Skróty


Pseudalert 250

Wykrywanie Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin 


 • Zapewnia ostateczne wyniki, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowego potwierdzenia.
 • Minimalizuje ryzyko otrzymania fałszywie dodatnich wyników w związku z występowaniem organizmów niedocelowych.
 • Ta sama, łatwa w użyciu platforma co w teście Colilert 250.

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Niebieska fluorescencja wskazuje na wynik dodatni.
 • Ta sama, znana platforma, co w przypadku testu Colilert: łatwe w użyciu odczynniki, bez konieczności przygotowywania podłoża.
 • Wygodne opakowanie złożone z jednostkowych dawek.
 • Brak toksycznych związków.

Szybki
 • Ostateczne wyniki w 24 godziny.
 • Mniej niż 1 minuta przy teście dzięki uproszczonemu przepływowi pracy.
Dokładny
 • Wykrywa konkretnie Pseudomonas aeruginosa, zmniejszając ryzyko otrzymania fałszywie dodatnich wyników z powodu występowania organizmów niedocelowych.
 • Wyniki są ostateczne, nie ma potrzeby przeprowadzania testów potwierdzających.
 • Zmiana na niebieską fluorescencję minimalizuje subiektywność interpretacji.
 • Wzbogacony skład płynnego podłoża optymalizuje odzysk.

Nauka

Jak działa test Pseudalert 250

Test Pseudalert 250 wykrywa obecność Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody butelkowanej.

Test opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność P. aeruginosa hydrolizą substratu obecnego w odczynniku Pseudalert 250. Komórki P. aeruginosa szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Pseudalert 250. W aktywnie rosnących szczepach P. aeruginosa występuje enzym, który rozszczepia substrat w odczynniku, powodując niebieską fluorescencję, widoczną w świetle ultrafioletowym.


Test Pseudalert 250 wykrywa Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin przy występowaniu 1 jtk w 250 ml próbki.
 

 

Jak używać

 

Jak używać testu Pseudalert 250


 

Stosowanie testu Pseudalert 250 – Przewodnik krok po kroku

Obecne/Nieobecne


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki (barwa próbki zmieni się na żółtą), a następnie inkubuj przez 24–28 godzin w temperaturze 38±0,5°C.

Etap 2

Odczytaj w świetle ultrafioletowym (UV). Niebieska fluorescencja wskazuje na występowanie P. aeruginosa. Wskazówki dotyczące odczytu wyników fluorescencji zamieszczono w przewodniku ABC użytkownika testu Pseudalert:

Pseudalert Quick Reference Guide

Najczęściej zadawane pytania

 

Test Pseudalert 250 jest przeznaczony specjalnie do badania próbek wody butelkowanej. Próbki wody butelkowanej są definiowane jako próbki pobrane na dowolnym etapie procesu produkcji wody butelkowanej (od źródła tej wody po gotowy produkt). Test Pseudalert 250 został opracowany i przetestowany specjalnie w celu sprawdzania, czy pozwoli wykryć w tych próbkach bakterie P. aeruginosa poddane działaniu wymienionych czynników.

Test Pseudalert 250 opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność Pseudomonas aeruginosa hydrolizą substratu enzymatycznego. Komórki P. aeruginosa szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Pseudalert. W aktywnie rosnących szczepach P. aeruginosa występuje enzym, który rozszczepia substrat w odczynniku, powodując niebieską fluorescencję, widoczną w świetle ultrafioletowym. Test Pseudalert 250 wykrywa Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin przy występowaniu 1 jtk w 250 ml próbki.

Test Pseudalert 250 wykrywa Pseudomonas aeruginosa w przy występowaniu 1 jtk w 250 ml.

Do testu Pseudalert 250 nie ma wzorca. Do porównań przy interpretacji wyników należy użyć kontroli ujemnej.

Próbki wody inkubuje się przez 24 godziny w temperaturze 38±0,5°C, a wyniki są ważne do 28 godzin.

Nie. W temperaturze innej niż 38±0,5°C może dojść do namnożenia się organizmów niedocelowych.

Tak, jeśli są dodatnie. Wynik badania inokulowanej próbki w teście obecne/nieobecne, który jest dodatni pod względem obecności Pseudomonas aeruginosa przed upływem 24 godzin, jest uważany za potwierdzony dodatni wynik testu w kierunku P. aeruginosa. W celu dokładnego ilościowego oznaczenia P. aeruginosa w próbce wyniki należy odczytać po 24–28 godzinach inkubacji.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka w teście Pseudalert jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 28 godzin, brak niebieskiej fluorescencji może być uznany za ważny ujemny wynik testu. Niebieska fluorescencja widoczna po 28 godzinach nie jest jednak ważnym wynikiem dodatnim; test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Do testów typu obecne/nieobecne należy używać jałowych, przezroczystych, niefluoryzujących naczyń. W systemach Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000 można użyć dowolnego jałowego naczynia.

Test Pseudalert 250 należy przechowywać w temperaturze 2–30°C i chronić przed światłem.

Odczynnik w proszku Pseudalert 250 powinien być brązowawy, suchy i sypki. Wszelkie zastrzeżenia co do barwy lub konsystencji odczynnika w proszku należy kierować do Działu Pomocy Technicznej IDEXX, dzwoniąc pod numer +44(0) 1638 676800 lub pisząc na adres e-mail wateruk@idexx.com.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Informacja o produkcie

Test Pseudalert 250 (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WPSE25020I

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu