Skróty


Pseudalert

Wykrywanie Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin

 
   

 • Wykrywa P. aeruginosa w ciągu 24 godzin.
 • Zapewnia ostateczne wyniki, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowego potwierdzenia.
 • Metoda 9213G w Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.
 • Minimalizuje ryzyko otrzymania fałszywie dodatnich wyników w związku z występowaniem organizmów niedocelowych.
 • Ta sama, łatwa w użyciu platforma co w teście Colilert.
 • Chroni przed zapaleniem mieszka włosowego, zapaleniem ucha zewnętrznego i wieloma innymi zakażeniami, pozwalając uniknąć chorób we wrażliwych populacjach.

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Niebieska fluorescencja dołków lub naczynia wskazuje na wynik dodatni.
 • Ta sama, znana platforma co w teście Colilert:
  • Gotowe do użycia odczynniki – bez konieczności przygotowywania podłoża.
  • Wygodne opakowanie złożone z jednostkowych dawek.
  • Brak toksycznych związków.
 • Do stosowania z tackami Quanti-Tray lub Quanti-Tray/2000 w celu określenia najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL).
Szybki
 • Ostateczne wyniki w 24 godziny.
 • Mniej niż 1 minuta przy teście dzięki uproszczonemu przepływowi pracy.
Dokładny
 • Wykrywa konkretnie Pseudomonas aeruginosa, zmniejszając ryzyko otrzymania fałszywie dodatnich wyników z powodu występowania organizmów niedocelowych.
 • Wyniki są ostateczne, nie ma potrzeby przeprowadzania testów potwierdzających.
 • Zmiana na niebieską fluorescencję minimalizuje subiektywność interpretacji.

Nauka

Jak działa test Pseudalert

Test Pseudalert wykrywa Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody.

Test opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność P. aeruginosa hydrolizą substratu obecnego w odczynniku Pseudalert. 

Komórki P. aeruginosa szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Pseudalert. W aktywnie rosnących szczepach P. aeruginosa występuje enzym, który rozszczepia substrat w odczynniku, powodując niebieską fluorescencję, widoczną w świetle ultrafioletowym.

Pseudalert wykrywa Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin przy występowaniu 1 jtk na 100 ml próbki wody.

Jak używać

 

Jak używać testu Pseudalert


 

Obecne/Nieobecne (O/N)


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki (barwa próbki zmieni się na żółtą), a następnie inkubuj przez 24–28 godzin w temperaturze 38±0,5°C.

Etap 2

Odczytaj w świetle ultrafioletowym (UV). Niebieska fluorescencja wskazuje na występowanie P. aeruginosa. Wskazówki odnośnie do odczytu fluorescencji zamieszczono w przewodniku ABC użytkownika testu Pseudalert (PDF).

Oznaczanie ilościowe


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki (barwa próbki zmieni się na żółtą).

Etap 2

Dodaj do naczynia środek przeciwpieniący IDEXX Antifoam Solution.

Etap 3

Wlej próbkę do tackiQuanti-Tray (zliczenia 1–200) lubQuanti-Tray/2000 (zliczenia 1–2419).

Etap 4

Zgrzej za pomocą zgrzewarki Quanti-Tray, a następnie inkubuj przez 24–28 godzin w temperaturze 38±0,5°C.

Etap 5

Odczytaj w świetle ultrafioletowym (UV). Niebieska fluorescencja wskazuje na występowanie P. aeruginosa. Policz dołki z wynikiem dodatnim (niebieska fluorescencja) i porównaj z tabelą NPL. Wskazówki odnośnie do odczytu fluorescencji zamieszczono w przewodniku ABC użytkownika testu Pseudalert (PDF).

Najczęściej zadawane pytania

 

Test Psudalert jest przeznaczony do badania próbek wody pochodzącej z takich źródeł, jak szpitale, baseny i obiekty spa oraz rozlewnie wody butelkowanej. Próbki wody butelkowanej są definiowane jako próbki pobrane na dowolnym etapie procesu produkcji wody butelkowanej (od źródła tej wody po gotowy produkt). Przeprowadzono wiele badań bakterii Pseudomonas aeruginosa poddanych działaniu różnych substancji chemicznych i środków czystości używanych w basenach i obiektach spa w celu imitowania działania procesu oczyszczania. Test Pseudalert został opracowany i przetestowany specjalnie w celu sprawdzenia, czy pozwoli wykrywać w próbkach bakterie P. aeruginosa poddane działaniu wymienionych czynników.

Test Pseudalert opiera się na technice wykrywania enzymów bakteryjnych, które sygnalizują obecność Pseudomonas aeruginosa hydrolizą substratu enzymatycznego. Komórki P. aeruginosa szybko rosną i rozmnażają się, wykorzystując bogate zasoby aminokwasów, witamin i innych składników odżywczych obecnych w odczynniku Pseudalert. W aktywnie rosnących szczepach P. aeruginosa występuje enzym, który rozszczepia substrat w odczynniku, powodując niebieską fluorescencję, widoczną w świetle ultrafioletowym. Test Pseudalert wykrywa Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin przy występowaniu 1 jtk na 100 ml lub 250 ml próbki.

Pseudomonas aeruginosa jest jedynym znanym gatunkiem Pseudomonas powodującym problemy zdrowotne. Z tego powody przepisy w wielu krajach odnoszą się konkretnie do wykrywania P. aeruginosa.

Test Pseudalert wykrywa Pseudomonas aeruginosa przy występowaniu 1 jtk w 100 ml lub 250 ml.

Do testu Pseudalert nie ma wzorca. Do porównań przy interpretacji wyników należy użyć kontroli ujemnej.

Próbki wody są inkubowane przez 24 godziny w temperaturze 38±0,5°C, a wyniki są ważne do 28 godzin.

Nie. W temperaturze innej niż 38±0,5°C może dojść do namnożenia się organizmów niedocelowych.

Tak, jeśli są dodatnie. Wynik badania inokulowanej próbki w teście obecne/nieobecne, który jest dodatni pod względem obecności Pseudomonas aeruginosa przed upływem 24 godzin, jest uważany za potwierdzony dodatni wynik testu w kierunku P. aeruginosa. W celu dokładnego ilościowego oznaczenia P. aeruginosa w próbce wyniki należy odczytać po 24–28 godzinach inkubacji.

Tak, jeśli są ujemne. Jeśli inokulowana próbka w teście Pseudalert jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 28 godzin, brak niebieskiej fluorescencji może być uznany za ważny ujemny wynik testu. Niebieska fluorescencja widoczna po 28 godzinach nie jest jednak ważnym wynikiem dodatnim; test należy powtórzyć lub zweryfikować.

Do testów typu obecne/nieobecne należy używać jałowych, przezroczystych, niefluoryzujących naczyń. W systemach Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000 można użyć dowolnego jałowego naczynia.

Test Pseudalert należy przechowywać w temperaturze 2–30°C i chronić przed światłem.

Odczynnik w proszku Pseudalert powinien być brązowawy i sypki. W razie wątpliwości dotyczących koloru lub stanu proszku, należy kontaktować się z Działem Pomocy Technicznej IDEXX.

Zmieszanie próbki z odczynnikiem może powodować spienienie. Potrzebny jest środek przeciwpieniący IDEXX Antifoam Solution, który pomoże wyeliminować pianę przed zgrzaniem próbki w Quanti-Tray lub Quanti-Tray/2000.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Test Pseudalert (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WPSE020I

Test Pseudalert (opakowanie 200 testów)
Numer kat.: WPSE200I

Test Pseudalert/Quanti-Tray (combo 20 opakowań)
Numer kat.: WCMBPA-20

Test Pseudalert/Quanti-Tray/2000 (combo 20 opakowań)
Numer kat.: WCMBPA-20-2K

Test Pseudalert/Quanti-Tray (combo 200 opakowań)
Numer kat.: WCMBPA-200

Test Pseudalert/Quanti-Tray/2000 (combo 200 opakowań)
Numer kat.: WCMBPA-200-2K

Test IDEXX-QC Pseudomonas
Numer kat.: UN3373-WQC-PSE

Dostępne są opakowania snap pack i pakiety tacek Quanti-Tray.

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu