Skróty


Analizator hematologiczny VetAutoread IDEXX

Kompleksowe odpowiedzi w kilka minut


Analizator hematologiczny IDEXX VetAutoread™* zapewnia dokładne badanie, testy przed zabiegiem i ogólne kontrole w gabinecie.

Analizator IDEXX VetAutoread łączy się ze stacją IDEXX VetLab, systemem zarządzania informacjami laboratoryjnymi, który gromadzi wszystkie wyniki w elektronicznej dokumentacji medycznej i drukuje je na zintegrowanym raporcie dla łatwiejszej interpretacji.
 

Skontaktuj się z nami

Złóż zapytanie ofertowe

IDEXX sp. z o.o. przestrzega prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności.

Menu testowe


Dostępne parametry

Parametr Opis
Hematokryt (Hct) Obliczany jako procent czerwonych krwinek w stosunku do całej objętości krwi. Odnotowywany jako Hct %.
Hemoglobina (Hgb) Obliczenie uzyskuje się z pomiaru głębokości, na jaką zawiesina flotacyjna opada w masę erytrocytarną (funkcja gęstości czerwonej krwinki) i hematokrytu. Analizator uwzględnia korektę ze względu na kożuszek leukocytarno-płytkowy. Odnotowywany jako Hgb (g/dl).
MCHC Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (hemoglobina/hematokryt) x 100.
WBC Ten parametr łączy pomiar całkowitej liczby granulocytów oraz limfocytów/monocytów. Odnotowywany jako WBC x 109/l. Analizator odnotuje również „106 x ml” i „103 x µl.”
Całkowita liczba granulocytów (GRANS) Ten segment kożuszka leukocytarno-płytkowego składa się z granulocytów (neutrofilów, eozynofilów, bazofilów). Długość tego pasma jest przekładana na całkowitą liczbę granulocytów. Odnotowywany jako GRANS x 109/L.
Granulocyty procentowe Granulocyty wyrażone jako procent całkowitej liczby białych krwinek i wyświetlane jako % GRANS.
Eozynofile (EOS)
Neutrofile (NEUT)
Dostępne tylko w przypadku próbek od psów i bydła; analizator może wykrywać i obliczać wysokie poziomy eozynofilów (> ∼ .5 x 109/l). W takich przypadkach liczba eozynofilów i liczba neutrofilów (przez odjęcie) jest drukowana za % GRANS. (Wszelkie obecne bazofile są uwzględnione w liczbie neutrofilów).
Całkowita liczba limfocytów/monocytów (L/M) Zabarwione limfocyty i monocyty stanowią jeden segment kożuszka leukocytarno-płytkowego. Długość tego pasma jest przekładana na całkowitą liczbę limfocytów/monocytów. Odnotowywany jako L/M x 109/l.
Procent limfocytów/monocytów Limfocyty i monocyty mogą być również wyrażone jako procent całkowitej liczby białych krwinek. Wyświetlane jako % L/M.
Płytki krwi (PLT) Zabarwione płytki stanowią warstwę kożuszka leukocytarno-płytkowego o najniższej gęstości. Długość tego pasma jest przekładana na liczbową wartość granulocytów. Odnotowywany jako PLT x 109/l.
% Retikulocytów Ten parametr jest dostępny tylko dla próbek od psów i kotów; wyrażany jako procent (RETICS) hematokrytu, w zakresie 0,2% ≤ x ≤4,0%.
Fibrynogen (Fib) Całkowity fibrynogen w osoczu jest odnotowywany w mg/dl.

 

Instrukcje / Zasoby


Niezwłocznie badaj świeżą próbkę – zanim stan Twojego pacjenta ulegnie pogorszeniu

 
Badanie próbki za pomocą analizatora IDEXX VetAutoread™*
  1. Przygotuj próbkę.
  2. Odwirowuj próbkę w IDEXX VetCentrifuge™ przez pięć minut.
  3. Wybierz odpowiednie gatunki w analizatorze, włóż probówkę do komory ładowania i zamknij drzwiczki.

 

Gotowe! Analizator poda wynik z uwzględnieniem gatunku w ciągu jednej minuty.

 

Urządzenie do wytrącania fibrynogenu IDEXX

Urządzenie do wytrącania fibrynogenu IDEXX zostało zaprojektowane do użytku z analizatorem hematologicznym IDEXX VetAutoread™. Kontrolowany elektronicznie zakres temperatury zapewnia maksymalną jednorodność fibrynogenu w osoczu w IDEXX VetTubes™.

 

Jak wytrącić fibrynogen z osocza:
  1. Umieść odwirowaną wcześniej probówkę IDEXX VetTube w jednym z czterech otworów znajdujących się z przodu urządzenia do wytrącania fibrynogenu IDEXX.
  2. Około pięć minut po włożeniu probówki do urządzenia wyjmij probówkę i odwiruj w IDEXX VetCentrifuge. Uwaga: IDEXX VetCentrifuge został zaprojektowany do użytku z analizatorem hematologicznym IDEXX VetAutoread. Sterowana elektronicznie prędkość i czas pracy wirnika zapewnia maksymalną jednorodność w układaniu się warstw w odwirowanych IDEXX VetTubes.
  3. Wybierz odpowiednie gatunki w analizatorze, włóż probówkę do komory ładowania i zamknij drzwiczki.

Wyniki są gotowe w zaledwie minutę.

 

Lista zasobów

Sample Preparation Poster

IDEXX VetAutoread Hematology


† IDEXX VetCentrifuge został zaprojektowany do użytku z analizatorem hematologicznym IDEXX VetAutoread. Sterowana elektronicznie prędkość i czas pracy wirnika zapewnia maksymalną jednorodność w układaniu się warstw w odwirowanych IDEXX VetTubes.

*VetAutoread jest znakiem towarowym QBC Diagnostics, Inc.