Skróty


Centrum zasobów IDEXX SDMA

Wczesny wskaźnik, wart testowania – za każdym razem.

Close up of Weimaraner in front of lake.

Nerki potrafią robić wiele rzeczy. Dotrzymywanie tajemnic nie jest jedną z nich.

Technician holding cat on exam table, black and white.

Nerki: niewielki, ale bardzo ważny narząd

Lekarze weterynarii dobrze wiedzą jak ważny jest stan zdrowia nerek – zarówno jako bardzo ważnego narządu, mającego wpływ na czynności najważniejszych układów w organizmie (regulację ciśnienia krwi, produkcję czerwonych krwinek, utrzymywanie równowagi hormonalnej i eliminację produktów odpadowych), jak i jako podstawowego obiektu badań lekarskich. Regularne, dokładne badania nerek pozwalają zapewnić właściwą opiekę nad pacjentami, niezależnie od stanu ich zdrowia i wieku.

Test SDMA służy teraz, obok badania stężenia kreatyniny i mocznika, jako wiarygodny, rutynowy element oceny stanu nerek.

Zamów test SDMA już teraz

 

Ostrzegawczy system wczesnego wykrywania. Znany też pod nazwą „nerki”.

Kiedy dojdzie do pogorszenia czynności nerek, SDMA może umożliwić wczesne wykrycie problemu. Gdy zmniejsza się szybkość filtracji kłębuszkowej (GFR), stężenie SDMA wzrasta średnio już przy 40% – a czasem nawet przy 25% – utracie funkcji nerek, natomiast stężenie kreatyniny zaczyna wzrastać dopiero przy 75% utracie funkcji nerek. SDMA pozwala wykryć łagodną do umiarkowanej utratę funkcji nerek, to jest taką zmianę czynności nerek, której nie towarzyszy zmiana stężenia kreatyniny.1–3 Wczesne wykrycie może mieć pozytywny wpływ na trafność diagnozy, leczenie i stan pacjenta.

Włączenie SDMA do medycznych profili pacjentów może pozwolić na wczesne i konsekwentne wykrywanie zmian stanu zdrowia nerek1–13 i skuteczne diagnozowanie zarówno pierwotnych, jak i wtórnych chorób nerek.3,5–10

SDM pozwala wykryć zmiany stanu nerek wcześniej niż inne testy.

Gdy zmniejsza się szybkość filtracji kłębuszkowej, stężenie SDMA wzrasta średnio już przy 40%, a czasem nawet przy 25% utracie funkcji nerek, natomiast stężenie kreatyniny zaczyna wzrastać dopiero przy 75% utracie funkcji nerek.

 Pozwól, aby nerki lepiej informowały o stanie zdrowia twoich pacjentów.

SDMA może być wczesnym wskaźnikiem pojawienia się chorób atakujących nerki, a także procesów chorobowych mających wpływ na nerki.*

Choroby nerek

 • Przewlekła choroba nerek
 • Ostre uszkodzenie nerek
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • Niedrożność górnych dróg moczowych
 • Kamienie nerkowe
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek
 • Choroba wrodzona

inne procesy chorobowe mające wpływ na nerki

 • Nadczynność tarczycy
 • Choroby wektorowe
 • Nadciśnienie systemowe
 • Zespół sercowo-nerkowy
 • Niedrożność dolnych dróg moczowych
 • Sepsa
 • Rak
 • Zatrucie lekami
Close up of Golden Retriever face.

Testy SDMA: pięć grup pacjentów, o których należy pamiętać

SDMA daje cenną możliwość uzyskania wartościowych, pewnych informacji o stanie zdrowia
niemal każdego pacjenta – ale wymienionych tu pięć grup pacjentów może na badaniu tą metodą zyskać najwięcej.

01

Pacjenci przyprowadzani na rutynowe badania kontrolne
Zawsze dobrze jest mieć punkt odniesienia, a brak objawów nie zawsze jest równoznaczny z dobrym stanem zdrowia.


 

02

Koty z nadczynnością tarczycy
U wielu kotów z nadczynnością tarczycy stwierdza się współistniejącą chorobę nerek, ponieważ obie te choroby występują często u starszych kotów.14


 

03

Pacjenci przed anestezją
SDMA może usprawnić rozpoznanie pacjentów obciążonych ryzykiem i pozwolić na podjęcie świadomej i opartej na wiedzy decyzji dotyczących wyboru rodzaju i czasu anestezji.


 

04

Pacjenci z dodatnim wynikiem testu w kierunku ekspozycji na zakażenia i choroby wektorowe, w tym 
testów SDMA z profilami diagnostycznymi w przypadku pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku chorób przenoszonych przez kleszcze, mogą zwiększyć świadomość długoterminowych skutków zdrowotnych. 6,8,15    

05

Pacjenci przyprowadzani w związku z chorobą
Oprócz zwiększenia szansy na sukces leczenia i długoterminowej opieki, wczesna diagnoza choroby nerek daje największą szansę na spowolnienie postępów choroby.

Nawet niewielki wzrost stężenia SDMA może mieć poważne konsekwencje medyczne

Po pojedynczym, łagodnym wzroście stężenia SDMA:

72% pacjentów z pojedynczym, łagodnym wzrostem stężenia SDMA jest zagrożone dalszym pogorszeniem wskaźnika GFR13


Wyniki retrospektywnej analizy, obejmującej 16 523 psów i 16 454 kotów z trzema lub więcej wynikami testu SDMA, z których pierwszy mieścił się w zakresie referencyjnym.

Read: A mild SDMA increase can be a medical turning point

Co robić, gdy stężenie SDMA jest podwyższone, a inne wyniki są prawidłowe

Stosuj algorytm IDEXX SDMA

Stosuj się do wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego (IRIS), dotyczących klasyfikacji stadiów i leczenia przewlekłej choroby nerek

Wyniki recenzowanych badań przemawiają za stosowaniem testu SDMA

Test czulszy niż badanie stężenia kreatyniny1-3,16

SDMA jest czulszym wskaźnikiem czynności nerek u psów. Stężenie kreatyniny nie wzrasta, dopóki nie nastąpi 75% utrata funkcji nerek, podczas gdy wzrost SDMA następuje już przy 25% utracie funkcji nerek.

Mniejszy wpływ czynników niezwiązanych z nerkami1,17

Inaczej niż w przypadku stężenia kreatyniny i mocznika, na otrzymywane wyniki SDMA nie mają wpływu czynniki, które mogą zawyżać wartość GFR. Wartość SDMA jest swoista dla czynności nerek i mniej podatna na wpływ czynników poza nerkowych, takich jak kondycja fizyczna, zaawansowany wiek pacjenta i współistniejące choroby.

Test ten jest bardziej wiarygodny niż badanie kreatyniny1-3,16,17

U starszych kotów z utratą masy mięśniowej test SDMA daje wiarygodniejsze wyniki niż badanie stężenia kreatyniny.4,5

U kotów stężenie SDMA wzrasta wcześniej niż stężenie kreatyniny16

Długofalowe badanie retrospektywne2 21 kotów z przewlekłą chorobą nerek (CKD) wykazało, że stężenie SDMA wzrastało średnio 17 miesięcy wcześniej niż stężenie kreatyniny w surowicy (zakres: 1,5 – 48 miesięcy).

U psów wzrasta wcześniej niż stężenie kreatyniny2

U psów z PChN stężenie SDMA wzrasta wcześniej niż stężenie kreatyniny we krwi. Długofalowe badanie retrospektywne3 19 psów z CKD wykazało, że wartość SDMA wzrastała średnio 9,8 miesięcy wcześniej niż stężenie kreatyniny w surowicy (zakres: 2,2 – 27 miesięcy).

  

Dwie różne możliwości – równie wiarygodne wyniki

 
Test gabinetowy Catalyst SDMA, z wieloma innymi profilami, do których jest dołączony test SDMA, pozwala zaspokoić potrzeby pacjentów i lecznicy.

Test IDEXX SDMA, zawarty w każdym panelu biochemicznym lub jako samodzielny test, dostarczany przez Laboratoria referencyjne IDEXX.
 

Zamów teraz

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Uwaga: SDMA oznacza symetryczną dimetyloargininę.

*Podane medyczne twierdzenia na temat IDEXX SDMA opierają się na bogatym naukowym materiale dowodowym

Bibliografia

 1. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced - protein foods enriched with fish oil, L-carnitine medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596. doi:10.1016/j.tvjl.2014.10.021
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802. doi:10.1111/jvim.13942
 3. Nabity MB, Lees GE, Boggess MM, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability, and evaluation as a marker for the early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044. doi:10.1111/jvim.12835
 4. Nabity MB. Traditional renal biomarkers and new approaches to diagnostics. Toxicol Pathol. 2018;46(8):999-1001. doi:10.1177/0192623318800709
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Li J, Yerramilli M, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in cats with kidney stones. PLoS One. 2017;12(4):e0174854. doi:10.1371/journal.pone.0174854
 6. Burton W, Drake C, Ogeer J, et al. Association between exposure to Ehrlichia spp. and risk of developing chronic kidney disease in dogs. J Am Anim Hosp Assoc. 2020;56(3):159-164. doi:10.5326/JAAHA-MS-7012
 7. Dahlem DP, Neiger R, Schweighauser A, et al. Plasma symmetric dimethylarginine concentration in dogs with acute kidney injury and chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2017;31(3):799-804. doi:10.1111/jvim.14694
 8. Drake C, Coyne M, McCrann DJ, Buch J, Mack R. Risk of development of chronic kidney disease after exposure to Borrelia burgdorferi and Anaplasma spp. Top Companion Anim Med. 2021;42:100491. doi:10.1016/j.tcam.2020.100491
 9. Szlosek D, Robertson J, Quimby J, et al. A retrospective evaluation of the relationship between symmetric dimethylarginine, creatinine and body weight in hyperthyroid cats. PLoS One. 2020;15(1):e0227964. doi:10.1371/journal.pone.0227964
 10. Yerramilli M, Farace G, Quinn J, Yerramilli M. Kidney disease and the nexus of chronic kidney disease and acute kidney injury: the role of novel biomarkers as early and accurate diagnostics. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2016;46(6):961-993. doi:10.1016/j.cvsm.2016.06.011
 11. Mack RM, Hegarty E, McCrann DJ, Michael HT, Grauer GF. Longitudinal evaluation of symmetric dimethylarginine and concordance of kidney biomarkers in cats and dogs. Vet J. 2021;276:105732. doi:10.1016/j.tvjl.2021.105732
 12. Michael HT, Mack RM, Hegarty E, McCrann DJ, Grauer GF. A longitudinal study of the persistence of increased creatinine and concordance between kidney biomarkers in cats and dogs. Vet J. 2021;276:105729. doi:10.1016/j.tvjl.2021.105729
 13. Dane z badań własnych w IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.
 14. Vaske HH, Schermerhorn T, Grauer GF. Effects of feline hyperthyroidism on kidney function: a review. J Feline Med Surg. 2016;18(2):55-59. doi:10.1177/1098612X15575385
 15. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP feline retrovirus testing and management guidelines. J Feline Med Surg. 2020;22(1):5-30. doi:10.1177/1098612X19895940
 16. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 17. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814. doi:10.1111/jvim.12607