Skróty


Centrum zasobów IDEXX SDMA

Interpretacja wyników testu i kolejne działania.

Golden retriever rolling in grass, black and white.

Interpretacja wyników testu SDMA

Poniżej 15 µg/dl

Stężenie SDMA jest prawidłowe.

Dowiedz się, dlaczego SDMA jest ważne

15 – 19 µg/dl

Zacznij działać, kiedy stężenie SDMA osiągnie wartość „wysoką” (15 µg/dl lub więcej). Przeprowadź czynności opisane w algorytmie, aby sprawdzić, czy jest prawdopodobna choroba nerek.

Zastosuj algorytm

≥20 µg/dl

Kiedy stężenie SDMA wyniesie ≥20 µg/dl, przeprowadź pełne badanie moczu. Choroba nerek jest prawdopodobna. Działaj natychmiast, stosując się do protokołu.

Stosuj się do protokołu

Algorytm IDEXX SDMA

Podwyższone stężenie SDMA* odzwierciedla nieprawidłową szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR). Podwyższone stężenie SDMA może być związane zarówno z pierwotną chorobą nerek, jak i wtórnymi uszkodzeniami nerek, np. w wyniku choroby współistniejącej. Postępuj według tego algorytmu, aby zmierzyć podwyższone stężenia SDMA i stwierdzić czy uszkodzenie ma charakter ostry, aktywny czy przewlekły. Możesz także użyć algorytmu do obserwacji stężenia SDMA w przypadku kolejnych badań przyczyn jego podwyższenia, leczenia i obserwacji zgodnie z protokołem.

SDMA Algorytm
SDMA Algorytm

Początkowe czynności przy badaniu, leczeniu i monitorowaniu nieprawidłowej wartości GFR, stwierdzonej na podstawie podwyższonej wartości SDMA

Potrzebne badania

Pierwotna przyczyna, stan poddający się leczeniu, choroba współistniejąca, przewlekła choroba nerek (PChN)


Checklist icon.

Przyczyna pierwotna

 • Zakażenia dróg moczowych (ZDM) /odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • Toksyczność (np. LPZ, glikol etylenowy, lilie)
 • Ostre uszkodzenie nerek
 • Nadciśnienie systemowe
 • Przewlekła choroba nerek (PChN)
Stethoscope icon.

Rozważ

 • Posiew z moczu i badanie wrażliwości na minimalne stężenie hamujące (MIC)
 • Przeprowadzenie testów w kierunku chorób zakaźnych
 • Badanie obrazowe jamy brzusznej
 • Sprawdzenie wskaźnika białko w moczu: kreatynina (UPC) (proteinuria)
 • Ciśnienie krwi
Magnifying glass icon.

Współistniejące stany chorobowe

 • Stan nawodnienia
 • Stan tarczycy (koty) 

Postępowanie

Należy leczyć choroby współistniejące, odpowiednio postępować z ocenionym uszkodzeniem nerek, zmodyfikować protokoły opieki


Medicine bottle icon.

Postępować odpowiednio do sytuacji

 • Choroba współistniejąca (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek, choroba zakaźna)
 • Odwodnienie
 • Przerwać podawania leków nefrotoksycznych
 • Nadciśnienie
 • Białkomocz
Dog food icon.

Dodatkowa pomoc

 • Dużo czystej wody
 • Dieta nerkowa, jeśli jest uzasadniona
Heart rate icon.

Dostosuj protokoły anestezjologiczne

 • Dostarczaj płyny (dożylnie lub podskórnie)
 • Przed, w trakcie i po zabiegach stosować wspomaganie tlenem
 • Zmodyfikować leczenie bólu

Monitorowanie

Zarządzanie rezultatami i ich monitorowanie
 


Icon of line graph trending up.

Monitorować biomarkery nerkowe

Badanie trendów zmian następujących wartości:

 • SDMA, mocznik, kreatynina i fosfor
 • Badanie ogólne moczu
 • Ciśnienie krwi
Line graph leveling out.

Nieprawidłowa wartość GFR, stabilna

Wartość SDMA pozostaje podwyższona, ale jest stabilna

 • Wartość GFR pozostaje nieprawidłowa, ale jest stabilna
 • Rozważ diagnozę PChN, odnieś się do klasyfikacji IRIS i wytycznych leczenia
 • Zarządź odpowiednie leczenie objawowe i monitoring
Line graph trending up.

Nieprawidłowa wartość GFR, zmiany postępujące

Wartość SDMA nadal rośnie

 • Utrzymujące się aktywne uszkodzenie nerek
 • Ponowne przeanalizuj wynik badań: powtórz lub przeprowadź dodatkowe badania diagnostyczne
 • Zarządź dalsze leczenie objawowe
Line graph with single peak.

Przywrócenie prawidłowej wartości GFR

Powrót SDMA do prawidłowych wartości

 • Powrót do zdrowia po niewielkim uszkodzeniu
 • Reakcja na właściwe leczenie
 • Mechanizmy kompensacyjne
 • Ponowne sprawdzenie w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy
iPad open to SDMA algorithm.

Przygotuj możliwe do wydrukowania wersje algorytmu i protokołu

Interpretując wyniki, stosuj algorytm IDEXX SDMA

Graphic of IRIS SDMA guidelines.

Gdy stężenie SDMA jest podwyższone, a inne wyniki są prawidłowe

Stosuj się do wytycznych IRI dotyczących klasyfikacji i leczenia przewlekłej choroby nerek

Jaki zakres wartości SDMA uważa się za prawidłowy?​

Każdy wzrost stężenia SDMA powyżej zakresu referencyjnego (ponad 14 µg/dl u kotów i dorosłych psów; ponad 16 µg/dl u szczeniąt) uważa się za istotny.

Podwyższone stężenie SDMA oznacza nieprawidłową szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR). Podwyższone stężenie SDMA może być związane zarówno z pierwotną chorobą nerek
, jak i wtórnymi uszkodzeniami nerek, np. w wyniku choroby współistniejącej.

Zinterpretuj wyniki testu SDMA

W jaki sposób mogę zamówić dodatkowe płytki Catalyst SDMA?

Przeprowadź test SDMA w analizatorze biochemicznym Catalyst One lub Catalyst Dx.

W celu zamówienia płytek Catalyst SDMA, kliknij tutaj.

  

Dwie różne możliwości – równie wiarygodne wyniki

 
Test gabinetowy Catalyst SDMA, z wieloma innymi profilami, do których jest dołączony test SDMA, pozwala zaspokoić potrzeby pacjentów i lecznicy.

Test IDEXX SDMA, zawarty w każdym panelu biochemicznym lub oferowany jako samodzielny test, dostarczany przez Laboratoria referencyjne IDEXX.
 

Zamów teraz

Klienci programu 360 składają zamówienia na adres: zamowienia-polska@idexx.com

Uwaga: SDMA oznacza symetryczną dimetyloargininę.

Pełną bibliografię zamieszczono na stronie idexx.com/sdma.

Zawarte tu informacje mają dostarczać jedynie ogólnych wskazówek. Podobnie jak w przypadku każdej diagnozy lub leczenia, należy kierować się oceną kliniczną każdego pacjenta opartą na kompleksowym badaniu, obejmującym wywiad chorobowy, badanie fizyczne oraz pełne dane laboratoryjne. W odniesieniu do terapii farmakologicznej lub programu monitorowania należy zapoznać się z ulotkami produktów zawierającymi pełny opis dawkowania, wskazania, interakcje oraz środki ostrożności. Za diagnozę oraz decyzje w sprawie leczenia odpowiada wyłącznie lekarz weterynarii odpowiedzialny za opiekę podstawową