Laboratoria referencyjne IDEXX
 

Laboratory technician with mask on preparing microbiology samples with pipette

Test IDEXX SARS-CoV-2
(COVID-19) RealPCR

W rzadkich przypadkach w porozumieniu z urzędem ds. zdrowia publicznego

W rzadkich przypadkach, gdy zostaną spełnione trzy poniższe szczególne kryteria, test pozwala lekarzom weterynarii uspokoić opiekuna zwierzęcia, jeśli wynik testu jest ujemny, lub zapewnić pacjentowi najwyższy standard opieki, jeśli wynik testu okaże się dodatni.

 • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
 • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19
   

Jak zamawiać

Do stosowania w wyjątkowych przypadkach, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia COVID-19 u zwierząt domowych 

Wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i lekarze weterynarii IDEXX są zgodni, że przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 odbywa się przede wszystkim drogą kropelkową z człowieka na człowieka i odradzają przeprowadzanie testów u zwierząt niewykazujących objawów. Jeśli zwierzęta domowe mają objawy przypominające COVID-19, bardziej prawdopodobne jest, że cierpią na inną, bardziej powszechną infekcję układu oddechowego.14

Wprawdzie nie ma obecnie żadnych dowodów, które wskazywałyby, że psy lub koty odgrywają rolę w przenoszeniu się choroby na ludzi, ale przybywa danych klinicznych, świadczących o tym, że u zwierząt mogą występować różne poziomy podatności na zakażenie. W niedawnych, recenzowanych badaniach wykazano, że koty i fretki mogą być bardziej podatne na zakażenia kliniczne, natomiast psy wydają się zwykle bardziej odporne na zakażenia.8-11

Kiedy przeprowadzać test

Wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i lekarze weterynarii IDEXX są zgodni co do tego, że przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 odbywa się przede wszystkim drogą kropelkową z człowieka na człowieka i odradzają przeprowadzanie testów u zwierząt niewykazujących objawów. Jeśli zwierzęta domowe mają objawy przypominające COVID-19, bardziej prawdopodobne jest, że cierpią na inną, bardziej powszechną infekcję układu oddechowego.14

IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR wyłącznie, jeśli jest to zalecane przez urząd zdrowia publicznego i gdy spełnione są trzy kryteria:

 • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
 • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19 

Więcej informacji można znaleźć w naszej aktualizacji diagnostycznej.


Spółka IDEXX w pełni popiera zalecenie Amerykańskiego Medycznego Stowarzyszenie Weterynarzy (AVMA) podane na jego stronie internetowej: „Jeśli występują nowe, niepokojące objawy chorobowe, których nie da się w inny sposób wytłumaczyć, a zwierzę towarzyskie ma bliski i długotrwały kontakt z osobą z potwierdzonym lub podejrzanym zakażeniem COVID-19, lekarz weterynarii powinien skontaktować się ze stanowym urzędnikiem ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego lub wyznaczonym urzędnikiem ds. ochrony zdrowia w celu przedyskutowania potrzeby poddania zwierzęcia testowi w kierunku wirusa COVID-19”.

Jak zamawiać

Instrukcje dostarczania próbek do badania przy użyciu testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) wydały następujące wskazówki: 

“Kliniczne (nienamnożone) próbki pochodzące z podejrzanych lub potwierdzonych przypadków COVID-19 są oznaczane jako UN 3373, Substancja Biologiczna, Kategoria B, o ile kraj ich pochodzenia, kraj tranzytowy, lub kraj docelowy nie wydał międzynarodowych rekomendacji oznaczania ich w inny sposób.”

Materiały wysyłkowe oraz instrukcje pakowania, dostarczane przez nas do wysyłania każdej zwykłej próbki są zgodne z  regulacjami UN 3373. Prosimy ściśle przestrzegać tych instrukcji, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Nie jesteś klientem IDEXX? Prosimy zwrócić się do przedstawiciela o pomoc przy zakładaniu konta.

Nazwy i kody testów

Kod testu: COVIDP

Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Kod testu: COVIDPFU

Test Follow-Up IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Follow-Up do wcześniejszego testu lub panelu RealPCR

Prosimy wpisać odpowiedni kod badania odręcznie na skierowaniu

 

Przed przeprowadzeniem testu SARs-CoV-2 (COVID-19), należy przeprowadzić testy w kierunku częstszych przyczyn chorób układ oddechowego


Panel chorób górnych dróg oddechowych kotów (RealPCR)

Chlamydia felis, Kaliciwirus koci FCV, Herpeswirus koci 1 FHV-1 (ilośc.), Mycoplasma felis, Bordetella bronchiseptica

Kod badania: POAK

 

Panel chorób układu oddechowego u psów (RealPCR)

Adenowirus psi Typ 2, Wirus nosówki psi CDV (ilośc.), Herpeswirus psi CHV-1, Wirus parainfluenzy psi, Wirus grypy psi, Koronawirus oddechowy psi, Mycoplasma cynos, Bordetella bronchiseptica 

Kod badania: POAH

 

Wskazówki dotyczące dostarczania próbek

Wskazówki dotyczące pobierania próbek do testu w kierunku SARS-CoV-2

Przed przeprowadzeniem testu w kierunku SARS-CoV-2 u zwierzęcia zachęcamy do skonsultowania się z urzędnikiem ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w sprawie najnowszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przy pobieraniu próbek. Zaleca się, aby w czasie pobierania próbek od zwierzęcia domowego z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 używać środków ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym rękawic, maski, fartucha i osłony oczu.

Idealna próbka powinna korespondować z objawami klinicznymi i celowością testu.
 • W przypadku objawów ze strony układu oddechowego: wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz z wewnętrznej części powieki). Jeśli pacjent współpracuje, można także dołączyć wymaz z tylnej części jamy nosowej. Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce. 
 • W przypadku objawów ze strony układu żołądkowo-jelitowego: 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowym pojemniku oraz wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki). Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce.
 • Brak wyraźnych objawów klinicznych (np. badania w zakresie zdrowia publicznego): 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowym pojemniku oraz wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć), wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki) oraz wymaz z tylnej części jamy nosowej.

Wymagania dotyczące próbek

Wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki). Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce. 

Dodatkowe próbki do testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR: jeśli pacjent współpracuje, można także dołączyć wymaz z tylnej części jamy nosowej. Jeśli występują objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego, należy także dołączyć 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowej probówce.

Wymagania dotyczące zgłaszania

Jakie są wymagania dotyczące zgłaszania dodatnich wyników testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR?

COVID-19 jest chorobą podlegającą obowiązkowi międzynarodowego zgłaszania. W przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, zespół IDEXX RealPCR dostarczy zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi podstawowych informacji urzędom ds. zdrowia publicznego oraz/lub urzędom weterynaryjnym. Zgłaszający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny także za przygotowanie raportu na temat dodatniego wyniku i odgrywa zasadniczą rolę w przedstawieniu dodatkowych informacji klinicznych i historii choroby pacjenta. Dodatnie wyniki testów IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR będą następnie potwierdzane w zewnętrznym laboratorium rządowym, zgodnie z wytycznymi urzędowymi.

Wsparcie i zasoby

Termin uzyskania wyników

Wstępne wyniki w ciągu 2 - 3 dni; należy doliczyć dodatkowy czas na potwierdzenie dodatnich wyników SARS-CoV-2 PCR.

Usługi pomocy technicznej dla klientów

Gabinety weterynaryjne mogą liczyć na pomoc działów obsługi klienta i pomocy technicznej oraz zespołu usług doradczych IDEXX, w skład którego wchodzą nasi lekarze weterynarii i uprawnieni specjaliści wspomagający diagnostykę.

+48 22 853 40 01 wew. 3
Artist rendering of DNA extraction using RealPCR

Co to jest PCR?

Testy reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) umożliwiają sprawdzenie występowania DNA lub RNA patogenu w próbce pobranej od pacjenta. PCR jest bardzo czułym i swoistym testem, który może potwierdzić faktyczną obecność patogenu.

Wyniki PCR ułatwiają wczesne wykrycie choroby u chorych zwierząt:
 • często są dodatnie na wczesnym etapie, zanim zostaną wykryte przeciwciała

Kontakt z działem obsługi klientów

Zdrowie publiczne i inne zapytania niezwiązane z klientem: Kliknij tutaj.

Bibliografia

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 16, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 16, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 16, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 16, 2020.
 5. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient [published online ahead of print March 4, 2020]. JAMA. 2020;e203227. doi:10.1001/jama.2020.3227
 6. van Doremalen N, Bushmaker Y, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-COV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med2020;382(16):1564–1567. doi:10.1056/NEJMc2004973
 7. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al.  Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 16, 2020.
 11. USDA Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States. USDA Animal and Plate Health Inspection Service website. https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard. Updated February 15, 2021. Accessed March 16, 2021.
 12. OIE Statement on COVID-19 and Mink. OIE World Organisation for Animal Health website. https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statement-on-covid-19-and-mink/. Accessed March 16, 2021.
 13. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 16, 2020.
 14. Journal of Small Animal Practice (2020), 1-7: Frequency of respiratory pathogens and SARS-CoV-2 in canine and feline samples submitted for respiratory testing in early 2020. doi: 10.1111/jsap.13300.

 

Badania PCR są usługą świadczoną na mocy umowy z Roche Molecular Systems, Inc.