Skróty


Colilert 250

 

 • Równocześnie wykrywa zarówno bakterie z grupy coli, jak i Escherichia coli w formacie 250 ml.
 • Test Colilert 250 umożliwia wykrywanie w formacie 250 ml bakterii z grupy coli /E.coli z potwierdzeniem wyników w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Łatwość użycia upraszcza szkolenie.
 • Jednostkowe opakowania eliminuje konieczność przygotowywania podłoża.
 • Nie potrzeba powtarzać testów z powodu zatkanych filtrów lub zakłóceń powodowanych przez bakterie heterotroficzne.
 • Procedurę kontroli jakości (QC) można przeprowadzić w ciągu 15 minut.
   
Szybki
 • Mniej niż 1 minuta pracy.
 • Wykrywa równocześnie bakterie z grupy coli i E. coli w ciągu maksymalnie 24 godzin.
 • Nie trzeba myć szkła ani liczyć kolonii.
Dokładny
 • Powoduje supresję do 5 milionów bakterii heterotroficznych na 250 ml.
 • Eliminuje problem subiektywnej interpretacji, który występuje przy stosowaniu metod tradycyjnych.
 • Wykrywa jedną żywą bakterię z grupy coli lub bakterie na próbkę.
   
Ekonomiczny
 • Minimalizuje konieczność pracy wieczorami i w czasie weekendu.
 • Okres przechowywania w temperaturze pokojowej do 12 miesięcy.

Nauka

W teście Colilert 250 wykorzystuje się zastrzeżoną technologię zdefiniowanych substratów (DST), która umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii z grupy coli i E. coli. Najważniejszymi źródłami węgla w przypadku testu Colilert 250 są dwa wskaźnikowe substraty odżywcze, ONPG i MUG, które mogą być metabolizowane przez enzym bakterii z grupy coli, β-galaktozydazę, i enzym E. coli, β-glukuronidazę.

W czasie wzrostu na podłożu testu Colilert 250 bakterie z grupy coli wykorzystują β-galaktozydazę do metabolizowania ONPG i zmieniają jego barwę na żółtą.


E. coli metabolizuje MUG przy użyciu β-glukuronidazy, powodując fluorescencję. Większość bakterii spoza grupy coli nie ma tych enzymów, a zatem nie może rosnąć i nie zakłóca przebiegu testu.

Wzrost nielicznych bakterii spoza grupy coli, które mają tych enzymów, jest hamowany przez test Colilert250 dzięki specjalnie dobranemu składowi matrycy. 

Takie podejście różni się od metod tradycyjnych, opartych na korzystaniu z bogatych w składniki odżywcze środowisk, które sprzyjają wzrostowi zarówno organizmów docelowych, jak i niedocelowych. Gdy organizmy niedocelowe namnażają się, a mają podobne właściwości, jak organizmy docelowe, istnieje możliwość uzyskania fałszywie dodatnich wyników. Ponadto w przypadku tradycyjnych podłoży wzrost organizmów niedocelowych może hamować wzrost organizmów docelowych i powodować fałszywie ujemne wyniki. W celu zahamowania wzrostu organizmów niedocelowych do tradycyjnych podłoży dodaje się znaczne ilości soli, detergentów lub innych, selektywnie działających substancji, które mogą w niezamierzony sposób hamować wzrost organizmów docelowych i być kolejną przyczyną fałszywie ujemnych wyników.

Jak używać

 

Dowiedz się, jak używać testu Colilert 250


 

Obecne/Nieobecne


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki i inkubuj przez 24 godziny w temperaturze 36±2°C.

Etap 2

Odczytaj wyniki:
Bezbarwny = ujemny
Żółty = bakterie z grupy coli
Żółty/fluorescencja = E. coli

Najczęściej zadawane pytania

 

Przechowywać w temperaturze 2–30°C i chronić przed światłem.

Wzorzec Colilert jest płynem referencyjnym do porównywania barw i fluorescencji. Jego zadaniem jest pomoc w odróżnieniu wyniku testu minimalnie dodatniego od ujemnego.

Po 24–28 godzinach każde żółte zabarwienie lub fluorescencja takie samo lub intensywniejsze niż we wzorcu jest uważane za dodatni wynik testu.

Odczynnik w proszku Colilert 250 powinien mieć kolor biały do prawie białego oraz być suchy i sypki. Wszelkie zastrzeżenia co do barwy lub konsystencji proszku należy kierować do Działu Pomocy Technicznej IDEXX.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka Colilert 250 będzie przypadkowo inkubowana dłużej niż 28 godzin, brak żółtego zabarwienia jest ważnym ujemnym wynikiem testu; żółte zabarwienie po 28 godzinach nie jest ważnym wynikiem i test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Tak, jeśli są dodatnie. Inokulowana próbka Colilert 250, która jest dodatnia pod względem obecności bakterii z grupy coli i E. coli przed upływem 24 godzin jest ważnym testem dodatnim zarówno w odniesieniu do bakterii z grupy coli, jak i E. coli. Jeśli wynik badania próbki przed upływem 24 godzin jest dodatni tylko w odniesieniu do bakterii z grupy coli, próbka jest ważnym dodatnim wynikiem testu w odniesieniu do bakterii z grupy coli. Próbkę należy jednak inkubować dłużej (do 24 godzin, ale nie dłużej niż 28 godzin łącznie), aby stwierdzić obecność E. coli.

System odczynników zaprojektowano tak, aby hamował nienależące do grupy coli bakterie metabolizujące ONPG lub MUG przez co najmniej 28 godzin. Jeśli inkubacja będzie dłuższa niż 28 godzin, jest możliwe, że takie bakterie przełamią hamujący ich wzrost system Colilert 250 i wejdą w reakcję z ONPG lub MUG. Jeśli okres inkubacji jest dłuższy niż 28 godzin, ważne są wyłącznie wyniki ujemne. Wyniki dodatnie muszą zostać ponownie potwierdzone lub zwalidowane przy użyciu nowych próbek.

Nie, w teście Colilert 250 można stosować wyłącznie próbki 250 ml, a zatem test nie może być stosowany z tackami Quanti-Tray ani Quanti-Tray/2000, które wymagają próbek 100 ml.

We właściwym lokalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Test Colilert 250 pozwala na wykrycie bakterii z grupy coli i E. coli przy występowaniu 1 organizmu na 250 ml.

Okres przechowywania testu Colilert 250 wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Test Colilert 250 (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WB250-20I

Test Colilert 250 (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WB250-100I

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu

Certyfikaty ISO

Lokalizacje i certyfikaty ISO