Skróty


SimPlate do HPC

Oznaczanie bakterii heterotroficznych uproszczoną metodą płytkową


   

Łatwe do liczenia dołki na okrągłej płytce, będącej odpowiednikiem płytek do liczenia z agarem. Dołki dodatnie fluoryzują w świetle UV.

Skontaktuj się z nami


Opis

Łatwy
 • Łatwiejszy odczyt i stosowanie niż w metodzie zalewowej.
 • Nie jest konieczne przygotowywanie agaru.
 • Zakres zliczania najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) minimalizuje konieczność rozcieńczeń.

Szybki
 • Natychmiastowe przygotowanie podłoża.
 • Mniej niż 2 minuty pracy.
 • Skrócony czas odczytu.
Dokładny
 • Uproszczona procedura minimalizuje możliwość skażenia.
 • Mniej subiektywna interpretacja niż w metodzie zalewowej.
   
Ekonomiczny 
 • Mniej sprzętu do nabycia i konserwacji.
 • Większa wydajność redukuje koszty pracy.
 • Minimalna kontrola jakości.

Nauka

Jak działa SimPlate do HPC

Podłoże przygotowane w technologii wielu enzymów IDEXX (Multiple Enzyme Technology, MET), pozwalającej wykrywać bakterie heterotroficzne metodą płytkową (HPC). Odczynnik zawiera różne substraty enzymatyczne, z których każdy jest ukierunkowany na inny enzym bakteryjny. Uwzględniono wszystkie powszechne enzymy bakterii przenoszonych przez wodę.

Wszystkie substraty enzymatyczne w czasie, gdy są metabolizowane, powodują powstanie takiego samego sygnału. A zatem dane bakterie przenoszone przez wodę będą metabolizować jeden lub więcej substratów enzymatycznych i wytwarzać sygnał. W przypadku testu SimPlate do HPC sygnałem jest fluorescencja widoczna przy promieniowaniu UV 365 nm.

Po naniesieniu próbki i podłoża na płytkę dołki napełnią się automatycznie, gdy użytkownik płytek będzie poruszać nimi ruchem kolistym. Pipetowanie nie jest potrzebne.

Po napełnieniu się dołków płytkę należy przechylić, nadmiar próbki/podłoża wsiąknie wtedy w chłonny gazik. W płytkach SimPlate wykorzystywane jest zjawisko napięcia powierzchniowego, które sprawia, że w czasie odlewania nadmiaru płynu w każdym z 84 dołków utrzymuje się odpowiednia ilość próbki/podłoża.

Płytki SimPlate inkubuje się odwrócone wiekiem do dołu, aby zapobiec zbieraniu się kondensatu na wieku. Ponieważ każdy z dołków jest izolowany od pozostałych, bakterie w danym dołku będą powodować fluorescencję tylko tego jednego dołka.

Liczba dołków wykazujących fluorescencję jest przeliczana na najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) za pomocą tabeli dostarczonej z produktem. Znaczna liczba dołków (84) zapewnia bardzo duży zakres zliczania i wąski, 95-procentowy przedział ufności. Zakres zliczania przy użyciu wielodawkowej płytki SimPlate do HPC wynosi od <1 do 738 na płytkę (jest ponad dwa razy szerszy niż w przypadku standardowej metody zalewowej).
 

Jak używać

 

Jak używać SimPlate do HPC


 

Instrukcja


Etap 1

Wlej 100 ml jałowego rozcieńczalnika do naczynia z podłożem.

Etap 2

Nanieś 1 ml próbki na płytkę SimPlate.

Etap 3

Nanieś 9 ml podłoża na płytkę SimPlate.

Etap 4

Poruszaj ruchami kolistymi płytkę SimPlate i zlej nadmiar płynu.

Etap 5

Odwróć i inkubuj przez 48 godzin.

Etap 6

Odczytaj wyniki w świetle UV.

Najczęściej zadawane pytania

 

Okres przechowywania testu SimPlate do HPC wynosi 15 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w temperaturze 2–30°C i chronić przed światłem.

Tak, podstawa i wieko są wyjaławiane promieniowaniem gamma. W jednym plastikowym rękawie jest 25 płytek. Nieużywane płytki powinny pozostać w torbie, a torbę należy zamknąć. Nie należy narażać nieużywanych płytek na działanie czynników środowiskowych.

Dolna część płytki jet wykonana z polistyrenu #6 i może być poddawana recyklingowi. Pokrywka/wieko jest z chlorku poliwinylu i nie podlega recyklingowi.

Zasoby i narzędzia

Testy i akcesoria

Użyj wyszukiwarki testów i akcesoriów do badania wody

Informacja o produkcie

SimPlate do HPC, zestaw jednodawkowy (25 testów)
Numer kat.: WHPC-25

SimPlate do HPC, zestaw wielodawkowy (100 testów, 10 naczyń do podłoża i płytki SimPlate)
Numer kat.: WHPC-100

SimPlate do HPC, zestaw zawierający tylko podłoże (40 testów)
Numer kat.: WHPC-40M

Zasoby

Dział IDEXX Water przygotował materiały referencyjne i dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwoleń dla wielu z naszych produktów do badania wody. Znajdź dokumenty, których potrzebujesz, klikając poniższe łącze.

Użyj wyszukiwarki dokumentów referencyjnych i regulacyjnych

Pomoc techniczna dla użytkowników produktów do badania wody

UK Headquarters
IDEXX Technologies Ltd Units 1B & 1C
Newmarket Business Park
Studlands Park Avenue
Newmarket, Suffolk, CB87ER

Tel: +44 1638 676 800
Wateruk@idexx.com

Znajdź przedstawiciela w pobliżu