Skróty


Centrum zasobów IDEXX SDMA

W łatwy sposób wprowadź testy SDMA do swojej praktyki.

Shorthair cat sitting on porch.

Materiały dla kierowników lecznic
Jak wprowadzić testy SDMA w czterech łatwych krokach – od przepływu pracy do szklenia personelu.

Female in scrubs typing at keyboard.
Krok 1: Wprowadź do systemu PIMS

Twój system PIMS to klucz do sukcesu, gdy dojdzie do jakiejkolwiek zmiany protokołu. Jeśli uda się go prawidłowo skonfigurować, zapewni bezproblemową transformację. Gwarantuje on, że testy są prawidłowo zamawiane, wyniki są zintegrowane, a należne płatności zapisywane.

Możesz dodać SDMA do swoich profili biochemicznych, zmieniając kody PIMS na „Catalyst Chem 18”. W ten sposób SDMA zostanie uwzględniony w ogólnych kosztach profilu biochemicznego, a nie będzie widniał na twojej fakturze klienta jako pojedyncza pozycja.

Etap 2: Zaktualizuj procedurę zamawiania.

IDEXX oferuje wiele profili zawierających SDMA, które zaspokajają potrzeby pacjentów i lecznic.

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Zamów teraz

Etap 3: Nastaw swój zespół na sukces

Twój zespół może w wolnej chwili opanować testy SDMA dzięki tym krótkim sesjom na żądanie, z których można skorzystać przy użyciu dowolnego urządzenia.

GFR increases or decreases based on pressure and the health of the glomerulus.

Informacje o współczynniku filtracji kłębuszkowej i biomarkerów uszkodzenia nerek

40 to 70 percent more preventive care profiles demanded follow-up when the IDEXX SDMA Test was included.

Jak włączyć wczesne markery zaburzeń czynności nerek do wszystkich badań pacjentów

Black and white image of fluffy cat with paw over face.

Najlepsze praktyki diagnozowania i klasyfikacji chorób nerek u kotów i psów.

Duck Tolling Retriever sitting outside.

Przekaz: Korzystanie z algorytmu IDEXX SDMA do badania zwiększonego stężenia SDMA

 

Dowiedz się, jak wykonywać testy SDMA przy użyciu analizatorów biochemicznych Catalyst One i Catalyst Dx
 

Obejrzyj film

Etap 4: Rozmowa z klientami

Rozmowa z klientami to świetny sposób na przekonanie ich, jak ważne
jest zdrowie nerek. Oto krótki poradnik dotyczący nawiązywania rozmowy.


 

Pet owner speaks.

Dlaczego ważne jest zdrowie nerek? 🤔

Icon of female veterinarian with stethoscope around neck.

Nerki odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu wielu narządów, takich jak serce, mózg i jelita. Biorą udział w wielu procesach, od regulowania ciśnienia krwi, po produkcję krwinek czerwonych, ustalanie stężenia hormonów i eliminowanie produktów odpadowych. Zdrowe nerki mają kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt. 😊🐶🐱

Pet owner speaks.

Co oznacza „klasyfikacja” choroby nerek? 😯

Icon of female veterinarian with stethoscope around neck.

Terminu tego używamy do oceny ciężkości ostrej lub przewlekłej choroby nerek. Pozwala ona lekarzom weterynarii i właścicielom podjąć najwłaściwsze działania i wyznaczyć dostosowany do stanu zwierzęcia przebieg leczenia, którego celem jest spowolnienie postępów choroby. 🤗

Pet owner speaks.

Dlaczego podwyższone stężenie SDMA ma znaczenie, nawet jeśli poza tym wszystko jest prawidłowe? 😕

Icon of female veterinarian with stethoscope around neck.

Testy SDMA często pozwalają wcześniej niż inne badania zidentyfikować zmiany czynności nerek. Dzięki temu lekarze weterynarii wcześniej rozpoznają chorobę i informują o niej właścicieli zwierząt, co jest pierwszym krokiem do uzyskania lepszych długoterminowych rezultatów. 😄

  

Dwie różne możliwości – równie wiarygodne wyniki

 
Test gabinetowy Catalyst SDMA, z wieloma innymi profilami, do których jest dołączony test SDMA, pozwala zaspokoić potrzeby pacjentów i lecznicy.

Test IDEXX SDMA, zawarty w każdym panelu biochemicznym lub jako samodzielny test, dostarczany przez Laboratoria referencyjne IDEXX.
 

Zamów teraz

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Uwaga: SDMA oznacza symetryczną dimetyloargininę.