Skróty


Tecta B16 analyzer on lab counter.

IDEXX Tecta System

Kompletny, samodzielny system do badania wody

 • Pełna automatyzacja inkubacji i interpretacji testu eliminuje potrzebę wizualnego odczytu testu
 • Wyniki automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną
 • Pozytywne wyniki w ciągu kilku godzin
 • Prosty w użyciu system, bez potrzeby przygotowywania próbki
 • Tryby oznaczania ilościowego i obecne/nieobecne
 • Wysoce dynamiczny zakres zliczania, więc nie ma potrzeby wielokrotnego rozcieńczania
 • Z certyfikatem AOAC, zatwierdzony przez U.S EPA do wykrywania E. coli i bakterii z grupy coli w wodzie pitnej*
   

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć

Instrumenty Tecta B16 i Tecta B4

Tecta B16 instrument.

Tecta B16

Tecta B4 instrument.

Tecta B4

 • Instrument Tecta B16 ma 16 komór inkubacyjnych, a instrument Tecta B4 ma 4 komory inkubacyjne, umożliwiające wybór najlepszego systemu do wymaganej objętości.
 • Kasety testowe są dostępne do wykrywania E. coli i bakterii z grupy coli, tylko E. coli, bakterii fekalnych z grupy coli oraz Enterococcus.
 • Kasety są odczytywane w sposób ciągły, a po wykryciu pozytywnego wyniku automatycznie wysyłany jest e-mail z ostrzeżeniem.
 • Pozytywne wyniki w ciągu mniej niż 2 godzin, w zależności od stopnia kontaminacji; negatywne wyniki potwierdzone w ciągu od 18 do 24 godzin, w zależności od rodzaju testu.

Kasety testowe Tectalert

Tecta total coliform/E.coli cartridge.
E. coli i bakterie z grupy coli
Tectalert E. coli cartridge.
E. coli
Tectalert fecal coliforms cartridge.
Bakterie fekalne z grupy coli
Tectalert enterococcus cartridge.
Enterococcus
Typowe czasy wykrywania
Tectalert EC/TC (CCA)
E. coli i bakterie z grupy coli
Tectalert TC (ECA)
E. coli
Tectalert FC (FCA)
Bakterie fekalne z grupy coli
Tectalert ENT (ENA)
Enterococcus

< 1 jtk/100 ml

w ciągu 18 godzin

w ciągu 16 godzin

w ciągu 18 godzin

w ciągu 24 godzin

100 jtk/100 ml

w ciągu 12 godzin

w ciągu 9 godzin

w ciągu 10 godzin

w ciągu 12 godzin

1,000 jtk/100 ml

w ciągu 11 godzin

w ciągu 8 godzin

w ciągu 9 godzin

w ciągu 10 godzin

10⁶ jtk/100 ml

w ciągu 7 godzin

w ciągu 4 godzin

w ciągu 5 godzin

w ciągu 4 godzin

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć badania

Jak to działa

Prosty przebieg pracy z w pełni automatycznym testem hydromikrobiologicznym
Tecta E. coli and total coliform cartridges.

Etap 1. Nalej 100 ml próbki do kasety testowej.

Tecta B16 instrument open with 3 test cartridges.

Etap 2. Umieść kasetę w instrumencie i użyj panelu kontrolnego, aby rozpocząć test.

Person in high-vis gear holding phone.

Etap 3. Wyniki wysyłane pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 2 godzin w przypadku wyników pozytywnych.

Najczęściej zadawane pytania

Instrument Tecta B16 może przeprowadzać jednocześnie 16 testów w trybie standardowym, natomiast instrument Tecta B4 może przeprowadzać jednocześnie 4 testy w trybie standardowym.

Zaleca się, aby próbki zostały wprowadzone do instrumentu Tecta w ciągu godziny od dodania kasety testowej. W pewnych okolicznościach może to potrwać dłużej – skontaktuj się z IDEXX, aby dowiedzieć się więcej.

Tak, możesz dodawać lub usuwać kasety testowe, jeśli przeprowadzane są inne testy.

Granica oznaczalności testu Tectalert EC/TC wynosi 1 CFU/100 ml dla E. coli i 1 CFU/100 ml dla bakterii z grupy coli w wodzie pitnej. 

Okres przechowywania kaset testowych Tectalert wynosi 15 miesięcy od daty produkcji. Zaleca się przechowywanie w otoczeniu od temperaturze 5°C–30°C i wilgotności poniżej 60%.

Wymagana jest okresowa weryfikacja komory, która może być łatwo przeprowadzona przez przeszkolony personel przy użyciu dostarczonego kasety walidacyjnej. Częstotliwość, z jaką należy stosować kasety walidacyjnej, różni się w zależności od stopnia użytkowania instrumentu. Aby zachować optymalną wydajność, zaleca się czyszczenie okienek optycznych po użyciu. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Materiały i narzędzia

Materiały informacyjne

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Przeszukaj Bibliotekę dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Informacja o produkcie

E. coli /bakterie z grupy coli

Tectalert EC/TC (CCA) (opakowanie 48 testów)
Numer produktu: 98-0018012-00
Numer katalogowy: TECTA-CCA-48
 
Tectalert EC/TC (CCA) (opakowanie 192 testów)
Numer produktu: 99-0018158-00
Numer katalogowy: TECTA-CCA-192

E. coli

Tectalert EC (ECA) (opakowanie 48 testów)
Numer produktu: 98-0018013-00
Numer katalogowy: TECTA-ECA-48
 
Tectalert EC (ECA) (opakowanie 192 testów)
Numer produktu: 99-0018159-00
Numer katalogowy: TECTA-ECA-192

Enterococcus

Tectalert ENT (ENA) (opakowanie 48 testów)
Numer produktu: 98-0018015-00
Numer katalogowy: TECTA-ENA-48
 
Tectalert ENT (ENA) (opakowanie 192 testów)
Numer produktu: 99-0018161-00
Numer katalogowy: TECTA-ENA-192

Bakterie fekalne z grupy coli

Tectalert FC (FCA) (opakowanie 48 testów)
Numer produktu: 98-0018014-00
Numer katalogowy: TECTA-FCA-48
 
Tectalert FC (FCA) (opakowanie 192 testów)
Numer produktu: 99-0018160-00
Numer katalogowy: TECTA-FCA-192

Walidacja

Tecta kaseta walidacyjna (VC)
Numer produktu: 98-0018016-00
Numer katalogowy: TECTA-PDS-VALC40708

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

Corporate Headquarters
IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092 USA

Tel: 1-800-321-0207
Faks: 1-207-556-4630

Znajdź przedstawiciela w pobliżu


*Podłoże Tectalert EC/TC i instrumenty Tecta zostały zatwierdzone przez U.S. EPA w 40 CFR Part 141, wymienione jako metoda w Presence/Absence Method for the Simultaneous Detection of Total Coliforms and Escherichia coli (E. coliin Drinking Water. Certyfikat AOAC w zakresie wydajności badania dla łączonego testu Tecta na obecność E. coli i bakterii z grupy coli, nr certyfikatu 010801.