Skróty


Testy SDMA IDEXX

Przypadek kliniczny SDMA: Coco

Informacje ogólne

Imię: Coco
Wiek: 9-letni
Rasa: syjamskiej
Płeć: kastrowany samiec

Powód wizyty
Profilaktyczna wizyta seniora

Historia
Coco niedawno stracił swojego towarzysza, kota Oscara. Od tego czasu opiekun zauważył nieznaczną utratę wagi z możliwym zmniejszeniem apetytu. Coco też nieco bardziej wokalizował. Nie wystąpiły wymioty ani biegunka. Coco ma dostęp do fontanny, więc opiekun nie jest pewien, czy kot pije więcej. Coco czasami wychodzi na dwór, więc także nie można powiedzieć czy oddaje mocz częściej. Coco nie przyjmuje żadnych leków z wyjątkiem zabezpieczenia przed pchłami.

Badanie kliniczne
Coco jest bystry, czujny, responsywny i nawodniony. Waży 4,65 kg i jest nieco za szczupły, przy wyniku oceny kondycji ciała (BCS) 4 na 9. Temperatura i częstotliwość oddechu pozostają w normie. Tętno wynosi 200 uderzeń na minutę, czyli jest nieco podwyższone, ale w badaniu palpacyjnym nie wyczuto guzka tarczycy, a pacjent jest zdenerwowany. Reszta badania fizykalnego, w tym badanie palpacyjne brzucha nie wykazało odchyleń od normy.

Interpretacja

Większość wyników Coco mieści się w granicach normy, z wyjątkiem badania Catalyst® SDMA, które jest podwyższone, podczas gdy BUN i kreatynina pozostały w normie. Analiza moczu Coco pokazuje patologicznie obniżony ciężar właściwy moczu wynoszący 1,022 i niewielką ilość białka w moczu.

SDMA jest bardziej wrażliwe niż kreatynina, ponieważ wykrywa zaledwie 25 procent utraty czynności nerek. Dodatkowo, SDMA wzrasta wcześniej niż kreatynina przy postępującej chorobie nerek, więc może być pierwszym wskaźnikiem choroby. SDMA może wzrosnąć wraz z ostrym lub aktywnym uszkodzeniem nerek (AKI), a także przewlekłą chorobą nerek (CKD), więc nie wystarczy założyć, że Coco ma CKD!

 

Plan

Wynik testu Catalyst® SDMA wynosi 21 μg/dL. Według algorytmu IDEXX SDMA wynik taki wskazuje, że jest prawdopodobna choroba nerek. Zaleca się zbadanie pierwotnej przyczyny oraz identyfikację pozostałych czynników wpływających na filtrację nerkową. Dlatego należy wykonać posiew moczu, diagnostykę obrazową, pomiar ciśnienia krwi i zalecany jest pomiar stosunku białka do kreatyniny w moczu (UPC).

 

Wyniki badań uzupełniających

  • Posiew moczu: negatywny
  • Skurczowe ciśnienie krwi: 151 mm Hg (granica nadciśnienia)
  • UPC: 0,18 (normalny)

 

Diagnoza

CKD prawdopodobnie w wyniku kamicy nerkowej i graniczne nadciśnienie.

 

Postępowanie wg algorytmu

  • Informacja diagnostyczna: skieruj pacjenta na USG jamy
    brzusznej.
  • Metoda postępowania z pacjentem: Upewnij się, że pacjent
    ma dostęp do dużej ilości świeżej wody.
  • Monitorowanie pacjenta: Kontrola za 2 do 3 tygodni.

 

Kontrola po 3 tygodniach

Opiekun poinformował, że stan Coco w domu nie uległ zmianie. wynik USG potwierdził obecność kamieni nerkowych, ale nie ma dowodów że ich obecność powoduje niedrożność przewodów odprowadzających mocz. Powtórny pomiar ciśnienia krwi dał wynik taki sam jak poprzednio - stan nie wymaga leczenia, ale należy pacjenta monitorować. Powtórne wyniki laboratoryjne były podobne do poprzednich, a wyniki biochemii przedstawiono poniżej.

 

Interpretacja

Poziom SDMA u Coco jest wciąż podwyższony, ale nieco niższy w stosunku do wyniku wyjściowego, a poziom kreatyniny jest stabilny. W tej chwili nie ma dowodów na progresję choroby nerek. CKD u Coco zostało wykryte wcześnie dzięki SDMA i jego stopień może zostać sklasyfikowany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego (IRIS) W oparciu o wytyczne IRIS, Coco ma 2 stadium CKD.

 

Dalsze postępowanie

Metoda postępowania z pacjentem: Coco można leczyć zgodnie z wytycznymi IRIS. Pacjent zostanie stopniowo przestawiony na dietę nerkową. Ta dieta będzie odgrywać nie tylko kluczową rolę w kontrolowaniu CKD, ale powinna także zapobiegać tworzeniu się kolejnych kamieni nerkowych. Ważne jest, aby w dalszym ciągu Coco miał zapewniony dostęp do świeżej wody.

Monitorowanie pacjenta: zaleca się wykonanie ponownego badania za 2 do 4 miesięcy. Tymczasem opiekunowie zostali poinstruowani, aby zwrócili uwagę czy Coco ma wzmożone pragnienie, oddaje więcej moczu, nastąpiły zmiany apetytu, wymioty lub letarg. Te objawy mogą wskazywać na progresję choroby nerek lub blokadę dróg moczowych przez kamienie - co wymaga natychmiastowej interwencji.

Patient reports

Panel biochemiczny, 11 lipca 2018
Całkowita T4, 11 lipca 2018
Badanie ogólne moczu z osadem, 14 lipca 2018
Badanie USG i RTG: 

Niewielkie, nieregularne nerki z niewielkimi, obustronnymi, nieregularnymi obszarami mineralizacji wskazującymi na obecność kamieni nerkowych.

Panel biochemiczny, 15 sierpnia 2018

Dyskusja

Włączenie testu Catalyst® SDMA do panelu biochemicznego w czasie rutynowych badań profilaktycznych pozwoliło na wczesne zdiagnozowanie u Coco CKD oraz współistniejącej kamicy nerkowej. To z kolei umożliwiło wcześniejsze podjęcie leczenia. Przestawienie Coco na nerkową dietę weterynaryjną pomoże zarówno spowolnić postęp CKD, jak i zapobiec tworzeniu się dodatkowych kamieni nerkowych, które mogą prowadzić do poważniejszych powikłań.