Skróty


Centrum zasobów IDEXX SDMA

Pierwsze kroki: jak używać testu Catalyst SDMA.

Yellow labrador laying in tall grass, black and white.

Jak używać testów IDEXX SDMA

Hand loading Catalyst Analyzer, black and white.

Obejrzyj krótki film instruktażowy

Rack of blood sample tubes, black and white.

Przeprowadzanie testów SDMA wykonywanych w laboratoriach referencyjnych IDEXX.

Jak przeprowadzić test Catalyst SDMA

 

Informacje o Analizatorze biochemicznym Catalyst One

  1. Wprowadź informacje o próbce do Stacji IDEXX VetLab.
  2. Załaduj slajdy i próbkę do szuflady na próbki.
  3. Zamknij szufladę na próbki i naciśnij przycisk Start analizatora.
 

Informacje o Analizatorze biochemicznym Catalyst Dx

  1. Wprowadź informacje o próbce do Stacji IDEXX VetLab.
  2. W analizatorze biochemicznym Catalyst One wybierz pacjenta i typ próbki.
  3. Przenieś do analizatora swoją próbkę, CLIP i slajd SDMA.
  4. Naciśnij przycisk Uruchom na analizatorze.
IDEXX oferuje wiele profili zawierających SDMA, które zaspokajają potrzeby pacjentów i lecznic.

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Zamów teraz

Odpowiedzi na częste pytania na temat testu Catalyst SDMA

Wykonywanie testu Catalyst SDMA i analiza jego wyników są łatwe. Odpowiedzi na pytania dotyczące testu Catalyst SDMA możesz znaleźć w tych materiałach.

Test Catalyst SDMA należy przechowywać w zamrażarce. Nie ma potrzeby podgrzewać go przed użyciem. Po prostu wyjmij test z zamrażarki, kiedy wszystko będzie gotowe do jego użycia.

Test catalyst SDMA może być przechowywany w pokojowej temperaturze do ośmiu godzin. Po ośmiu godzinach niezużyte materiały należy włożyć do zamrażarki.

Oczywiście. Test Catalyst SDMA można przeprowadzić jako test pojedynczy albo równocześnie z innymi testami, jako element kompleksowego profilu pacjenta. Można na przykład przeprowadzić test Catalyst Lyte 4, Catalyst Chem 17, Catalyst Total T4 Test i Catalyst SDMA z jednej próbki pacjenta.

 

Wykonując test SDMA w analizatorze biochemicznym Catalyst One można wkładać slajdy w dowolnej kolejności, w analizatorze biochemicznym Catalyst Dx test SDMA należy przeprowadzać z nie więcej niż 18 innymi testami. W przypadku używania analizatorów biochemicznych Catalyst One i Catalyst Dx najszybsze wyniki uzyskuje się, gdy testy są przeprowadzane w następującej kolejności: Lyte 4 CLIP, panel biochemiczny CLIP (np. Chem 17, Chem 10), a następnie SDMA i później T4 całkowita, z dodatkowymi płytkami na wierzchu.

Uwaga: zawsze należy pamiętać o załadowaniu końcówek pipet do szuflady przed każdym cyklem.

Zalecana objętość próbki do przeprowadzenia testu Catalyst SDMA zależy od jej typu. W przypadku krwi pełnej zalecamy 600 – 800 µl. W przypadku badania surowicy/osocza zalecamy użycie 65 µl lub 300 µl, jeśli test SDMA ma być przeprowadzany wraz z innymi testami.

Szybką odpowiedź, co zrobić, jeśli stężenie ADMA jest podwyższone, można znaleźć tutaj.

Nadal masz pytania dotyczące testu Catalyst SDMA?

Skrócony przewodnik użytkownika testu SDMA

  

Przeprowadzanie testów SDMA wykonywanych w Laboratoriach referencyjnych IDEXX

Laboratoria referencyjne IDEXX dołączają test IDEXX SDMA do wszystkich rutynowych paneli biochemicznych. Nie pociąga to za sobą żadnych dodatkowych kosztów, a czas badania nie ulega zmianie.

+ Test IDEXX SDMA jest dołączany do wszystkich rutynowych paneli biochemicznych
+ Test IDEXX SDMA

iPad open to SDMA algorithm.

Stężenie SDMA jest podwyższone. I co teraz?

Użyj algorytmu przeprowadzania testu IDEXX SDMA do wykonania odpowiednich czynności pozwalających na potwierdzenie choroby i jej rozpoznanie.

 

Narzędzia do wdrożenia

Czy potrzebujesz pomocy przy dostosowaniu lecznicy do przeprowadzania testów SDMA? Aby włączyć DMA do swoich protokołów i procedur wystarczą materiały używane do zarządzania lecznicą.

  

Dwie różne możliwości – równie wiarygodne wyniki

 
Test gabinetowy Catalyst SDMA, z wieloma innymi profilami, do których jest dołączony test SDMA, pozwala zaspokoić potrzeby pacjentów i lecznicy.
 

Test IDEXX SDMA, zawarty w każdym panelu biochemicznym lub jako samodzielny test, dostarczany.
 

Zamów teraz

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Uwaga: SDMA oznacza symetryczną dimetyloargininę.