Skróty


IDEXX SDMA

Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne uwzględnia test IDEXX SDMA w wytycznych dotyczących przewlekłych chorób nerek

Overview of the International Renal Interest Society (IRIS) guidelines for Chronic Kidney Disease (CKD)

Dowiedz się więcej o sposobie korzystania z wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego (IRIS) dotyczących przewlekłej choroby nerek (CKD) oraz przydatności testu SDMA w rozpoznawaniu CKD na wcześniejszym niż kiedykolwiek etapie. Diagnozuj z większą pewnością i ustalaj najskuteczniejsze sposoby leczenia we wszystkich stadiach CKD.

Download IRIS CKD guidelines


ETAP 1: DIAGNOZA CKD

Niniejsza infografika przedstawia poszczególne etapy diagnozowania CKD. Dowiedz się, jak ważnym narzędziem diagnostycznym jest test SDMA IDEXX, którego należy używać przy diagnozowaniu CKD, zwłaszcza u kotów i psów we wczesnym lub bardziej zaawansowanym stadium choroby.1–5

View diagnosis guidelines

Stage 1 of the IRIS CKD guidelines: diagnose

ETAP 2: STADIA CKD

Zgodnie z wytycznymi IRIS zaleca się leczenie dostosowane do stadium przewlekłej choroby nerek. Dowiedz się więcej o wytycznych IRIS dotyczących określania stadiów CKD i korzyściach wynikających ze stosowania testu SDMA, który ułatwia rozpoczęcia leczenia w najodpowiedniejszym stadium choroby.

View staging guidelines

Stage 2 of the IRIS CKD guidelines: staging

ETAP 3: LECZENIE CKD

Ta grafika przedstawia zalecenia IRIS dotyczące leczenia we wszystkich stadiach przewlekłej choroby nerek, w tym na etapie początkowym. Pokazuje także, w jaki sposób SDMA może wpływać na leczenie w późniejszych stadiach CKD.

View treatment guidelines

Stage 3 of the IRIS CKD guidelines: treatment

Bibliografia

  1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
  2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
  3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
  4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced - protein foods enriched with fish oil, L-carnitine medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
  5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.