Znajdź test do

Znajdź testy do wykrywania

Wyszukaj testy po nazwie

Woda

Enterolert

Wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Enterolert-DW

Wykrywa enterokoki w wodzie pitnej

Enterolert 250

Dokładne wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Enterolert-E

Wykrywaj skażenie enterokokami dwukrotnie szybciej niż przy zastosowaniu standardowych metod