Dowody kliniczne świadczące o zróżnicowaniu podatności zwierząt na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Stan wiedzy o przenoszeniu się COVID-19, zwłaszcza w odniesieniu do zwierząt domowych, szybko ewoluuje. COVID-19 jest przede wszystkim chorobą ludzi, która przenosi się bezpośrednio z osoby na osobę drogą kropelkową.1–4 Wybitni specjaliści (w tym przedstawiciele AVMA, CDC i OIE) nadal są zgodni co do tego, że brak jest dowodów świadczących o istotnej roli zwierząt domowych w przenoszeniu COVID-19 na ludzi. Przybywa jednak danych wskazujących na to, że zwierzęta domowe, a zwłaszcza koty i fretki, mogą w rzadkich przypadkach ulec zakażeniu SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z zakażonymi ludźmi. 

W związku z tymi nowymi informacjami laboratoria referencyjne IDEXX udostępniają test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR lekarzom weterynarii, umożliwiając w ten sposób szybkie przeprowadzenie rzetelnego i swoistego testu w rzadkich przypadkach, w których zostały spełnione określone kryteria.

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła pandemię COVID-19. Uważano wówczas, że zwierzęta domowe nie mogą zarazić się COVID-19 od swoich właścicieli. W kolejnych tygodniach pojawiło się jednak kilka niezależnych doniesień o przypadkach odwrotnej choroby zoonotycznej, tj. przeniesienia wirusa z człowieka na zwierzę, w tym na dwa psy i jednego kota w Hongkongu, na kota w Belgii i tygrysa (i prawdopodobnie inne duże kotowate) w ogrodzie zoologicznym w Bronksie.5–7 Istnieją dane świadczące, że przynajmniej niektóre z takich przypadków, jak serokonwersja u jednego psa, charakterystyczne objawy kliniczne u tygrysa i u kota z Belgii oraz pozytywny wynik izolacji wirusa u innego psa, są rzeczywistymi zakażeniami, a nie tylko świadectwem skażenia środowiska. Ponadto niedawne badania, w ramach których przeprowadzono eksperymentalne zakażenia, wykazały, że koty i fretki mogą zostać zakażone wirusem SARS-CoV-2 i mogą zakażać inne koty i fretki.8,9 Zakażone koty i fretki mogą nie wykazywać objawów lub mogą mieć gorączkę lub łagodne objawy ze strony układu oddechowego bądź żołądkowo-jelitowego. Żaden z dwóch zakażonych psów nie wykazywał objawów klinicznych. Badania serologiczne świadczą, że bezobjawowe zakażenia u kotów mogą być częstsze niż wcześniej przypuszczano.10 W porównaniu do kotów i fretek psy wydają się bardziej odporne na zakażenie, a zwłaszcza zachorowania z objawami klinicznymi, prawdopodobnie z powodu odmienności receptorów ACE, które wirus wykorzystuje przy wnikaniu do komórek.8,11

Na podstawie zgromadzanych danych można uznać, że naturalne zakażenie zwierzęcia przez człowieka zdarza się bardzo rzadko, często jest bezobjawowe i zwykle trwa krócej niż u ludzi. Pochodzące z monitoringu dane laboratoriów referencyjnych IDEXX12 wskazujące na brak dodatnich wyników testów w kierunku SARS-CoV-2 próbek pobranych od ponad 5000 pacjentów z Ameryki Północnej, Europy i Korei Południowej i dostarczonych do badań przy użyciu paneli oddechowych PCR między 14 lutego a 1 kwietnia, potwierdzają opinię specjalistów, że do przeniesienia tej choroby ze zwierzęcia na człowieka dochodzi rzadko.

Podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, IDEXX zaleca, aby lekarze weterynarii zamawiali testy IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR po konsultacji z urzędem ds. zdrowia publicznego i gdy zostały spełnione trzy kryteria: zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa; zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i ich występowanie zostało wykluczone przez lekarza weterynarii; oraz zwierzę (dotyczy to zwłaszcza kotów i fretek) wykazuje objawy kliniczne COVID-19. Testy u wykazujących objawy zwierząt domowych w gospodarstwach domowych, w których stwierdzono zakażenie COVID-19, mogą nie zawsze być wskazane, ponieważ objawy kliniczne, jeśli występują, mogą być łagodne i krótkotrwałe. Badając przyczyny chorób układu oddechowego u fretek i kotów, można wziąć pod uwagę przeprowadzenie testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR, jeśli wcześniej wykluczono częściej występujące przyczyny zakażeń układu oddechowego. Testy należy ograniczyć do tych zwierząt, o których wiadomo, że były narażone na zakażenie COVID-19, lub w przypadku których istnieje mocne podejrzenie takiego narażenia.

Więcej informacji na temat testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test i COVID-19 u zwierząt domowych można znaleźć na stronie idexx.pl/covid19-pet-test.

Bibliografia

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 19, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 19, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 19, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 19, 2020.
 5. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 19, 2020.
 6. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 19, 2020.
 7. USDA statement on the confirmation of COVID-19 in a tiger in New York. USDA Animal and Plant Health Inspection Service website. www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/news/sa_by_date/sa-2020/ny-zoo-covid-19. Updated April 6, 2020. Accessed April 19, 2020.
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Zhang Q, Zhang H, Huang K, et al. SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation [preprint]. doi:10.1101/2020.04.01.021196
 11. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 12. COVID-19 RealPCR Validation Studies: sequence blast analyses and cross-reactivity studies. March 2020. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

Kontakt z działem obsługi klientów

Zdrowie publiczne i inne zapytania niezwiązane z klientem: Kliknij tutaj.