Skróty


System Filta-Max

Światowy lider w wychwytywaniu i odzysku Cryptosporidium i Giardia


 • Numer jeden na świecie w technikach analizy Cryptosporidium i Giardia.
 • System Filta-Max umożliwia niezmiennie odzysk znacznej liczby organizmów docelowych.
 • Zatwierdzony przez UK DWI.
 • Jeden filtr pozwala na próbkowanie dużej objętości oczyszczonej wody lub wody surowej przy zapewnieniu wysokiej czułości.
   

Skontaktuj się z nami

 


Opis

Sprawdzona technologia
 • System Filta-Max został zaprojektowany specjalnie do optymalizacji zarówno wychwytywania, jak i odzysku Cryptosporidium oraz Giardia.
 • Filtr jest wykonany z krążków pianki otwartokomórkowej, które zostały skompresowane, dzięki czemu uzyskano odpowiednią porowatość do wychwytywania Cryptosporidium i Giardia.
 • Po pobraniu próbek pianka jest poddawana dekompresji, co umożliwia odzysk wychwyconych organizmów w procedurze płukania i koncentracji.

Uznany
 • Zatwierdzony przez UK DWI.
 • Na świecie w testach Cryptosporidium i Giardia system Filta-Ma stosuje się częściej niż wszystkie inne technologie razem wzięte.
Najwyższe parametry
 • Niezmiennie wychwytuje znaczne liczby organizmów docelowych.
 • W celu zapewnienia większej czułości można filtrować dużą objętość zarówno wody oczyszczonej (do i ponad 1000 litrów), jak i surowej (do 50 litrów).
 • Próbki mogą zostać zagęszczone do 25 ml bez odwirowania.
 • Filtr pracuje przy prędkości przepływu próbki do 4 litrów na minutę.

Nauka

Jak działa system Filta-max

Moduł Filta-Max składa się z wielu warstw krążków z pianki otwarto-komórkowej, które są kompresowane w celu utworzenia filtra o nominalnej średnicy otworów, skutecznie przechwytującego Cryptosporidium i Giardia. Po zakończeniu próbkowania filtr jest poddawany obróbce polegającej na dekompresji piankowych krążków i płukaniu, które umożliwia odzysk wychwyconego materiału. Jest to prosty, ale niezwykle skuteczny system.

Filtracja
W celu pobrania próbki moduł filtra umieszcza się w obudowie wielokrotnego użytku, którą podłącza się do wymaganego źródła próbki. Do wywołania przepływu wymagane jest wytworzenie przez głowicę ciśnienia minimum 0,5 bara (7,5 psi); zalecanym ciśnieniem roboczym jest 5 barów (75 psi). Ciśnienie to wytwarza przepływ o prędkości 4 litrów na minutę, która jest szczególnie korzystna przy próbkowaniu dużych ilości wody.

 

Odzysk
Po filtracji moduł jest wyjmowany z obudowy i umieszczany w stacji płuczącej IDEXX. Krążki piankowe są poddawane dekompresji przez wykręcenie śruby z modułu, a następnie płukane buforem elucyjnym, przy jednoczesnym stosowaniu cykli sprężania/rozprężania krążków.

Objętość buforu jest następnie zmniejszana do ilości między 25 a 50 ml przez koncentrację przy użyciu membrany, co eliminuje konieczność odwirowywania dużych ilości cieczy.

Jak używać

Filmy wideo


Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7

Instrukcja


Etap 1

Podłącz obudowę do źródła wody, która ma być badana

Etap 2

Wyjmij moduł filtra z obudowy.

Etap 3

Włóż moduł do stacji płuczącej i przepłucz buforem elucyjnym.

Etap 4: 

Zagęść bufor płuczący za pomocą membrany 3 µm.

Etap 5

Powtórz etapy 3 i 4, aby uzyskać ostateczną objętość 25 ml.

Najczęściej zadawane pytania

 

Tak. Filta-Ma jest wyszczególniony w Mikrobiologii wody pitnej (MoDW), część 14, 2010.

System jest skuteczny zarówno przy filtrowaniu wody surowej, jak i oczyszczonej. System Filta-Max został zatwierdzony do próbkowania 50 litrów surowej wody. System Filta-Max został zatwierdzony w Wielkiej Brytanii do próbkowania 1000 litrów oczyszczonej wody.

System Filta-Max może działać przy prędkości przepływu do 4 litrów na minutę.

Wymagane jest ciśnienie minimum 7,5 psi. Zalecanym ciśnieniem przy próbkowaniu jest 50–75 psi.

Okres przechowywania wynosi 18 miesięcy od daty produkcji. Moduł należy przechowywać w suchym miejscu (w temperaturze (16–24°C), chroniąc przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie zamrażać. Nie schładzać przed użyciem.

Filtr należy przewozić albo w obudowie wielokrotnego użytku, albo w wodoszczelnej, zamykanej torebce z dodatkiem kilku mililitrów wody o wysokiej klasie czystości (reagent grade).

Poziom odzysku niezmiennie przekracza minima określone przepisami.

Koszt systemu Filta-Max jest mniej więcej dwukrotnie niższy niż koszty innych zatwierdzonych filtrów.

Zmienność jest niewielka. Względne odchylenia standardowe są do 50% mniejsze niż w przypadku innych zatwierdzonych filtrów.

Zasoby i narzędzia

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu