Skróty


HPC do Quanti-Tray

Łatwe zliczanie bakterii heterotroficznych metodą płytkową w zakładach butelkujących i produkcyjnych, testy przeprowadzane na miejscu


     

  • Zliczanie organizmów heterotroficznych w formacie 100 ml
  • Bez autoklawów, filtrów i agaru
  • Bez zliczania kolonii i interpretowania

Skontaktuj się z nami


Opis

Nauka

Jak działa test HPC do Quanti-Tray

Test HPC do Quanti-Tray służy do oznaczania ilościowego organizmów heterotroficznych w 100 ml wody.

Zasada działania opiera się na zastrzeżonej przez IDEXX technologii wielu enzymów, która pozwala wykryć żywe organizmy heterotroficzne przez zbadanie obecności najważniejszych enzymów, występujących w tych organizmach. W teście zastosowano wiele substratów enzymatycznych, które pod wpływem metabolizowania przez bakterie przenoszone przez wodę powodują niebieską fluorescencję.

Mieszaninę próbki i odczynnika wlewa się na płytkę Quanti-Tray i inkubuje, a następnie sprawdza się fluorescencję dołków. Liczba fluoryzujących dołków odpowiadanajbardziej prawdopodobnej liczbie (NPL) wszystkich organizmów heterotroficznych w próbce.

Test HPC do Quanti-Tray pozwala wykryć po 44–72 godzinach inkubacji organizmy o zagęszczeniu 1 jtk/100 ml.

 

 

 

Jak używać

Instrukcja


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki (barwa próbki zmieni się na różową).

Etap 2

Wlej do tacki Quanti-Tray lub Quanti-Tray/2000.

Etap 3

Zgrzej za pomocązgrzewarki Quanti-Tray i inkubuj przez 44 godziny.

Etap 4

Odczytaj w świetle ultrafioletowym; policz dołki z niebieską fluorescencją i porównaj z tabelą NPL.

Najczęściej zadawane pytania

 

Test HPC do Quanti-Tray jest przeznaczony specjalnie do badania próbek wody butelkowanej. Próbki wody butelkowanej są definiowane jako próbki pobrane na dowolnym etapie procesu produkcji wody butelkowanej (od źródła tej wody, przez wodę w czasie transportu i proces produkcyjny, po gotowy produkt).

Próbki wody są inkubowane przez 44 godziny w temperaturze 36±2°C, a wyniki są ważne do 72 godzin.

Test HPC do Quanti-Tray pozwala wykryć organizmy heterotroficzne o zagęszczeniu 1 jtk/100 ml.

Do testu HPC do Quanti-Tray nie ma wzorca. Przy interpretacji wyników do porównań należy użyć kontroli ujemnej.

Tak, jeśli są dodatnie. Wynik badania inokulowanej próbki w teście HPC do Quanti-Tray, który jest dodatni przed upływem 44 godzin, jest uważany za potwierdzony dodatni wynik testu. W celu dokładnego ilościowego oznaczenia organizmów heterotroficznych w próbce wyniki należy odczytać po 44–72 godzinach inkubacji.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka w teście HPC doQuanti-Tray jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 72 godziny, brak fluorescencji jest uważany za ważny ujemny wynik testu. Stwierdzenie fluorescencji po 72 godzinach nie jest jednak ważnym wynikiem i test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Tak, z testem HPC do Quanti-Tray w formacie 100 ml można użyć zarówno tacekQuanti-Tray, jak i Quanti-Tray/2000.

Od 2°C do 25°C, chronić przed światłem.

Odczynnik w proszku testu HPC do Quanti-Tray powinien być różowy, sypki, o ziarnistej konsystencji. W razie zastrzeżeń dotyczących koloru lub stanu proszku, należy kontaktować się z Działem Pomocy Technicznej IDEXX pod numerem +44(0)1638676800 lub pod adresem waterUK@idexx.com.

We właściwym lokalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Testu HPC do Quanti-Tray nie należy używać do badania próbek wody gazowanej.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Test HPC do Quanti-Tray (20 opakowań)
Numer kat.: WHQT-20

Test HPC do Quanti-Tray (200 opakowań)
Numer kat.: WHQT-200

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu