COVID-19 — informacje dla klientów

Będziemy stale aktualizować tę stronę. Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2020
Zaglądaj regularnie do nowych informacji.

Ważna wiadomość dla klientów w Polsce


W związku z tym, że w Państwa kraju decyzją rządu zamknięto granice państwa, i możliwe jest wprowadzenie kwarantanny mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Państwa kraju, IDEXX zaktualizował tę stronę o odpowiednie informacje i wskazówki.

Jesteśmy tu, aby pomóc w każdy możliwy sposób. Mimo że sytuacja jest bardzo dynamiczna, opieka weterynaryjna jest bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwu produktów, usług i wsparcia, którym Państwo zaufaliście. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby zapewnić Państwu produkty i usługi weterynaryjne:

  • Mogą Państwo w dalszym ciągu prowadzić kliniczną diagnostykę na analizatorach IDEXX lub innych urządzeniach i szybkich testach, jak zazwyczaj, zwłaszcza dla pilnych pacjentów. Zalecamy przygotowanie zapasu materiałów eksploatacyjnych na 2 - 4 tygodnie w razie potencjalnych opóźnień w dostawie spowodowanych odwołaniem lotów.
  • Dzięki globalnej sieci ponad 80 laboratoriów na całym świecie, IDEXX kontynuuje przyjmowanie i przetwarzanie próbek Państwa pacjentów w naszej sieci Laboratoriów Referencyjnych IDEXX.
     

Prosimy pamiętać, że opóźnienia w transporcie, spowodowane przez działania podejmowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne, mogą skutkować opóźnieniami w realizacji zamówień w Laboratoriach Referencyjnych IDEXX, jak również w wysyłce materiałów eksploatacyjnych do Państwa. Będziemy starać się informować Państwa na bieżąco, jeśli to nastąpi.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twoich klientów i naszych pracowników, IDEXX będzie stosował się do wskazówek władz lokalnych i zaleceń zdrowotnych dotyczących podróży i wizyt osobistych. Tak długo, jak rząd zezwala na podróże w obrębie kraju ze względów biznesowych, pozostajemy dyspozycyjni do odwiedzin. Szanujemy również Państwa wybory i będziemy odraczać spotkania osobiste lub organizować zdalne.

Pytania?

Kontakt z działem obsługi klientów

Zdrowie publiczne i inne zapytania niezwiązane z klientem: Kliknij tutaj.

Odpowiedzi na częste pytania

Koronawirusy tworzą dużą rodzinę wirusów, w skład której wchodzi kilka podgrup wirusów występujących powszechnie u ludzi, a także innych ssaków, ptaków i gadów. Koronawirusy zawdzięczają swoją nazwę kolczastym białkom powierzchniowym, przypominającym z wyglądu koronę. Za zakażenia zwierząt, powodowane na przykład przez kociego koronawirusa jelitowego, odpowiadają zwykle koronawirusy alfa.

Wirus SARS-CoV-2, będący przyczyną choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), jest nietypowym koronawirusem powodującym zakażenie dróg oddechowych u ludzi i różni się od wcześniej zidentyfikowanych koronawirusów zakażających ludzi lub pacjentów weterynaryjnych. Wirus SARS-CoV-2, powodujący chorobę układu oddechowego u ludzi, COVID-19, jest koronawirusem beta.

Choroba COVID-19 po raz pierwszy została wykryta w Chinach, epidemia wybuchła początkowo w mieście Wuhan. Przypuszcza się, że wirus SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy. Od czasu pojawienia się pod koniec 2019 r. choroba COVID-19 rozprzestrzeniła się na całym świecie.

Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (American Veterinary Medical Association, AVMA) donosi: „specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych oraz liczne zagraniczne i krajowe organizacje zajmujące się ochroną zdrowia zwierząt zgadzają się, że obecnie nie ma dowodów wskazujących na to, że zwierzęta chorują na COVID-19 lub że mogą zarażać tą chorobą inne zwierzęta i ludzi.” Największe autorytety medyczne nie zalecają badania zwierząt pod kątem obecności wirusa powodującego COVID-19, ponieważ przenosi się on przede wszystkim z człowieka na człowieka. 

W czasie walidacji weterynaryjnego testu diagnostycznego w kierunku choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) personel IDEXX przebadał tysiące próbek pobranych od psów i kotów i stwierdził brak dodatnich wyników, które wskazywałyby na obecność u zwierząt SARS-CoV-2, tj. szczepu wirusa odpowiedzialnego za wybuch epidemii COVID-19 u ludzi. Próbki użyte do opracowania i walidacji testu otrzymano z materiału dostarczonego do laboratoriów referencyjnych IDEXX w związku z opracowywaniem paneli diagnostycznych PCR. Próbki pochodziły z USA i Korei Południowej. Obecnie IDEXX rozszerzył monitoring na Kanadę i kraje Europy, włączając w to obszary z wysokim odsetkiem choroby COVID-19 u ludzi. Wszystkie próbki przebadane w kierunku COVID-19 dały wynik negatywny.

W przypadku psów lub kotów z objawami ze strony układu oddechowego zaleca się wizytę u lekarza weterynarii w celu przeprowadzenia badań na obecność bardziej powszechnych patogenów oddechowych.

Obecnie IDEXX nie oferuje testu wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Zgodnie z aktualną wiedzą specjalistów, COVID-19 przenosi się przede wszystkim z człowieka na człowieka, co stanowi podstawę wydanego przez najważniejsze władze ochrony zdrowia zalecenia, aby nie poddawać zwierząt domowych testom na obecność tego wirusa. Jeśli najważniejsze władze ochrony zdrowia stwierdzą, że istnieje kliniczne uzasadnienie badania zwierząt pod kątem występowania wirusa SARS-CoV-2, spółka IDEXX będzie mogła zapewnić komercyjne dostawy testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™.


W czasie walidacji weterynaryjnego testu diagnostycznego w kierunku choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) personel IDEXX przebadał tysiące próbek pobranych od psów i kotów i stwierdził brak dodatnich wyników, które wskazywałyby na obecność u zwierząt SARS-CoV-2, tj. szczepu wirusa odpowiedzialnego za wybuch epidemii COVID-19 u ludzi. Próbki użyte do opracowania i walidacji testu otrzymano z materiału dostarczonego do laboratoriów referencyjnych IDEXX w związku z opracowywaniem paneli diagnostycznych PCR. W aktualnej, zmiennej sytuacji będziemy nadal we wszystkich laboratoriach referencyjnych monitorować stan zdrowia zwierząt pod kątem występowania COVID-19.

W przypadku psów lub kotów z objawami ze strony układu oddechowego zaleca się wizytę u lekarza weterynarii w celu przeprowadzenia badań na obecność bardziej powszechnych patogenów oddechowych.
 

Koronawirusy tworzą dużą rodzinę wirusów, w skład której wchodzi kilka podgrup wirusów występujących powszechnie u ludzi, a także innych ssaków, ptaków i gadów. Powszechnie występujące koronawirusy powodujące choroby układu oddechowego lub pokarmowego u naszych pacjentów weterynaryjnych są koronawirusami alfa. 

Dostarczany przez IDEXX kompleksowy panel RealPCR™ chorób układu oddechowego (CRD) zawiera test RealPCR™ IDEXX do badania występowania psiego koronawirusa oddechowego. Koronawirus oddechowy psów jest przyczyną kompleksu zakaźnych chorób układu oddechowego psów (znanego również jako zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli lub „kaszel kenelowy”). Panel ten nie jest testem do badania obecności wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. 

Kompleksowe panele biegunkowe RealPCR™ IDEXX zawierają testy wykrywające koronawirusy jelitowe u psów, koni, fretek i kotów. Koronawirusy jelitowe mogą być przyczyną zakażeń jelit powodujących biegunkę, szczególnie u młodych zwierząt. Panele te nie są testami wykrywającymi obecność wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. 

Test FIP Virus RealPCR™ Biotype (dodatek do testu RealPCR wykrywającego koronawirusa kociego) rozpoznaje najpospolitsze mutacje wirusa jelitowego, odpowiedzialne za zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP), ciężką, najczęściej śmiertelną, układową chorobę zapalną. Test ten nie jest testem do badania obecności wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. 

Test IDEXX IBV Ab wykrywa koronawirusa gamma. Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV) powoduje wysoce zakaźną chorobę wirusową u kurcząt, która zwykle objawia się dolegliwościami ze strony układu oddechowego. Test ten ułatwia monitorowanie stanu odporności kurcząt w dużych stadach. Test ten nie jest testem do badania obecności wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19.

Testy IDEXX RealPCR TGEV RNA Mix służą do wykrywania obecności koronawirusów jelitowych u świń. Pojawienie się spowodowanej przez koronawirusa choroby, charakteryzującej się ostrą i szybko rozprzestrzeniającą się biegunką, jest poważnym problemem hodowców świń na całym świecie. Test ten nie jest testem do badania obecności wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19.

Test IDEXX Rota-Corona-k99 Ag jest przeprowadzany metodą immunoenzymosorpcyjną (ELISA) i umożliwia różnicowanie zarażeń rotawirusem, koronawirusem i E. coli przez wykrywanie antygenów. Koronawirusy bydlęce mogą powodować biegunkę cieląt. Mogą być także przyczyną dyzenterii zimowej u bydła, charakteryzującej się krwawą biegunką i łagodnymi objawami ze strony układu oddechowego oraz zmniejszoną produkcją. Test ten nie jest testem do badania obecności wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19.

 W tej szybko zmieniającej się sytuacji zobowiązaliśmy się do dostarczenia produktów, usług i wsparcia na które liczysz. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zachować ciągłość potrzebnych dostaw i usług. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, powiadomimy o tym niezwłocznie. Na artykuły, na które jest największe zapotrzebowanie wprowadziliśmy limity zmówień. Nasze zaangażowanie i zobowiązanie podyktowane są zabezpieczeniem twoich potrzeb. 

Dzięki sieci ponad 80 Laboratoriów Referencyjnych IDEXX na świecie, IDEXX przyjmuje i bada nadesłane próbki twoich pacjentów. Opóźnienia transportowe, spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez władze państwowe, regionalne i lokalne mogą skutkować opóźnieniem w badaniu. 

Niektóre badania wysyłane przez IDEXX do zewnętrznych laboratoriów partnerskich mogą być opóźnione lub niedostępne ze względu na odwołanie lotów regionalnych lub przestój w pracy tych laboratoriów. Testy, które staną się z wyżej wymienionych powodów niedostępne, zostaną usunięte tymczasowo z naszej oferty. Prosimy o kontakt z Biurem Klienta w celu uzyskania informacji o dostępności testów.

IDEXX stwierdza brak przypadków COVID-19 wśród zwierząt domowych

IDEXX przebadał tysiące próbek od psów i kotów podczas procesu walidacji nowego testu weterynaryjnego w kierunku wirusa wywołującego COVID-19, i do tej pory nie stwierdził wyników dodatnich u zwierząt towarzyszących. Przeczytaj więcej poniżej.

Informacja prasowa: Spółka będąca liderem w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej stwierdza brak przypadków COVID-19 wśród zwierząt domowych

Biała Księga: IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Informacje Diagnostyczne: Coronavirus - update diagnostyczny, Marzec 2020