Skróty


Colisure

Wykrywaj bakterie z grupy coli/E. coli i ciesz się wygodą długiego okresu odczytywania

 
           

Równocześnie wykrywa bakterie z grupy coli i Escherichia coli; o dodatnim wyniku świadczy wyraźny kolor fioletowy. Wyniki są ważne do 48 godzin.

 • Wyraźny fioletowy kolor wyklucza możliwość błędu przy interpretacji wyników jako dodatnich.
 • Test Colisure powoduje także supresję dużych ilości bakterii nienależących do grupy coli, w tym Aeromonas.

 

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy 
 • Wyraźny fiolet jest łatwy do zauważenia.
 • Łatwość użycia upraszcza szkolenie.
 • Jednostkowe opakowania eliminuje konieczność przygotowywania podłoża.
 • Procedurę kontroli jakości (QC) można przeprowadzić w ciągu 15 minut.

Szybki 
 • Mniej niż 1 minuta pracy.
 • Wykrywa równocześnie bakterie z grupy coli i E. coli w ciągu maksymalnie 24 godzin.
 • Nie ma potrzeby potwierdzania.
 • Nie trzeba myć szkła ani liczyć kolonii.

Dokładny 
 • Ostateczne wyniki po 24 godzinach; odczyt możliwy do 48 godzin.
 • Identyfikuje konkretnie E. coli, eliminując ryzyko niepotrzebnego powiadamiania ogółu społeczeństwa z powodu występowania niedocelowych organizmów.
 • Powoduje supresję do 2 milionów bakterii heterotroficznych na 100 ml.
 • Eliminuje problem subiektywnej interpretacji, który występuje przy stosowaniu metod tradycyjnych.
 • Wykrywa jedną żywą bakterię z grupy coli lub bakterie E. coli na próbkę.
Ekonomiczny 
 • Minimalizuje konieczność pracy wieczorami i w czasie weekendu.
 • Okres przechowywania w temperaturze pokojowej do 12 miesięcy.

Elastyczny
 • Może być stosowany do badania obecne/nieobecne (O/N) lub oznaczania ilościowego.
 • Quanti-Tray umożliwia dokonywanie bez rozcieńczeń zliczeń do 200/100 ml.
 • Quanti-Tray/2000 umożliwia dokonywanie bez rozcieńczeń zliczeń do 2419/100 ml.

Nauka

Jak działa test Colisure

W teście Colisure do wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli stosuje się zastrzeżoną technologię zdefiniowanych substratów (DST), wykorzystującą wskaźnikowe substraty odżywcze CPRG i MUG. Bakterie z grupy coli za pomocą enzymu β-galaktozydazy metabolizują CPRG i zmieniają jego zabarwienie z żółtego na fioletowy. E. coli metabolizuje MUG przy użyciu β-glukuronidazy, powodując fluorescencję.

 

 

 

 

 

Jak używać

 

Dowiedz się, jak używać testu Colisure


 

Obecne/Nieobecne


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki i inkubuj przez 24 godziny w temperaturze 35±0,5°C.

Etap 2

Odczytaj wyniki:

 • Żółty = wynik ujemny
 • Fioletowy = bakterie z grupy coli
 • Fioletowy/fluorescencyjny = E. coli

Oznaczanie ilościowe


Etap 1

Dodaj odczynnik do próbki.

Etap 2

Wlej do tacki Quanti-Tray (zliczenia 1–200) lubQuanti-Tray/2000 (zliczenia 1–2419).

Etap 3

Zgrzej w zgrzewarce Quanti-Tray i umieść na 24 godziny w cieplarce w temperaturze 35±0,5°C.

Etap 4: Quanti-Tray

Quanti-Tray – Odczytaj wyniki:

 • Fioletowe dołki = bakterie z grupy coli
 • Fioletowe/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL.

Etap 4: Quanti-Tray/2000

Quanti-Tray/2000 – Odczytaj wyniki:

 • Fioletowe dołki = bakterie z grupy coli
 • Fioletowe/fluorescencyjne dołki = E. coli
 • Policz dołki z wynikiem dodatnim i porównaj z tabelą NPL

Najczęściej zadawane pytania

 

Test Colisure pozwala na wykrycie bakterii z grupy coli i E. coli przy występowaniu 1 organizmu na 100 ml.

Okres przechowywania testu Colisure wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w temperaturze 2–25°C i chronić przed światłem.

Do testu Colisure nie ma wzorca. Do porównań przy interpretacji wyników należy użyć kontroli ujemnej.

System odczynników zaprojektowano tak, aby supresja nienależących do grupy coli bakterii dodatnich pod względem CPRG lub MUG trwała co najmniej 48 godzin. Gdyby inkubacja była dłuższa niż 48 godzin, byłoby możliwe, że takie bakterie przełamią hamujące działanie odczynnika i wejdą w reakcję z CPRG lub MUG. Jeśli okres inkubacji jest dłuższy niż 48 godzin, ważne są wyłącznie wyniki ujemne. Wyniki dodatnie wymagają potwierdzenia.

We właściwym lokalnym urzędzie należy dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały stwarzające zagrożenie biologiczne w Twojej placówce.

Jeśli inokulowana próbka w teście Colisure jest przypadkowo inkubowana dłużej niż 48 godzin, brak czerwonego do fioletowego zabarwienia jest ważnym ujemnym wynikiem testu; zabarwienie czerwone do fioletowego po 48 godzinach nie jest ważnym wynikiem i test należy powtórzyć.

Dodatni wynik badania inokulowanej próbki w teście Colisure pod względem obecności bakterii z grupy coli i E. coli przed upływem 24 godzin, jest ważnym testem dodatnim zarówno w odniesieniu do bakterii z grupy coli, jak i E. coli. Jeśli wynik badania próbki przed upływem 24 godzin jest dodatni tylko w odniesieniu do bakterii z grupy coli, próbka jest ważnym dodatnim wynikiem testu w odniesieniu do bakterii z grupy coli. Próbkę należy jednak inkubować dłużej (co najmniej 24 godzin, ale nie dłużej niż 48 godzin łącznie), aby stwierdzić obecność E. coli.

Tak, używając testu Colisure z tackamiQuanti-Tray, Quanti-Tray/2000 lub stosując jakąkolwiek metodę wieloprobówkową, pamiętaj o użyciu środka przeciwpieniącego IDEXX Antifoam Solution lub naczynia z takim środkiem.

Odczynnik w proszku Colilert powinien być brązowawy, suchy i sypki. Wszelkie zastrzeżenia co do barwy lub konsystencji proszku należy kierować do Działu Pomocy Technicznej IDEXX.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

Test Colisure (opakowanie 20 testów)
Numer kat.: WCLS20I

Test Colisure (opakowanie 100 testów)
Numer kat.: WCLS100I

Test Colisure (opakowanie 200 testów)
Numer kat.: WCLS200I

Dostępne są opakowania Snap pack i pakiety tacek Quanti-Tray.

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu