Skróty


Colilert


   

Test Colilert umożliwia równoczesne wykrycie i oznaczenie ilościowe bakterii z grupy coli i Escherichia coli, a wyniki uzyskuje się w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami


Opis

Sprawdzony
 • Zatwierdzony do stosowania w USA oraz zatwierdzony lub zaakceptowany w ponad 20 krajach. 
 • Miliony testów przeprowadzanych co roku na całym świecie.

Łatwy
 • Łatwość użycia upraszcza szkolenie.
 • Jednostkowe opakowania eliminują konieczność przygotowywania podłoża.
 • Nie potrzeba powtarzać testów z powodu zatkanych filtrów lub zakłóceń powodowanych przez bakterie heterotroficzne.
 • Procedurę kontroli jakości (QC) można przeprowadzić w ciągu 15 minut.

Szybki
 • Mniej niż 1 minuta pracy.
 • Wykrywa równocześnie bakterie z grupy coli i E. coli w ciągu maksymalnie 24 godzin.
 • Nie ma potrzeby potwierdzania.
 • Nie trzeba myć szkła ani liczyć kolonii.
   
Dokładny
 • Identyfikuje konkretnie E. coli, eliminując ryzyko niepotrzebnego powiadamiania ogółu społeczeństwa z powodu występowania niedocelowych organizmów.
 • Powoduje supresję do 2 milionów bakterii heterotroficznych na 100 ml.
 • Eliminuje problem subiektywnej interpretacji, który występuje przy stosowaniu metod tradycyjnych.
 • Wykrywa jedną żywą bakterię z grupy coli lub bakterie E. coli na próbkę.
   
Ekonomiczny
 • Minimalizuje konieczność pracy wieczorami i w czasie weekendu.
 • Okres przechowywania w temperaturze pokojowej do 12 miesięcy.
   
Elastyczny

Nauka

W teście Colilert wykorzystuje się zastrzeżoną technologię zdefiniowanych substratów (DST), która umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii z grupy coli i E. coli. Najważniejszymi źródłami węgla w przypadku Colilert są dwa wskaźnikowe substraty odżywcze, ONPG i MUG, które mogą być metabolizowane przez enzym bakterii z grupy coli, β-galaktozydazę, i enzym E. coli, β-glukuronidazę.

W czasie wzrostu na podłożu testu Colilert bakterie z grupy coli wykorzystują β-galaktozydazę do metabolizowania ONPG i zmieniają jego barwę na żółtą. 

E. coli metabolizuje MUG przy użyciu β-glukuronidazy, powodując fluorescencję. Większość bakterii spoza grupy coli nie ma tych enzymów, a zatem nie może rosnąć i nie zakłóca przebiegu testu. Wzrost nielicznych bakterii spoza grupy coli, które mają te enzymy, jest hamowany przez test Colilert dzięki specjalnie dobranemu składowi matrycy.

Takie podejście różni się od metod tradycyjnych, opartych na korzystaniu z bogatych w składniki odżywcze środowisk, które sprzyjają wzrostowi zarówno organizmów docelowych, jak i niedocelowych. Gdy organizmy niedocelowe namnażają się, a mają podobne właściwości, jak organizmy docelowe, istnieje możliwość uzyskania fałszywie dodatnich wyników. Ponadto w przypadku tradycyjnych podłoży wzrost organizmów niedocelowych może hamować wzrost organizmów docelowych i powodować fałszywie ujemne wyniki. W celu zahamowania wzrostu organizmów niedocelowych do tradycyjnych podłoży dodaje się znaczne ilości soli, detergentów lub innych, selektywnie działających substancji, które mogą w niezamierzony sposób hamować wzrost organizmów docelowych i być kolejną przyczyną fałszywie ujemnych wyników.

Tylko odczynniki IDEXX zostały zwalidowane i są zatwierdzone do stosowania z tackami Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000.

Jak używać

 

Dowiedz się, jak używać testu Colilert


Obecne/Nieobecne


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki i inkubuj przez 24 godziny w temperaturze 35±0,5°C.

Etap 2

Odczytaj wyniki:

 • Bezbarwne = wynik ujemny
 • Żółte = bakterie z grupy coli
 • Żółte/fluorescencyjne = E. coli

Oznaczanie ilościowe


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki.

 

Etap 2

Wlej do tacki Quanti-Tray (zliczenia 1–200) lubQuanti-Tray/2000 (zliczenia 1–2419).

 

Etap 3

Zgrzej w zgrzewarce Quanti-Tray i umieść na 24 godziny w cieplarce o temperaturze 35±0,5°C (w innych krajach wymaganie dotyczące temperatury może być inne w związku z innymi przepisami prawnymi).

 

Etap 4: Quanti-Tray

Quanti-Tray – Odczytaj wyniki:

 • Żółte dołki = bakterie z grupy coli
 • Żółte/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL.

Etap 4: Quanti-Tray/2000

Quanti-Tray/2000 – Odczytaj wyniki:

 • Żółte dołki = bakterie z grupy coli
 • Żółte/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL.

Najczęściej zadawane pytania

 

Przechowywać w temperaturze 2–30°C i chronić przed światłem.

Wzorzec Colilert jest płynem referencyjnym do porównywania barw i fluorescencji. Jego zadaniem jest pomoc w odróżnieniu wyniku testu minimalnie dodatniego od ujemnego.

Po 24–28 godzinach każde żółte zabarwienie lub fluorescencja takie samo lub intensywniejsze niż we wzorcu jest uważane za dodatni wynik testu.

Odczynnik w proszku Colilert powinien mieć kolor biały do prawie białego oraz być suchy i sypki. Wszelkie zastrzeżenia co do barwy lub konsystencji odczynnika w proszku należy kierować do Działu Pomocy Technicznej IDEXX.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka Colilert jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 28 godzin, brak żółtego zabarwienia stanowi ważny ujemny wynik testu; żółte zabarwienie po 28 godzinach nie jest ważnym wynikiem i test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Tak, jeśli są dodatnie. Dodatni wynik badania inokulowanej próbki Colilert pod względem obecności bakterii z grupy coli i E. coli przed upływem 24 godzin, jest ważnym dodatnim wynikiem testu zarówno w odniesieniu do bakterii z grupy coli, jak i E. coli. Jeśli wynik badania próbki przed upływem 24 godzin jest dodatni tylko w odniesieniu do bakterii z grupy coli, próbka jest ważnym dodatnim wynikiem testu w odniesieniu do bakterii z grupy coli. Próbkę należy jednak inkubować dłużej (do 24 godzin, ale nie dłużej niż 28 godzin łącznie), aby stwierdzić obecność E. coli.

System odczynników zaprojektowano tak, aby hamował bakterie metabolizujące ONPG lub MUG, które nie należą do grupy coli. Gdyby inkubacja była dłuższa niż 28 godzin, byłoby możliwe, że takie bakterie przełamią hamujący ich wzrost system Colilert i wejdą w reakcję z ONPG lub MUG. Jeśli okres inkubacji jest dłuższy niż 28 godzin, ważne są wyłącznie wyniki ujemne. Wyniki dodatnie muszą zostać potwierdzone metodami klasycznymi.

Tak, do badań ilościowych można użyć testu Colilert z tackamiQuanti-Tray, Quanti-Tray/2000 lub jakiejkolwiek metody wieloprobówkowej.

We właściwym lokalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Test Colilert pozwala na wykrycie bakterii z grupy coli i E. coli przy występowaniu 1 organizmu na 100 ml.

Okres przechowywania testu Colilert wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji w przypadku opakowania snap pack (100 ml). 

Zasoby i narzędzia

Informacja o produkcie

Test Colilert Test (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WP020I

Test Colilert (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WP100I

Test Colilert (opakowanie 200 testów)
Numer kat.: WP200I

Test Colilert 10 ml (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: W100I

Test Colilert 10 ml (opakowanie 200 testów)
Numer kat.: W200I

Dostępne są opakowania Snap pack i pakiety tacek Quanti-Tray.

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Przeszukaj Bibliotekę dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu