Skróty


Test SNAP Cortisol

Rozpoznawaj zespół Cushinga i chorobę Addiisona u psów, korzystając z testu SNAP Cortisol

Ponieważ test jest w pełni ilościowym może nieprzerwanie monitorować leczenie i oceniać odpowiedzi pacjenta na to leczenie.

Zespół Cushinga i jego objawy kliniczne postępują powoli. Właściciele zwierząt zwykle zgłaszają zachowania/objawy typowe dla zespołu Cushinga przez sześć lat przed zgłoszeniem się do lekarza weterynarii, bowiem przypisują występujące objawy raczej zwykłemu procesowi starzenia się, a nie oznakom choroby.

Choroba Addisona, niegdyś uważana za rzadką, jest obecnie uważana za bardziej rozpowszechnioną endokrynopatię psów.

Skontaktuj się z nami

Złóż zapytanie ofertowe

IDEXX sp. z o.o. przestrzega prawidłowego przetwarzania danych osobowych. ​​​​​​​Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności.

Zalety

Korzyści z przeprowadzanych na miejscu dokładnych badań stężenia kortyzolu odnoszą wszyscy

Użyj testu SNAP Cortisol do:

  • Badania w kierunku zespołu Cushinga i choroby Addisona – uzyskując szybko dokładne wyniki na miejscu, w gabinecie, możesz zacząć leczenie lub dodatkowe badania na tej samej wizycie.
  • Sprawienia, aby właściciele zwierząt byli bardziej zadowoleni – przy pięciominutowym czasie inkubacji i zaledwie sześciominutowym oczekiwaniu na wyniki, możesz udzielić odpowiedzi na pytania klientów w czasie wizyty lub gdy odbierają swoje zwierzęta.
  • Monitorowania leczenia farmaceutycznego – używaj testu SNAP Cortisol jako element protokołu, służącego do oceny skuteczności leczenia i modyfikacji farmakoterapii.
     

W teście SNAP Cortisol stosowana jest sprawdzona technologia SNAP ELISA, gwarantująca dokładność konieczną do stawiania diagnoz, które nie budzą wątpliwości.

Dokładność

Dokładnie oceń czynność nadnerczy

Wykorzystaj możliwość szybkiego uzyskiwania wyników i wdrażania lub modyfikowania terapii natychmiast, po oznaczeniu stężenia kortyzolu u pacjentów w miejscowym laboratorium.

Każda seria testów SNAP Cortisol jest testowana metodami supresji deksametazonu lub stymulacji ACTH przy użyciu psiej surowicy pobranej od zdrowych zwierząt i od zwierząt badanych w kierunku choroby nadnerczy.

Ta procedura wewnętrznej kalibracji IDEXX daje pewność, że każda seria testu SNAP Cortisol zachowuje najwyższe parametry i dostarczy dokładne wyniki badania próbek pacjenta w całym zakresie stężeń.

Uzyskaj dokładniejsze odczyty testów SNAP® przy użyciu analizatora SNAPshot Dx®:

  • Analizator SNAPshot Dx® odczytuje i interpretuje wyniki testu za Ciebie, eliminując wszelkie wątpliwości lub subiektywności i pozwalając tym samym udzielić dokładniejszych i bardziej spójnych odpowiedzi.


Korelacja odczytów stężenia kortyzolu z czytnika SNAP® z wynikami uzyskanymi innymi metodami1

  • Przedstawione dane wykazują bardzo wysoką zgodność między stężeniem kortyzolu w surowicy mierzonym testem SNAP Cortisol a jego stężeniem otrzymanym metodami radioimmunologicznymi (RIA). Wartość współczynnika korelacji 0,97 wskazuje na znakomitą ogólną zgodność stężeń kortyzolu mierzonego w teście SNAP ze stężeniami kortyzolu mierzonymi RIA.
 

Instrukcje / Zasoby

1. Przenieś pipetą próbkę surowicy i dodaj koniugat.

2. Delikatnie odwróć probówkę 3 lub 4 razy, aby wymieszać próbkę z koniugatem.

3. Inkubuj próbkę przez 5 minut.

4. Wlej próbkę do przyrządu SNAP.

5. Gdy w kółku aktywacji pojawi się kolor, mocno naciśnij aktywator. Usłyszysz wyraźne „pstryknięcie”.

6. Włóż przyrząd SNAP do analizatora.

Dokładne instrukcje


 Bibliografia
1. Dane w laboratoriach IDEXX. Lipiec 2003