COVID-19

16 marca 2020 r.

Szanowni klienci!

W związku z tym, że w Państwa kraju decyzją rządu zamknięto granice państwa, i możliwe jest wprowadzenie kwarantanny mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Państwa kraju, IDEXX zaktualizował tę stronę o odpowiednie informacje i wskazówki.
Jesteśmy tu, aby pomóc w każdy możliwy sposób. Mimo że sytuacja jest bardzo dynamiczna, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwu produktów, usług i wsparcia, którym Państwo zaufaliście. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby zapewnić Państwu niezbędne dostawy i usługi:  

  • Mogą Państwo w dalszym ciągu prowadzić kliniczną diagnostykę na analizatorach IDEXX lub innych urządzeniach i szybkich testach, jak zazwyczaj, zwłaszcza dla pilnych pacjentów. Zalecamy przygotowanie zapasu materiałów eksploatacyjnych na  2 - 4 tygodnie w razie potencjalnych opóźnień w dostawie. 
  • Dzięki globalnej sieci ponad 80 laboratoriów na całym świecie, IDEXX kontynuuje przyjmowanie i przetwarzanie próbek Państwa pacjentów w naszej sieci Laboratoriów Referencyjnych IDEXX.Prosimy pamiętać, że opóźnienia w transporcie, spowodowane przez działania podejmowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne, mogą skutkować opóźnieniami w realizacji zamówień w Laboratoriach Referencyjnych IDEXX, jak również w wysyłce materiałów eksploatacyjnych do Państwa. Na dzień dzisiejszy nie są nam znane żadne systemowe opóźnienia w transporcie. Będziemy starać się informować Państwa na bieżąco, jeśli to nastąpi.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twoich klientów i naszych pracowników IDEXX, w okresie kwarantanny IDEXX będzie stosował się do wskazówek władz lokalnych i zdrowotnych dotyczących podróży i wizyt osobistych. Tak długo, jak rząd zezwala na podróże w obrębie kraju ze względów biznesowych, pozostajemy dyspozycyjni do odwiedzin. Szanujemy również Państwa wybory i będziemy odraczać spotkania osobiste lub organizować zdalne. 

Z poważaniem

George Fennell