Skróty


Colilert-18


   

Równocześnie wykrywa w wodzie zarówno bakterie z grupy coli, jak i Escherichia coli podając wyniki w ciągu 18 godzin.

 • Norma ISO: Metoda Colilert-18/Quanti-Tray jest normą ISO, obowiązującą na całym świecie przy wykrywaniu w wodzie bakterii z grupy coli i E. coli (ISO 9308-2:2012).
 • Potwierdzone wyniki w ciągu 18 godzin: Próbki inkubowane przez noc są gotowe do odczytu następnego dnia. W razie problemów ze skażeniem zapewnia istotne usprawnienie przepływu pracy i szybkość.
 • Czułość: Wczesne wykrycie w systemie dystrybucji może ułatwić ograniczenie rozwoju biofilmu i występowania sporadycznych skażeń w dalszych częściach instalacji.
 • Swoistość: Istotnie zmniejsza częstość fałszywych alarmów powodowanych przez wynikające z niedokładności fałszywie dodatnie wyniki, prowadzących do poczucia niepewności i niepotrzebnych wydatków.
 • Wydajność laboratorium: Akredytacja ISO 17025 i zgodność z ISO 11133 pomagają uprościć nasze procedury kontroli jakości.

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Łatwość użycia upraszcza szkolenie.
 • Jednostkowe opakowania eliminuje konieczność przygotowywania podłoża.
 • Nie potrzeba powtarzać testów z powodu zatkanych filtrów lub zakłóceń powodowanych przez bakterie heterotroficzne.
 • Procedurę kontroli jakości (QC) można przeprowadzić w ciągu 15 minut.
   
Szybki
 • Mniej niż 1 minuta pracy.
 • Wykrywa równocześnie bakterie z grupy coli i E. coli w ciągu maksymalnie 18 godzin.
 • Nie ma potrzeby potwierdzania.
 • Nie trzeba myć szkła ani liczyć kolonii.
Wartość operacyjna
 • Szybciej uzyskane wyniki oznaczają, że można przyspieszyć działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia.
 • Niezwykle niska częstość fałszywych wyników dodatnich zmniejsza prawdopodobieństwo fałszywych alarmów, co gwarantuje większe zaufanie do prowadzonych działań, mniejszą niepewność i zmniejszenie niepotrzebnych wydatków. 
Dokładny
 • Identyfikuje konkretnie E. coli, eliminując ryzyko niepotrzebnego powiadamiania ogółu społeczeństwa z powodu występowania niedocelowych organizmów.
 • Powoduje supresję do 2 milionów bakterii heterotroficznych na 100 ml.
 • Eliminuje problem subiektywnej interpretacji, który występuje przy stosowaniu metod tradycyjnych.
 • Wykrywa jedną żywą bakterię z grupy coli lub bakterie E. coli na próbkę.
   
Ekonomiczny
 • Minimalizuje konieczność pracy wieczorami i w czasie weekendu.
 • Okres przechowywania w temperaturze pokojowej do 15 miesięcy.

Elastyczny
 
Zapewniona jakość
 • Certyfikat kontroli jakości testu Colilert-18 jest zgodny z normą ISO 11133:20004.
 • Laboratorium kontroli Jakości IDEXX jest akredytowane zgodnie z normą ISO 17025:2005. 

Nauka

Jak to działa

W teście Colilert-18 do wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli stosuje się zastrzeżoną technologię zdefiniowanych substratów (DST), wykorzystującą wskaźnikowe substraty odżywcze ONPG i MUG. Bakterie z grupy coli za pomocą enzymu β-galaktozydazy metabolizują ONPG i zmieniają jego zabarwienie z bezbarwnego na żółte.

E. coli metabolizuje MUG przy użyciu β-glukuronidazy, powodując fluorescencję. Większość bakterii spoza grupy coli nie ma tych enzymów, a zatem nie może rosnąć i nie zakłóca przebiegu testu. Wzrost nielicznych bakterii spoza grupy coli, które mają te enzymy, jest hamowany przez test Colilert-18 dzięki specjalnie dobranemu składowi matrycy.

Takie podejście różni się od metod tradycyjnych, opartych na korzystaniu z bogatych w składniki odżywcze środowisk, które sprzyjają wzrostowi zarówno organizmów docelowych, jak i niedocelowych. Gdy organizmy niedocelowe namnażają się, a mają podobne właściwości, jak organizmy docelowe, istnieje możliwość uzyskania fałszywie dodatnich wyników. Ponadto w przypadku tradycyjnych podłoży wzrost organizmów niedocelowych może hamować wzrost organizmów docelowych i powodować fałszywie ujemne wyniki. W celu zahamowania wzrostu organizmów niedocelowych do tradycyjnych podłoży dodaje się znaczne ilości soli, detergentów lub innych, selektywnie działających substancji, które mogą w niezamierzony sposób hamować wzrost organizmów docelowych i być kolejną przyczyną fałszywie ujemnych wyników.

Tylko odczynniki IDEXX zostały zwalidowane i są zatwierdzone do stosowania z tackami Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000.

Jak używać

 

Dowiedz się, jak używać testu Colilert-18


Obecne/Nieobecne


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki i inkubuj przez 18 godzin w temperaturze 35±0,5°C.

Etap 2

Odczytaj wyniki:
Bezbarwny = ujemny
Żółty = bakterie z grupy coli
Żółty/fluorescencja = E. coli

Oznaczanie ilościowe


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki.

Etap 2

Wlej do tacki Quanti-Tray (zliczenia 1–200) lubQuanti-Tray/2000 (zliczenia 1–2419).

Etap 3

Zgrzej w zgrzewarce Quanti-Tray i umieść na 18 godziny w cieplarce o temperaturze 35±0,5°C (w innych krajach wymaganie dotyczące temperatury może być inne w związku z innymi przepisami prawnymi).

Etap 4: Quanti-Tray

Quanti-Tray – Odczytaj wyniki:

 • Żółte dołki = bakterie z grupy coli
 • Żółte/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL.

Etap 4: Quanti-Tray/2000

Quanti-Tray/2000 – Odczytaj wyniki:

 • Żółte dołki = bakterie z grupy coli
 • Żółte/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL.

Najczęściej zadawane pytania

 

Tak. Test Colilert-18 jest obowiązującą metodą zgodnie z normą EN ISO 9308-2 i jest jedną z dwóch uznanych metod w części A dokumentu (Parametry mikrobiologiczne), dla których podano metody analizy.

Tak. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wycofała normę ISO 9308-2:1990, która opiera się na metodzie wieloprobówkowej (NPL) i zastąpiła ją metodą Colilert-18/Quanti-Tray, która stanowi podstawę normy ISO 9308-2:2012, obowiązującej na całym świecie przy wykrywaniu w wodzie bakterii z grupy coli i E. coli.

Dowiedz się więcej o ISO

Tak. Test Colilert-18 został zatwierdzony przez DWI jako metoda wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli w wodzie pitnej oraz wykrywania E. coli w: wodzie pitnej, ujęciach wody, ściekach i osadach. 

Test Colilert-18 pozwala na wykrycie bakterii z grupy coli i E. coli przy występowaniu 1 organizmu na 100 ml.

Okres przechowywania testu Colilert-18 wynosi 15 miesięcy od daty produkcji.

Proszek powinien mieć kolor biały do prawie białego oraz być suchy i sypki. Po dodaniu testu Colilert-18 do próbki wody można zaobserwować lekkie zabarwienie, ale w żaden sposób nie zakłóca ono „czytelności” testu. Wszelkie zastrzeżenia co do barwy lub konsystencji proszku należy kierować do Działu Pomocy Technicznej IDEXX.

Tak, próbki do badania obecne/nieobecne (O/N) należy wstępnie podgrzać; próbek Quanti-Tray lub Quanti-Tray/200 nie należy natomiast podgrzewać. Próbkę do badania O/N, jeśli nie ma ona temperatury 33°C–38°C, należy umieścić w łaźni wodnej o temperaturze 35°C na 20 minut albo w łaźni wodnej o temperaturze 44,5°C na 7–10 minut. Ten okres wstępnego podgrzania wlicza się w 18-godzinny okres inkubacji.

Jeśli inokulowana próbka w teście Colilert jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 18 godzin, wynik pozostanie niezmienny przez kolejne 4 godziny (maksymalny okres inkubacji 22 godziny). Podczas inkubacji organizmy heterotroficzne ulegają supresji. Po 22 godzinach ujemny wynik testu jest ważny, ale jakiekolwiek żółte zabarwienie intensywniejsze lub równie intensywne jak zabarwienie wzorca nie jest ważnym wynikiem dodatnim i test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Tak, test Colilert-18 można wykonywać z tackami Quanti-Tray, Quanti-Tray/2000 lub przy użyciu jakiejkolwiek metody wieloprobówkowej.

Tak, procedurę wykrywania bakterii fekalnych z grupy coli opisano we wkładce do opakowania testu Colilert-18.

We właściwym lokalnym, stanowym oraz/lub federalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Test Colilert-18 (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WP020I-18

Test Colilert-18 (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WP100I-18

Test Colilert-18 (opakowanie 200 testów)
Numer kat.: WP200I-18

Dostępne są opakowania Snap pack i pakiety tacek Quanti-Tray.

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu

Certyfikaty ISO

Lokalizacje i certyfikaty ISO