Skróty


Znajdź test do

Znajdź testy do wykrywania

Wyszukaj testy po nazwie

Woda

Tectalert ENT

Zautomatyzowany system testowy do testowania wszystkich bakterii z grupy coli i E. coli, tylko E. coli, bakterii z grupy coli w kale, Enterococcus

Enterolert

Wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Enterolert-DW

Wykrywa enterokoki w wodzie pitnej

Enterolert 250

Dokładne wykrywanie enterokoków w ciągu 24 godzin

Enterolert-E

Wykrywaj skażenie enterokokami dwukrotnie szybciej niż przy zastosowaniu standardowych metod