płukanie i kontrola w tle). Trwają one około 8 minut.
 • Co tydzień: Ponownie uruchom analizator i jednostkę przetwarzania danych (IPU). 
 • Co miesiąc: Oczyść filtr powietrza, przeprowadź procedurę płukania i kontrolę jakości e-CHECK (XS) L2. 
 • W miarę potrzeby: Zmieniaj zestaw odczynników i pakiet barwników.
   
Szczegółowe instrukcje:

Zestawy odczynników, pakiety barwników i akcesoria do analizatora ProCyte można zamówić, korzystając z formularza zamówień online IDEXX. Po prostu zaloguj się na swoje konto lub jeszcze dzisiaj utwórz konto.

Wyniki z analizatora ProCyte Dx uzyskuje się w ciągu zaledwie 2 minut.

Pomoc

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj odpowiedzi na pytania oraz informacje na temat produktu lub porozmawiaj z Działem Obsługi jeszcze dzisiaj.

+48 22 853 40 01

Szkolenia

Zapisz się na kursy uzupełniające na temat obsługi analizatora ProCyte Dx. Skorzystaj z instrukcji wideo na temat codziennych protokołów i procedur.

Znajdź kurs

Jak przygotować próbki do badania w analizatorze Procyte One

Kolejne etapy pobierania krwi i przygotowania próbki

Procyte One blood collection step 1.

1. Użyj albo probówki EDTA, albo mikroprobówki.

Procyte Dx blood collection step 2.

2. Użyj strzykawki lub podciśnieniowego systemu pobierania.

Procyte Dx blood collection step 3.

3. Pobierz próbkę i, jeśli trzeba, przenieś ją.

Procyte Dx blood collection step 4.

4. Odwróć probówkę w celu wymieszania jej zawartości.

Uzupełnij swój panel badań w lecznicy o wysokiej jakości badanie rozmazu krwi

Instrukcja
 1. Używaj świeżej krwi z dodatkiem środków przeciwkrzepliwych, aby uniknąć pogorszenia stanu próbki.
 2. Zachowuj kąt około 30° między szkiełkiem podstawowym a szkiełkiem używanym do rozprowadzania próbki.
 3. Rozmaz wykonuj jednym płynnym, równomiernym ruchem.
   
Wskazówki
 • Dołączaj rozmaz krwi, jeśli wyniki odbiegają od oczekiwań klinicznych.
 • Postaraj się, aby rozmaz miał symetryczny kształt, był jednowarstwowy, a jego krawędź pierzasta.
 • Ogranicz czas przechowywania próbki do najwyżej 4 godzin, aby była w dobrym stanie.
 • Szybko osusz płytki (suszenie na powietrzu lub przy użyciu wiatraka, ustawionego na nadmuch chłodnego powietrza).

Jak badać próbki w analizatorze ProCyte One

 
 1. W stacji IDEXX VetLab wprowadź/wybierz dane pacjenta i rozpocznij badanie próbki.
 2. Odwróć 10 razy probówkę z próbką w celu jej wymieszania, a następnie niezwłocznie umieść w szufladzie na próbki.
 3. Zamknij szufladę i naciśnij przycisk Start z przodu analizatora.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Porozmawiaj z pracownikiem działu pomocy technicznej jeszcze dzisiaj. Zadzwoń +48 22 853 40 01.

Interpretacja wyników badania morfologii krwi (CBC) przy użyciu analizatora ProCyte One

Wykresy punktowe (DotPlot)

Wykresy punktowe mogą być wykorzystywane do rozpoznawania nieprawidłowości występujących w próbkach pacjentów. Każdy punkt przedstawia pojedynczą komórkę w tym podstawowym elemencie morfologii krwi. Wszystkie razem są one „zdjęciem” morfologii komórek. 

Interpretowanie wykresów punktowych
Interpretacja wykresów punktowych dla koni

Pomoce interpretacyjne

Pomoce interpretacyjne to komunikaty przedstawiane w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat wyników CBC. Informacje te opierają się na wykrytych w wynikach schematach. Pomoce interpretacyjne są wyświetlane w formie wiadomości w dotyczącym pacjenta zintegrowanym raporcie IDEXX VetLab.

Pomoce interpretacyjne

Przedziały referencyjne

Przedziały referencyjne dla poszczególnych gatunków są wyświetlane w formie graficznej w stacji IDEXX VetLab i w aplikacji VetConnect PLUS.

Reference intervals for the IDEXX VetLab Station

Konserwacja analizatora ProCyte One

Wyeliminuj zgadywanie z kontroli jakości dzięki IDEXX SmartQC

 

IDEXX SmartQC Control jest wysokiej jakości materiałem kontrolnym, opracowanym przez IDEXX, który znajduje się w szufladzie na próbki i jest okresowo badany w ramach monitoringu działania analizatora ProCyte One.

Analizator powiadamia użytkownika o zużyciu zawartości fiolki z kontrolą SmartQC lub minięciu jej terminu ważności.

 1. Otwórz szufladę na probówki.
 2. Wyjmij pustą/przeterminowaną fiolkę SmartQC.
 3. Potrząsaj energicznie nową fiolką SmartQC przez 10 sekund, aby dobrze wymieszać jej zawartość, następnie włóż ją do tylnego otworu w szufladzie na próbki.
 4. Zamknij szufladę na próbki.

Zmień pakiet reagentów i odczynnika osłonowego

 

 

Do każdego testu w analizatorze ProCyte One są używane odczynnik i płyny osłonowe. Płyny te można bez trudu załadować w formie pakietów do analizatora. Należy je wymienić, gdy zostaną zużyte lub gdy minie ich termin ważności. Stacja IDEXX VetLab powiadamia użytkownika, kiedy należy dokonać wymiany pakietu.

 1. Otwórz drzwiczki analizatora.
 2. W celu włożenia nowego pakietu reagentów: Pociągnij i wyjmij niewielki, szary pakiet reagentów z wnętrza analizatora. Następnie włóż nowy pakietu reagentów tak, aby wskoczył na miejsce.
  LUB
  w celu wymiany pakietu odczynnika osłonowego: Pociągnij i wyjmij duży, szary pakiet odczynnika osłonowego z wnętrza analizatora. Następnie włóż nowy pakiet odczynnika osłonowego tak, aby wskoczył na miejsce.
 3. Zamknij drzwiczki analizatora.

Uwaga: Jeśli pakiet nie został włożono prawidłowo, drzwiczek nie da się zamknąć do końca.

Materiały, płatność za test i automatyczne uzupełnianie

Jakie są materiały?

Następujące materiały są przeznaczone wyłącznie do analizatora ProCyte One: 
 • Pakiety odczynników
 • Pakiety płynów osłonowych
 • Kontrola IDEXX QC
 • Filtry

Ile jest tych materiałów?

Wszystkie materiały ProCyte One są oferowane na zasadzie „płacisz za test”. Materiały zapasowe są dostarczane z góry bez opłaty, a następnie, pod koniec miesiąca, użytkownik otrzymuje fakturę tylko za wykonane testy.

W jaki sposób zamawia się nowe materiały?

IDEXX proaktywnie monitoruje zużycie materiałów ProCyte One za pośrednictwem łącza IDEXX SmartService Sollutions i przesyła nowe dostawy, kiedy zapasy się kurczą. Nie ma potrzeby zamawiania materiałów ani monitorowania stanu zapasów!

Często zadawane pytania na temat analizatora ProCyte One

Analizator ProCyte One właściwie nie wymaga konserwacji! Jest tylko parę procedur konserwacyjnych, które należy przeprowadzać w miarę potrzeby (ich częstość zależy od intensywności użytkowania analizatora):

 • Zmieniaj pakiety odczynników i płynów osłonowych odpowiednio do komunikatów stacji IDEXX VetLab. 
 • Zmieniaj filtr.
 • Przeprowadzaj czyszczenie analizatora wybielaczem (po powiadomieniu przez Dział Obsługi Klientów i Pomocy technicznej IDEXX).
   
Szczegółowe instrukcje:

Przewodnik dla operatora analizatora hematologicznego ProCyte One

Pakiety odczynników, pakiety płynów osłonowych, kontroli IDEXX SmartQC oraz akcesoria testowe do analizatora ProCyte One można zamówić, korzystając z zamówień online IDEXX. Po prostu zaloguj się na swoje konto lub jeszcze dzisiaj utwórz konto.

 

Wyniki z analizatora ProCyte One uzyskuje się w ciągu niecałych 5 minut.

Użytkownik jest powiadamiany, kiedy zachodzi potrzeba wymiany filtra w analizatorze Procyte One, ma to miejsce mniej więcej dwa razy do roku (zależy od intensywności użytkowania). Kiedy filtr wymaga wymiany, na ekranie dotykowym stacji IDEXX VetLab pojawia się ostrzeżenie. Ważne jest, aby wymieniać filtr tylko po wyświetleniu się odpowiedniego komunikatu lub zgodnie z procedurą opisaną na ekranie Diagnostyki Procyte One w stacji IDEXX VetLab.

 1. Otwórz drzwiczki analizatora.
 2. Wyjmij panel filtra.
 3. Unieś zieloną zapadkę tak, aby była prostopadła do analizatora.
 4. Pociągnij za filtr, aby wyjąć go z analizatora.
 5. Włóż nowy filtr do analizatora, pamiętając, aby strzałka na filtrze wskazywała w górę i aby filtr był wyrównany z jasnoszarą komorą znajdującą się nad nim.
 6. Opuść zieloną zapadkę tak, aby była równoległa do analizatora.
 7. Włóż panel filtra.
 8. Zamknij drzwiczki analizatora.

Pomoc

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj odpowiedzi na pytania oraz informacje na temat produktu lub porozmawiaj z Działem Obsługi jeszcze dzisiaj.

+48 22 853 40 01

Szkolenia

Zapisz się na kursy uzupełniające na temat obsługi analizatora ProCyte One. Skorzystaj z instrukcji wideo na temat codziennych protokołów i procedur.

Znajdź kurs

IDEXX Reference Laboratories sample collection bag

Materiały hematologiczne przygotowane przez Laboratoria referencyjne IDEXX

Wybierz odpowiednie badanie CBC dla swojego pacjenta

W zależności od potrzeb pacjenta. Zleć badanie rozmazu krwi.
Analizator hematologiczny ProCyte Dx lub LaserCyte Dx
Wyniki pozanormatywne takie jak:
 • ‘flagi’ w raporcie z badania
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • małopłytkowość
 • dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus
 • dodatni wynik testu w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodani wynik FeLV i/lub FIV
Niezbędne dodatkowe informacje
Odwołaj się do wykresu dot plot i przeprowadź badanie rozmazu krwi
Ręczna ocena rozmazu krwi
Laboratorium referencyjne
W zależności od stanu klinicznego
‘Duża Morfologia’
Zazwyczaj zlecana jako część badań profilaktycznych
 • badania przedoperacyjne u zwierząt klinicznie zdrowych
Wyniki pozanormatywne jak:
 • niedokrwistość
 • leukocytoza/leukopenia
 • odchylenia w wynikach biochemicznych i/lub serologicznych
Ręczna ocena rozmazu krwi
‘Morfologia Premium’
Zalecana dla pacjentów ze stwierdzonym klinicznie procesem chorobowym lub jeśli ocena rozmazu wymagana algorytmem postępowania
 • dodatni wynik testu FeLV i/lub FIV
 • Choroby odkleszczowe
 • Dodatni wynik w kier. Dirofilaria Immitis
 • Dodatni wynik testu SNAP 4Dx Plus

Dział pomocy technicznej IDEXX w zakresie hematologii

Analizatory

Laboratoria referencyjne IDEXX

Szkolenia

Zapisz się na kursy uzupełniające i korzystaj z instrukcji wideo na temat codziennych protokołów i procedur.