Spółka będąca liderem w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej stwierdza brak przypadków COVID-19 wśród zwierząt domowych 

Jak dotąd żadna z tysięcy przebadanych próbek pochodzących od kotów i psów nie dała wyniku dodatniego 

WESTBROOK, Maine, 13 marca 2020 r. —Spółka IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), globalny lider diagnostyki i oprogramowania w dziedzinie weterynarii, ogłosiła, że przeprowadzone wśród zwierząt domowych testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19) u ludzi, nie przyniosły jak dotąd ani jednego wyniku dodatniego. W czasie walidacji nowego weterynaryjnego systemu testów do wykrywania wirusa powodującego COVID-19 personel IDEXX przebadał tysiące próbek pochodzących od psów i kotów. Próbki użyte do opracowania i walidacji testu otrzymano z materiału dostarczonego do laboratoriów referencyjnych IDEXX w związku z testami PCR.

Te nowe wyniki testów są zgodne z aktualnymi poglądami specjalistów, którzy uważają, że COVID-19 przenosi się przede wszystkim z człowieka na człowieka i podtrzymują zalecenie, aby nie przeprowadzać testów zwierząt domowych na obecność wirusa COVID-19. W przypadku psów i kotów z objawami oddechowymi zaleca się wizytę u weterynarza w celu przeprowadzenia badań w kierunku bardziej pospolitych patogenów układu oddechowego.

„Jeśli czołowe autorytety w dziedzinie ochrony zdrowia orzekną, że badanie zwierząt domowych w kierunku wirusa COVID-19 jest uzasadnione, będziemy gotowi zaoferować test SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ IDEXX”, powiedział Jay Mazelsky, prezes i dyrektor naczelny IDEXX Laboratories. „Zwierzęta domowe są ważnymi członkami naszych rodzin i zależy nam, aby pozostawały w dobrym zdrowiu i były bezpieczne. Ponieważ sytuacja ewoluuje, w globalnej sieci naszych laboratoriów referencyjnych IDEXX będziemy nadal monitorować COVID-19 i stan zdrowia zwierząt.”

Globalną sieć laboratoriów referencyjnych IDEXX tworzy ponad 80 laboratoriów, które łączy zaangażowanie w działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad zwierzętami domowymi. IDEXX nie ustaje w poszukiwaniach nowych i skuteczniejszych sposobów działania oraz poprawiania stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych, ludzi i inwentarza żywego. Z sieci zaawansowanych weterynaryjnych laboratoriów referencyjnych mogą korzystać klienci w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej, Afryce Południowej, Brazylii i całej Europie. Laboratoria te oferują najpełniejszy i najbardziej zaawansowany w branży zestaw testów. 

Z najnowszymi informacjami na temat ryzyka przeniesienia wirusa COVID-19 na zwierzęta oraz choroby COVID-19 można zapoznać się na poświęconych tej chorobie stronach amerykańskich Ośrodków Zwalczania Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Amerykańskiego Medycznego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii (American Veterinary Medical Association, AVMA) lub Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt

Dostęp do dodatkowych zasobów informacyjnych IDEXX można uzyskać na stronie idexx.pl/covid19

O laboratoriach IDEXX

Spółka IDEXX Laboratories, Inc. wchodzi w skład Indeksu S&P 500® i jest liderem innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt domowych, dostarczając praktykującym lekarzom weterynarii na całym świecie szeroki zakres produktów i usług diagnostycznych oraz IT. Produkty IDEXX pozwalają lekarzom weterynarii na świadczenie zaawansowanej opieki medycznej, zwiększają skuteczność działania personelu i poprawiają sytuację ekonomiczną przychodni weterynaryjnych. IDEXX jest też światowym liderem wśród dostawców testów diagnostycznych do badań zwierząt gospodarskich oraz materiałów informacyjnych na ich temat, a także testów do sprawdzania jakości wody i mleka. IDEXX, spółka z siedzibą w Maine, zatrudnia ponad 9000 pracowników i oferuje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji o IDEXX można uzyskać, odwiedzając stronę: www.idexx.com.

 


Dane kontaktowe

Relacje z mediami
Robin Woodcock
1-207-632-8027
[email protected]

Relacje z inwestorami
IDEXX Laboratories
John Ravis
1-207-556-8155
[email protected]