Skróty


Najnowsze informacje o koronawirusie

Pojawiające się szczepy wirusów a pacjenci weterynaryjni

Aktualizacja diagnostyczna • kwiecień 2020

Nowy koronawirus powodujący epidemię choroby układu oddechowego u ludzi nasuwa pytanie o znaczenie nowo odkrytego wirusa dla naszych pacjentów weterynaryjnych. Niniejszy poradnik zawiera podsumowanie informacji, które mają dostarczyć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat koronawirusa. Stan wiedzy o koronawirusach i ich przenoszeniu szybko się zmienia i wobec tego sugerujemy, aby najnowszych informacji szukać w źródłach referencyjnych wymienionych na końcu niniejszego materiału.

Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) po raz pierwszy została wykryta w Chinach, a epidemia wybuchła w mieście Wuhan. Choroba ta jest powodowana przez nowego koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2, który, jak się uważa, pochodzi od nietoperzy. Od czasu pojawienia się pod koniec 2019 r. choroba COVID-19 rozprzestrzeniła się na całym świecie.1–3

Wirus SARS-CoV-2, który jest przyczyną COVID-19, jest nietypowym koronawirusem, powodującym zakażenie dróg oddechowych u ludzi i różni się od wcześniej zidentyfikowanych koronawirusów zakażających ludzi lub pacjentów weterynaryjnych. Koronawirusy tworzą dużą rodzinę wirusów, w skład której wchodzi kilka podgrup wirusów występujących powszechnie u ludzi, a także innych ssaków, ptaków i gadów.

Koronawirusy alfa i beta (należą do nich m.in. koronawirusy wywołujące zwykłe przeziębienia u ludzi) zwykle zakażają ssaki, natomiast koronawirusy gamma i delta występują u ptaków i ryb. Wiele często występujących koronawirusów, które powodują choroby u zwierząt domowych, na przykład koronawirus jelitowy kotów, jest koronawirusami alfa. Wirus SARS-CoV-2, odpowiedzialny za obecną epidemię choroby układu oddechowego u ludzi, COVID-19, jest koronawirusem beta.

Koronawirusy u zwierząt towarzyszących

Wprawdzie COVID-19 (choroba powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2) jest przede wszystkim chorobą człowieka, istnieją inne koronawirusy, odgrywające istotną rolę jako czynniki chorobotwórcze u zwierząt. Do badania zakażeń tymi częstymi koronawirusami psów, kotów, fretek i koni mogą posłużyć dostępne testy IDEXX RealPCR. Testy te są swoiste dla różnych koronawirusów zwierzęcych i nie wykrywają SARS-CoV-2.6 Koronawirusy wykrywane tymi testami są swoiste gatunkowo i nie zakażają ludzi.

 • Koronawirus oddechowy psów jest przyczyną kompleksu zakaźnych chorób układu oddechowego psów (znanego również jako zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli lub „kaszel kenelowy”). Objawy tej choroby przypominają objawy zwykłego przeziębienia. Test RealPCR IDEXX do badania obecności koronawirusa oddechowego psów jest zawarty w naszym panelu chorób układu oddechowego psów (CRD) RealPCR.
 • Koronawirusy jelitowe mogą być przyczyną powodujących biegunkę zakażeń jelit, szczególnie u młodych zwierząt. Wiele zakażeń może przebiegać bezobjawowo. Testy IDEXX RealPCR wykrywające koronawirusy jelitowe u psów, koni, kotów i fretek wchodzą w skład naszych paneli biegunkowych RealPCR. Jak wspomniano, wirusy te są swoiste gatunkowo. Na przykład psi koronawirus jelitowy nie zakaża kotów i odwrotnie.
 • Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) jest wywoływane przez zmutowaną formę kociego koronawirusa jelitowego, która powoduje ciężką, zwykle śmiertelną układową chorobę zapalną. IDEXX oferuje test FIP Virus RealPCR Biotype, który wykrywa najczęstsze mutacje wirusa powodujące FIP.

Koronawirusy u zwierząt gospodarskich i drobiu

W ofercie IDEXX są także testy na obecność różnych koronawirusów, które wpływają na zdrowie zwierząt gospodarskich i produkcyjnych. Koronawirus gamma, powodujący zakaźne zapalenie oskrzeli (IBV), ma duże znaczenie ekonomiczne w hodowli drobiu. Koronawirusy alfa mogą powodować u zwierząt gospodarskich łagodnie przebiegające choroby układu pokarmowego lub oddechowego o objawach przypominających objawy zakażenia koronawirusami u psów i kotów. Podobnie jak testy wymienione powyżej, testy te są swoiste dla różnych koronawirusów zwierzęcych i nie wykrywają SARS-CoV-2, a koronawirusy wykrywane tymi testami są swoiste gatunkowo i nie zakażają ludzi.

 • Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV) powoduje szybko rozprzestrzeniającą się chorobę układu oddechowego kurcząt. U dorosłych kur stwierdza się zmniejszoną nośność i niską jakość jaj. Do wykrywania przeciwciał przeciw IBV jest przeznaczony test ELISA IDEXX.
 • Świńskie koronawirusy jelitowe to kilka koronawirusów powodujących zakażenia u świń i dających objawy ze strony układu oddechowego lub pokarmowego, należy do nich wirus zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (TGEV). Niektóre zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo lub powodować łagodne objawy. Do badania w kierunku TGEV jest przeznaczony test RealPCR IDEXX.
 • Koronawirusy bydlęce mogą powodować biegunkę cieląt. Mogą być także przyczyną dyzenterii zimowej u bydła, charakteryzującej się krwawą biegunką i łagodnymi objawami ze strony układu oddechowego oraz zmniejszoną produkcją. Do wykrywania antygenów koronawirusów u cieląt z biegunką służy test ELISA IDEXX.

Przenoszenie COVID-19 a zwierzęta domowe

Wybitni specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego są zgodni co do tego, że COVID-19 jest przede wszystkim chorobą ludzi, która przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową.1-4 Możliwe jest także zakażenie pośrednie, przez dotknięcie powierzchni, na której znajduje się wirus, odnosi się to zwłaszcza do gładkich powierzchni, np. plastikowych lub metalowych.5,6 Powierzchnie porowate, takie jak ubrania i sierść, uważa się za mniej sprzyjające zakażeniu.

Niedawne badania wykazały, że koty i fretki mogą w warunkach eksperymentalnych ulec zakażeniu i wirus może przenosić z nich na inne zwierzęta, natomiast psy są zazwyczaj odporne na zakażenie, prawdopodobnie z powodu odmiennej budowy receptorów ACE-2.7-9 Istnieją doniesienia, że w odosobnionych przypadkach dochodziło do wystąpienia u kotów, fretek i psów (transmisja z zakażonego człowieka na zwierzę).10,11 Zakażenie u kotów i fretek mają często przebieg subkliniczny, ale mogą występować łagodne objawy ze strony układu oddechowego, podwyższona temperatura ciała i, w niektórych przypadkach, objawy żołądkowo-jelitowe. U tych gatunków, niebędących gospodarzem głównym, zakażenie trwa, jak się wydaje, krócej niż u człowieka.W odróżnieniu od psów i kotów, norka okazała się gatunkiem podatnym na zakażenie SARS-CoV-2 (na przykład przez zakażonych ludzi w sytuacji wysokiego zagęszczenia populacji na fermach norek), mogacym stanpowić rezerwuar zakażeń i mutacji wirusa.12 Wprawdzie sporadycznie donoszono o przypadkach odwrotnej choroby zoonotycznej psów mieszkających z osobami zakażonymi COVID-19, jednak choroba przebiegała u tych psów bezobjawowo.10,13 Uważa się, że zwierzęta domowe nie odgrywają roli w przenoszeniu COVID-19 na ludzi.1-4

Wiedza o przenoszeniu SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 szybko ewoluuje.

Opracowanie testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR 

Wykorzystując opublikowane sekwencje genetyczne wirusa z ogniska choroby, Laboratoria Referencyjne IDEXX opracowały i zwalidowały test PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 powodującego pandemię u ludzi.14 Test IDEXX SARS-CoV2 (COVID-19) RealPCR jest ukierunkowany na ten sam gen nukleokapsydu co testy CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ale został tak zmodyfikowany, aby można go było stosować u zwierząt. Został starannie zaprojektowany, aby uniknąć reakcji krzyżowych z innymi, swoistymi dla zwierząt koronawirusami. Badania swoistości potwierdzają brak reaktywności krzyżowej z nowym testem PCR w kierunku częstych koronawirusów zwierzęcych występujących u zwierząt towarzyszących. Wykazano również, że dostępne obecnie testy RealPCR do badania występowania tych koronawirusów zwierzęcych nie wykrywają kwasu nukleinowego wirusa SARS-CoV-2. 

W trakcie wstępnej, czterotygodniowej walidacji nowego testu SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR, laboratoria IDEXX przetestowały ponad 3500 próbek pochodzących od psów, kotów i koni, które dostarczono do laboratoriów referencyjnych IDEXX w celu zbadania przy użyciu paneli oddechowych RealPCR. Próbki były równolegle badane trzema testami opracowanymi przez Ośrodki Zwalczania Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). W ramach badań reakcji krzyżowych zbadano także podzbiór próbek kału, dostarczonych do badań przy zastosowaniu paneli biegunkowych RealPCR. Próbki pochodziły z USA i Korei Południowej. W połowie marca badania przesiewowe rozszerzono na Kanadę i kraje europejskie, włączając w to obszary o wysokich wskaźnikach zakażeń COVID-19 u ludzi. 

Kiedy zastosować test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Obecnie specjaliści nie zalecają przeprowadzania badań przesiewowych zwierząt niewykazujących objawów klinicznych zakażenia wirusem SARS-CoV-2, chyba że zostanie to zalecone przez urząd ds. zdrowia publicznego. Testy u wykazujących objawy zwierząt domowych w gospodarstwach domowych, w których stwierdzono zakażenie COVID-19 mogą nie zawsze być wskazane, ponieważ objawy kliniczne, jeśli występują, mogą być łagodne i krótkotrwałe. Badając przyczyny chorób układu oddechowego u fretek i kotów, można wziąć pod uwagę przeprowadzenie testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR, jeśli wcześniej wykluczono występowanie częściej występujących zakażeń układu oddechowego. Przed rozważeniem przeprowadzenia testu w kierunku COVID-19 u zwierzęcia domowego zaleca się przeprowadzenie konsultacji z lokalnym urzędem ds. zdrowia publicznego. Testy należy ograniczyć do tych zwierząt, o których wiadomo, że były narażone na zakażenie COVID-19 lub w przypadku których istnieje mocne podejrzenie takiego narażenia. U kotów z objawami ze strony układu oddechowego należy rozważyć w pierwszej kolejności badanie przy zastosowaniu panelu chorób górnych dróg oddechowych Feline Upper Respiratory Disease (URD) RealPCR, a dopiero później badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Dotyczy to nawet kotów mieszkających w gospodarstwie domowym, w którym stwierdzono COVID-19.

Kiedy należy przeprowadzać u zwierzęcia domowego test w kierunku COVID-19?

Czy u pacjenta występują objawy ze strony układu oddechowego lub inne objawy kliniczne COVID-19?

Nie

Nie należy przeprowadzać testu w kierunku COVID-19

Tak

Należy przeprowadzić testy w kierunku częstszych przyczyn chorób układ oddechowego:

Panel chorób górnych dróg oddechowych kotów (RealPCR)

Panel chorób układu oddechowego psów (RealPCR)

Nie

Czy pacjent był badany pod kątem występowania częstych patogenów dróg oddechowych?

Tak

Czy w przeprowadzonym panelu oddechowym RealPCR wykryto przyczynę?

Nie

Czy w wywiadzie stwierdzono ekspozycję pacjenta na COVID-19 (np. zakażony członek gospodarstwa domowego)?

Nie

Nie należy przeprowadzać testu w kierunku COVID-19

Tak

Tak

Nie należy przeprowadzać testu w kierunku COVID-19

Przed przeprowadzeniem testu zalecana jest konsultacja z urzędnikiem ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Test SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Wskazówki dotyczące pobierania próbek do testu w kierunku SARS-CoV-2

Przed przeprowadzeniem testu w kierunku SARS-CoV-2 u zwierzęcia zachęcamy do skonsultowania się z urzędnikiem ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w sprawie najnowszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przy pobieraniu próbek. Zaleca się, aby przy pobieraniu próbek od zwierzęcia z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 stosować środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak rękawice, maseczka, fartuch i osłona oczu.

Idealna próbka powinna korespondować z objawami klinicznymi i celowością testu. 

 • W przypadku objawów ze strony układu oddechowego: wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki). Jeśli pacjent współpracuje, można także dołączyć wymaz z tylnej części jamy nosowej. Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce. 
 • W przypadku objawów ze strony układu żołądkowo-jelitowego: 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowym pojemniku oraz wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki). Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce.
 • Brak wyraźnych objawów klinicznych (np. badania w zakresie zdrowia publicznego): 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowym pojemniku oraz wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć), wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki) oraz wymaz z tylnej części jamy nosowej.

Postępowanie ze zwierzętami domowymi z dodatnim wynikiem testu SARS-CoV-2

COVID-19 jest chorobą podlegającą obowiązkowi międzynarodowego zgłaszania. W przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, zespół IDEXX RealPCR dostarczy (zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i innymi przepisami) podstawowe informacje urzędom ds. zdrowia publicznego oraz/lub urzędom weterynaryjnym. Zgodnie z właściwymi przepisami, zgłaszający lekarz weterynarii jest następnie odpowiedzialny za dostarczenie lokalnemu urzędowi ds. zdrowia publicznego dodatkowych informacji klinicznych. Dodatnie wyniki testów IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR będą następnie potwierdzane w zewnętrznym laboratorium rządowym, zgodnie z wytycznymi urzędowymi.

Dodatnie wyniki testów PCR u zwierzęcia domowego z gospodarstwa domowego, w którym stwierdzono występowanie COVID-19 mogą wynikać albo z przeniesienia wirusa z zakażonego właściciela (lub innego zakażonego człowieka) na zwierzę, albo mogą wiązać się ze skażeniem środowiska. Ważne jest, aby interpretacja wyników odbywała się na podstawie historii, objawów klinicznych i wyników badań diagnostycznych w kierunku częstych patogenów zwierząt. 

Zakażone zwierzęta należy leczyć objawowo, biorąc pod uwagę występujące u nich objawy kliniczne, i monitorować pod kątem powikłań wtórnych (np. zakażenia bakteryjnego). Jeśli objawy ze strony układu oddechowego są na tyle łagodne, że hospitalizacja nie jest potrzebna, zaleca się izolację zwierzęcia w domu wraz z właścicielem. Jeśli w gospodarstwie domowym nie stwierdzono historii zakażenia COVID-19 u ludzi, zaleca się przeprowadzenie konsultacji w urzędzie ds. zdrowia publicznego w celu ustalenia najlepszej procedury testowania osób w tym gospodarstwie domowym i postępowania z zakażonym zwierzęciem domowym. Należy rozważyć powtórne przeprowadzenie testu RealPCR po tygodniu lub dwóch, aby przed uznaniem gospodarstwa domowego za wolne od zakażenia potwierdzić, że wyniki testów PCR u zwierzęcia nie są już dodatnie i może się już stykać z innymi, niezakażonymi zwierzętami (zwłaszcza kotami i fretkami). 

Dodatni wynik testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Choroba podlegająca obowiązkowi zgłoszenia: lekarz weterynarii musi powiadomić lokalne urzędy odpowiedzialne za zdrowie publiczne

Czy zwierzę wymaga hospitalizacji?

Tak

Opieka na odizolowanym oddziale w celu uniknięcia zarażenia innych pacjentów, nienarażonych wcześniej na kontakt z wirusem

Nie

Historia zakażeń COVID-19 osoby lub osób mieszkających w gospodarstwie domowym?

Tak

Opieka właściciela w domu, niewypuszczanie na zewnątrz i izolowanie od zdrowych zwierząt, mycie rąk przed i po kontakcie ze zwierzęciem

Zapewnić leczenie objawowe; monitorować pod kątem powikłań

Rozważyć kontrolny test PCR po 14 dniach; dostarczyć zarówno wymazy z dróg oddechowych, jak i świeże odchody

Powrót do zwykłej aktywności najwcześniej po 14 dniach od ustąpienia objawów klinicznych oraz/lub ujemnego wyniku testu PCR

Nie

Czy jest prawdopodobna ekspozycja na źródła zakażenia spoza domu? (np. niedawno adoptowane zwierzęta, kot wychodzący/niewychodzący, historia pojawiania się innych zwierząt w domu)

Tak

Należy skonsultować się z urzędem ds. zdrowia publicznego; wynik oceny ryzyka, mającej na celu ustalenie, czy należy izolować zwierzę w domu, czy w lecznicy weterynaryjnej, może zależeć od kilku czynników:

 • Długości okresu przebywania zwierzęcia w gospodarstwie domowym od czasu ekspozycji na podejrzewane źródło zakażenia
 • Czy na kontakt ze źródłem zakażenia były narażone także inne osoby lub zwierzęta domowe
 • Obecność zwierząt lub osób z grupy podwyższonego ryzyka albo z upośledzeniem funkcji układu odpornościowego

Nie

Zakażeni ludzie mieszkający w gospodarstwie mogą nie wykazywać objawów klinicznych; należy skonsultować z lokalnym urzędem ds. zdrowia publicznego ewentualne następne działania w kierunku oceny zakażenia ludzi

Zapobieganie zakażeniu COVID-19

Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 koncentrują się wokół środków zapobiegających narażeniu na kontakt z wirusem. Należą do nich ograniczenia kontaktów z osobami chorymi, ograniczenie podróży i uczestnictwa w imprezach z udziałem dużej liczby ludzi, regularne mycie rąk oraz zasłanianie ust i nosa przy kasłaniu lub kichaniu.1,2

Obecnie nie ma leków przeciwwirusowych o dowiedzionej skuteczności w leczeniu COVID-19. Nie ma także w handlu szczepionek wskazanych do zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 ludzi lub zwierząt.

Wprawdzie uważa się, że odwrotne zakażenie zoonotyczne (zwierząt przez człowieka) skutkujące chorobą kliniczną zdarza się rzadko, ale jeśli u właściciela zwierzęcia zdiagnozowano zakażenie COVID-19, to AVMA i CDC oraz inne autorytety na całym świecie zalecają profilaktyczne ograniczenie kontaktów ze zwierzętami domowymi. Jeśli to możliwe, codzienną opieką nad zwierzęciem domowym powinien zająć się inny członek rodziny lub gospodarstwa domowego.

Dodatkowe zasoby

Najnowsze informacje na temat epidemii COVID-19, a także przydatne informacje na temat zapobiegania i zwalczania COVID-19,
można znaleźć na następujących stronach internetowych.

Dane do zamawiania

Nazwy i kody testów

Kod testu: COVIDP

Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Kod testu: COVIDPFU

Test Follow-Up IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Follow-Up do wcześniejszego testu lub panelu RealPCR

 

Panel chorób górnych dróg oddechowych kotów (RealPCR)

Chlamydia felis, Kaliciwirus koci FCV, Herpeswirus koci 1 FHV-1 (ilośc.), Mycoplasma felis, Bordetella bronchiseptica

Kod badania: POAK


Panel chorób układu oddechowego psów (RealPCR)

Adenowirus psi Typ 2, Wirus nosówki psi CDV (ilośc.), Herpeswirus psi CHV-1, Wirus parainfluenzy psi, Wirus grypy psi, Koronawirus oddechowy psi, Mycoplasma cynos, Bordetella bronchiseptica  

Kod badania: POAH

Wymagania dotyczące próbek

Wymaz z tylnej ściany gardła (z widocznym materiałem organicznym na wymazówce, proszę mocno potrzeć) oraz wymaz ze spojówki (wytrzeć oko, pobrać wymaz od wewnątrz powieki). Prosimy dostarczać suche waciki na plastikowych patyczkach, bez podłoża transportowego, w jałowej próbówce; przechowywać w chłodziarce. 

Dodatkowe próbki do testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR: jeśli pacjent współpracuje, można także dołączyć wymaz z tylnej części jamy nosowej. Jeśli występują objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego, należy także dołączyć 3-5 g (minimum 1 g) świeżego kału w jałowej probówce.

 

Obsługa i pomoc

Termin uzyskania wyników

Wstępne wyniki w ciągu 2 - 3 dni; należy doliczyć dodatkowy czas na potwierdzenie dodatnich wyników SARS-CoV-2 PCR.

Usługi pomocy technicznej dla klientów

Gabinety weterynaryjne mogą liczyć na pomoc działów obsługi klienta i pomocy technicznej oraz zespołu usług doradczych IDEXX, w skład którego wchodzą nasi lekarze weterynarii i uprawnieni specjaliści wspomagający diagnostykę.

+48 22 853 40 01

Bibliografia

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 16, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 16, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 16, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 16, 2020.
 5. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient [published online ahead of print March 4, 2020]. JAMA. 2020;e203227. doi:10.1001/jama.2020.3227
 6. van Doremalen N, Bushmaker Y, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-COV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med2020;382(16):1564–1567. doi:10.1056/NEJMc2004973
 7. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al.  Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 16, 2020.
 11. USDA Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States. USDA Animal and Plate Health Inspection Service website. https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard. Updated February 15, 2021. Accessed March 16, 2021.
 12. OIE Statement on COVID-19 and Mink. OIE World Organisation for Animal Health website. https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statement-on-covid-19-and-mink/. Accessed March 16, 2021.
 13. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 16, 2020.
 14. Journal of Small Animal Practice (2020), 1-7: Frequency of respiratory pathogens and SARS-CoV-2 in canine and feline samples submitted for respiratory testing in early 2020. doi: 10.1111/jsap.13300.

 

Badania PCR są usługą świadczoną na mocy umowy z Roche Molecular Systems, Inc.

Kontakt z działem obsługi klientów

Pytania dotyczące zdrowia publicznego i inne, niezwiązane z obsługą klientów: Kliknij tutaj