IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

W wyjątkowych przypadkach, we współpracy z urzędem zdrowia publicznego.
Pełna informacja o badaniu

Odpowiedzi na częste pytania

Tak. Test zostanie udostępniony lekarzom weterynarii w Ameryce Północnej w tym tygodniu, a do końca kwietnia będzie stopniowo wprowadzany w pozostałych krajach za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci ponad 80 laboratoriów referencyjnych IDEXX.

Wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i lekarze weterynarii IDEXX są zgodni, że przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 odbywa się przede wszystkim drogą kropelkową z człowieka na człowieka i odradzają przeprowadzanie testów u zwierząt niewykazujących objawów. Jeśli zwierzęta domowe mają objawy przypominające COVID-19, bardziej prawdopodobne jest, że cierpią na inną, bardziej powszechną infekcję układu oddechowego. 

IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR wyłącznie, jeśli jest to zalecane przez urząd zdrowia publicznego i gdy spełnione są trzy kryteria:

 • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
 • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19 

Tak, w ogranicznej liczbie przypadków. Wyniki dodatnie potwierdzono wewnętrznie potrójnie, przy użyciu zarówno testów IDEXX, jak i trzech testów amerykańskich Centrów Zwalczania Chorób (US CDC). Wyniki dodatnie zostały potwierdzone przez niezależne testy przeprowadzone przez Laboratoria Narodowe Służby Weterynaryjnej Departamentu Rolnictwa USA (USDA-NVSL). Listę dodatnich przypadków zamieszczono pod następującym łączem:

IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR: Positive cases

Tak. Test IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR jest ukierunkowany na tę część genomu wirusa, w której u odkrytych dotąd wariantów nie stwierdzono mutacji. W miarę rozpoznawania nowych szczepów IDEXX sprawdza zmiany genetyczne zachodzące w wirusach, aby mieć pewność, że nasz test zachowuje diagnostyczną dokładność.

Wybitni specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego są zgodni co do tego, że COVID-19 jest przede wszystkim chorobą ludzi, która przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową.1-4 W czasie walidacji IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR w laboratoriach IDEXX przebadano w kierunku wirusa COVID-19 ponad 6000 próbek. Próbki zostały dostarczone do laboratoriów referencyjnych w 17 krajach w celu przeprowadzenia testów w kierunku chorób układu oddechowego u chorych kotów, psów i koni (14 lutego - 17 kwietnia 2020 r.). W kwietniu 2020 roku test IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR zaczął być dostępny do stosowania u zwierząt domowych z objawami klinicznymi i po zetknięciu się z zakażonym człowiekiem. Pomimo wykładniczego wzrostu dodatnich przypadków u ludzi na całym świecie, u psów i kotów stwierdzono bardzo ograniczoną liczbę przypadków zakażenia. Jak dotąd laboratoria IDEXX nie stwierdziły dodatnich wyników w testach na obecność wirusa COVID-19, co wskazuje, że psy i koty mieszkające razem z zakażonymi ludźmi poza bardzo rzadkimi i izolowanymi przypadkami pozostają niezakażone.

Wprawdzie nie ma obecnie żadnych dowodów, które wskazywałyby, że psy lub koty odgrywają rolę w przenoszeniu się choroby na ludzi, ale są dane kliniczne, świadczące o tym, że u zwierząt mogą występować różne poziomy podatności na zakażenie. Badania wykazały, że koty i fretki mogą w warunkach eksperymentalnych ulec zakażeniu i wirus może przenosić z nich na inne zwierzęta, natomiast psy są zazwyczaj odporne na zakażenie, prawdopodobnie z powodu odmiennej budowy receptorów ACE-2.7-9

Istnieją doniesienia, że w odosobnionych przypadkach dochodziło do wystąpienia u kotów, fretek i psów odwrotnej choroby zoonotycznej (transmisja z zakażonego człowieka na zwierzę).10,11 Zakażenia u kotów i fretek mają często przebieg subkliniczny, ale mogą występować łagodne objawy ze strony układu oddechowego, podwyższona temperatura ciała i, w niektórych przypadkach, objawy żołądkowo-jelitowe. U tych gatunków, niebędących gospodarzem głównym, zakażenie trwa, jak się wydaje, krócej niż u człowieka. Wprawdzie sporadycznie donoszono o przypadkach odwrotnej choroby zoonotycznej psów mieszkających z osobami zakażonymi COVID-19, jednak choroba przebiegała u tych psów bezobjawowo.10,13 Uważa się, że zwierzęta domowe nie odgrywają roli w przenoszeniu COVID-19 na ludzi.1-4

Wiedza o przenoszeniu SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 szybko ewoluuje. Najnowsze informacje na temat ryzyka przeniesienia SARS-CoV-2 na zwierzęta można znaleźć na poświęconej COVID-19 stronie internetowej CDC.

For the references list, click here.

Oprócz psów i kotów przypadki naturalnego (nieeksperymentalnego) zakażenia stwierdzono u norek, fretek, goryli i dużych przedstawicieli rodziny kotowatych, w tym lwów, panter śnieżnych, tygrysów i pum. W odróżnieniu od zwierząt domowych norka okazała się gatunkiem podatnym, którego populacje mogą stać się rezerwuarem zakażeń i mutacji wirusa w przypadku, gdy SARS-CoV-2 przeniesie się z zakażonych ludzi na zwierzęta żyjące w dużym zagęszczeniu, na przykład na fermie norek.

W trakcie trwania pandemii COVID-19 pojawiły się różne teorie i mity tłumaczące, w jaki sposób wirus mógł pojawić się u ludzi. Według wybitnego specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych, dr. Scotta Weese’a, najnowsza teoria, mówiąca, że ludzie zaczęli chorować na COVID-19, ponieważ psy zjadały zakażone nietoperze, jest „w najlepszym razie spekulacją”.

 • Nie ma obecnie żadnych dowodów, które wskazywałyby, że psy lub koty odgrywają rolę w przenoszeniu się choroby na ludzi. Nie znaleziono także żadnych danych, które mogłyby dowodzić, że psy były źródłem SARS-CoV-2, szczepu wirusa odpowiedzialnego za chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19) u ludzi.
 • Wybitni specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego (reprezentujący m.in. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (AVMA), Ośrodki Zwalczania Chorób i Prewencji (CDC) i Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE)) są zgodni co do tego, że COVID-19 jest chorobą przede wszystkim człowieka, przenoszącą się drogą kropelkową.
 • Od połowy lutego laboratoria referencyjne IDEXX przebadały w kierunku występowania wirusa COVID-19 ponad 5000 próbek pobranych w 17 krajach od kotów, psów i koni wykazujących objawy ze strony układu oddechowego. Jak dotąd żaden z wyników tych testów nie był dodatni. Wskazuje to, że poza bardzo rzadkimi i odosobnionymi przypadkami, psy i koty nie ulegają zakażeniu.
 • Badania naukowe i zgromadzone dane wskazują, że u zwierząt domowych, zwłaszcza kotów i fretek, może występować zróżnicowanie podatności na krótkotrwałe zakażenia. Eksperymentalne badania zakażeń wykazały, że psy są zazwyczaj odporne.

Więcej informacji zamieszczono na blogu prowadzonym przez wybitnego specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych, dr. Scotta Weese’a.

Coronaviruses form a large family of viruses, which includes several subgroups of viruses commonly found in humans, as well as other mammals, birds and reptiles. Commonly occurring coronaviruses that cause respiratory or digestive tract diseases in our veterinary patients are alpha coronaviruses. 

 • Wykorzystując opublikowane sekwencje genetyczne wirusa z ogniska choroby, Laboratoria Referencyjne IDEXX opracowały test PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania SARS-CoV-2.  IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR wyłącznie, jeśli jest to zalecane przez urząd zdrowia publicznego (np. w USA przez stanowego urzędnika ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego) i gdy spełnione są trzy kryteria:
  • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
  • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
  • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19 
    
 • The Comprehensive RealPCR Respiratory Disease (CRD) panel provided by IDEXX includes the RealPCR IDEXX test for testing respiratory coronavirus. Canine respiratory coronavirus causes a complex of infectious respiratory diseases in dogs (also known as infectious tracheitis and bronchitis or "kenel cough"). This panel is not a test for testing the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19. 
 • RealPCR IDEXX comprehensive diarrhea panels contain tests for detecting intestinal coronaviruses in dogs, horses, ferrets and cats. Intestinal coronaviruses can cause intestinal infections that cause diarrhea, especially in young animals. These panels are not tests for the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19. 
 • The FIP Virus RealPCR Biotype test (an addition to the RealPCR test for the detection of feline coronavirus) recognizes the most common mutations in the intestinal virus responsible for infectious feline peritonitis (FIP), a serious, most often fatal, systemic inflammatory disease. This test is not a test for the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19. 
 • IDEXX IBV Ab Test detects gamma coronavirus. Infectious bronchitis virus (IBV) causes a highly contagious viral disease in chickens, which is usually manifested by respiratory problems. This test facilitates monitoring of the resistance status of chickens in large herds. This test is not a test for the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19.
 • IDEXX RealPCR TGEV RNA Mix tests are used to detect the presence of intestinal coronaviruses in pigs. The emergence of coronavirus-induced disease characterized by acute and rapidly spreading diarrhea is a serious problem for pig farmers all over the world. This test is not a test for the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19.
 • The IDEXX Rota-Corona-k99 Ag test is carried out by immunoenzymosorption (ELISA) and allows differentiation of rotavirus, coronavirus and E. coli infections by detecting antigens. Bovine coronaviruses can cause calf diarrhea. They can also cause winter dysentery in cattle, characterized by bloody diarrhea and mild respiratory symptoms, and reduced production. This test is not a test for the presence of SARS-CoV-2 virus causing COVID-19.

Wybitni specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego są zgodni co do tego, że COVID-19 jest przede wszystkim chorobą ludzi, która przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową.1-4 Możliwe jest także zakażenie pośrednie, przez dotknięcie powierzchni, na której znajduje się wirus, odnosi się to zwłaszcza do gładkich powierzchni, np. plastikowych lub metalowych.5,6 Powierzchnie porowate, takie jak ubrania i sierść, uważa się za mniej sprzyjające zakażeniu.

Niedawne badania wykazały, że koty i fretki mogą w warunkach eksperymentalnych ulec zakażeniu i wirus może przenosić z nich na inne zwierzęta, natomiast psy są zazwyczaj odporne na zakażenie, prawdopodobnie z powodu odmiennej budowy receptorów ACE-2.7-9 Istnieją doniesienia, że w odosobnionych przypadkach dochodziło do wystąpienia u kotów i tygrysów odwrotnej choroby zoonotycznej (transmisja z zakażonego człowieka na zwierzę).10,11 Dane serologiczne świadczą, że zakażenia bezobjawowe u kotów i fretek mogą być częstsze niż początkowo sądzono.12 Zakażenie u kotów i fretek mają często przebieg subkliniczny, ale mogą występować łagodne objawy ze strony układu oddechowego, podwyższona temperatura ciała i, w niektórych przypadkach, objawy żołądkowo-jelitowe. U tych gatunków, niebędących gospodarzem głównym, zakażenie trwa, jak się wydaje, krócej niż u człowieka. Wprawdzie sporadycznie donoszono o przypadkach odwrotnej choroby zoonotycznej psów mieszkających z osobami zakażonymi COVID-19, jednak choroba przebiegała u tych psów bezobjawowo.10,13 Uważa się, że zwierzęta domowe nie odgrywają roli w przenoszeniu COVID-19 na ludzi.1-4

Wiedza o przenoszeniu SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 szybko ewoluuje. Najnowsze informacje na temat ryzyka przeniesienia SARS-CoV-2 na zwierzęta można znaleźć na poświęconej COVID-19 stronie internetowej CDC.

Lista bibliografii, kliknij tutaj

IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR wyłącznie, jeśli jest to zalecane przez urząd zdrowia publicznego (np. w USA przez stanowego urzędnika ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego) i gdy spełnione są trzy kryteria:

 • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
 • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19 

.

IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR wyłącznie, jeśli jest to zalecane przez urząd zdrowia publicznego (np. w USA przez stanowego urzędnika ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego) i gdy spełnione są trzy kryteria:

 • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i lekarz weterynarii wykluczył ich występowanie
 • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19 

Testy u wykazujących objawy zwierząt domowych w gospodarstwach domowych, w których stwierdzono zakażenie COVID-19 mogą nie zawsze być wskazane, ponieważ objawy kliniczne, jeśli występują, mogą być łagodne i krótkotrwałe. Badając przyczyny chorób układu oddechowego u fretek i kotów, można wziąć pod uwagę przeprowadzenie testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR, jeśli wcześniej wykluczono występowanie częściej występujących zakażeń układu oddechowego. Przed rozważeniem przeprowadzenia testu w kierunku COVID-19 u zwierzęcia domowego zaleca się przeprowadzenie konsultacji z lokalnym urzędem ds. zdrowia publicznego. Testy należy ograniczyć do tych zwierząt, o których wiadomo, że były narażone na zakażenie COVID-19 lub w przypadku których istnieje mocne podejrzenie takiego narażenia. U kotów z objawami ze strony układu oddechowego należy rozważyć w pierwszej kolejności badanie przy zastosowaniu panelu chorób górnych dróg oddechowych Feline Upper Respiratory Disease (URD) RealPCR, a dopiero później badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Dotyczy to nawet kotów mieszkających w gospodarstwie domowym, w którym stwierdzono COVID-19. Fretki z objawami ze strony układu oddechowego oprócz poddania testowi IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR należy zbadać przy użyciu panelu wirusów grypy Influenza Virus RealPCR. 

Wprawdzie test IDEXX-SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR jest ukierunkowany na ten sam gen nukleokapsydu co testy CDC, ale różni się od testów przeznaczonych dla ludzi. Test IDEXX COVID-19 został opracowany specjalnie do stosowania u pacjentów weterynaryjnych, aby uniknąć reakcji krzyżowych z koronawirusami zwierzęcymi i aby można było wykonywać badania na standardowej platformie IDEXX RealPCR.

IDEXX Laboratories zajmuje się wyłącznie diagnostyką weterynaryjną. Nasze laboratoria nie są zatwierdzone do badania próbek pochodzących od ludzi i nie będziemy przetwarzać żadnych próbek wykazujących obecność takich markerów.

Nie. Wprawdzie test IDEXX-SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR jest ukierunkowany na ten sam gen nukleokapsydu co testy CDC, ale różni się od testów przeznaczonych dla ludzi. Test IDEXX COVID-19 został opracowany specjalnie do stosowania u pacjentów weterynaryjnych, aby uniknąć reakcji krzyżowych z koronawirusami zwierzęcymi i aby można było wykonywać badania na standardowej platformie IDEXX RealPCR.

IDEXX Laboratories zajmuje się wyłącznie diagnostyką weterynaryjną. Nasze laboratoria nie są zatwierdzone do badania próbek pochodzących od ludzi i nie będziemy przetwarzać żadnych próbek wykazujących obecność takich markerów.

OPTI Medical Systems

Należąca do spółki firma OPTI Medical Systems, która oferuje produkty medyczne dla ludzi, wspiera badania w kierunku COVID-19 u ludzi, opracowując zestaw testowy PCR.

Jest to możliwe dzięki doświadczeniu IDEXX uzyskanym przy opracowaniu i produkcji testów PCR przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Firma OPTI Medical zatwierdziła zestaw testowy PCR, opracowany specjalnie do stosowania u ludzi, z przeznaczeniem przede wszystkim dla wąskiej grupy, zaangażowanej w badania nad ludzkim COVID-19. Ta inicjatywa jest na wczesnym etapie realizacji.

Obecnie nie. Naukowcy są wprawdzie zainteresowani odróżnianiem skażenia środowiska od przejściowych zakażeń zwierząt domowych, ale test wykrywający przeciwciała u zwierząt domowych jest mniej przydatny do wykrywania zakażeń i zarządzania nimi niż test PCR, pozwalający wykryć aktywne zakażenie. Testy w kierunku przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dają w medycynie człowieka nadzieję na możliwość identyfikacji osób, które zetknęły się w przeszłości z COVID-19 i wobec tego być może są mniej narażone na zarażenie się tą chorobą. Przewiduje się, że może to pomóc w ustaleniu, którzy kluczowi pracownicy mogą najbezpieczniej wykonywać zadania w obszarach o wysokim zagrożeniu. Jak się wydaje, zwierzęta domowe zarażają się bardzo rzadko, a w przypadku zarażenia nie wykazują objawów klinicznych lub objawy choroby są lekkie i krótkotrwałe. Uważa się także, że w tym przypadku zwierzęta domowe nie odgrywają żadnej roli w przenoszeniu się choroby na człowieka.

 W tej szybko zmieniającej się sytuacji zobowiązaliśmy się do dostarczenia produktów, usług i wsparcia na które liczysz. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zachować ciągłość potrzebnych dostaw i usług. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, powiadomimy o tym niezwłocznie. Na artykuły, na które jest największe zapotrzebowanie wprowadziliśmy limity zmówień. Nasze zaangażowanie i zobowiązanie podyktowane są zabezpieczeniem twoich potrzeb. 

Dzięki sieci ponad 80 Laboratoriów Referencyjnych IDEXX na świecie, IDEXX przyjmuje i bada nadesłane próbki twoich pacjentów. Opóźnienia transportowe, spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez władze państwowe, regionalne i lokalne mogą skutkować opóźnieniem w badaniu. 

Niektóre badania wysyłane przez IDEXX do zewnętrznych laboratoriów partnerskich mogą być opóźnione lub niedostępne ze względu na odwołanie lotów regionalnych lub przestój w pracy tych laboratoriów. Testy, które staną się z wyżej wymienionych powodów niedostępne, zostaną usunięte tymczasowo z naszej oferty. Prosimy o kontakt z Biurem Klienta w celu uzyskania informacji o dostępności testów.

Koronawirusy tworzą dużą rodzinę wirusów, w skład której wchodzi kilka podgrup wirusów występujących powszechnie u ludzi, a także innych ssaków, ptaków i gadów. Koronawirusy zawdzięczają swoją nazwę kolczastym białkom powierzchniowym, przypominającym z wyglądu koronę. Za zakażenia zwierząt, powodowane na przykład przez kociego koronawirusa jelitowego, odpowiadają zwykle koronawirusy alfa.

Wirus SARS-CoV-2, będący przyczyną choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), jest nietypowym koronawirusem powodującym zakażenie dróg oddechowych u ludzi i różni się od wcześniej zidentyfikowanych koronawirusów zakażających ludzi lub pacjentów weterynaryjnych. Wirus SARS-CoV-2, powodujący chorobę układu oddechowego u ludzi, COVID-19, jest koronawirusem beta.

Choroba COVID-19 po raz pierwszy została wykryta w Chinach, epidemia wybuchła początkowo w mieście Wuhan. Przypuszcza się, że wirus SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy. Od czasu pojawienia się pod koniec 2019 r. choroba COVID-19 rozprzestrzeniła się na całym świecie.

My w IDEXX rozumiemy, że pandemia COVID-19 jest wielkim obciążeniem dla wielu niezależnych przedsiębiorstw i jest to szczególnie trudny czas dla praktyk weterynaryjnych. 

Aby wesprzeć Państwa w radzeniu sobie z powszechnymi trudnościami w działalności gospodarczej, oferujemy 30-dniowe przedłużenie standardowych terminów płatności za wszystkie zakupy dokonane od 1 do 31 marca 2020 roku. Płatności za zakupy i usługi świadczone w marcu będą teraz wymagalne w maju. 

Ze względu na pilną potrzebę wprowadzenia tej zmiany, nasze faktury i wyciągi będą nadal odzwierciedlać Państwa standardowe warunki płatności. Jednakże kwoty te nie będą uznawane za przeterminowane podczas tego 30-dniowego okresu przedłużenia. 


Moja klinika jest częścią większej grupy biznesowej. Czy ten program dotyczy także mojej kliniki?

Nasz program skierowany jest do niezależnych przedsiębiorstw, które są szczególnie narażone. Tym niemniej, IDEXX będzie ściśle współpracował z Twoją grupą biznesową, aby określić Wasze potrzeby.

Dziękujemy, że jesteście #VeterinaryHeroes!

W tych niepewnych czasach, każdego dnia dokonujecie rzeczy niemożliwych. To właśnie robią bohaterowie - dla nas, dla naszych zwierząt na całym świecie - jesteście prawdziwymi bohaterami.

Czytaj więcej

Ważna wiadomość dla klientów w Polsce


W związku z tym, że w Państwa kraju decyzją rządu zamknięto granice państwa, i możliwe jest wprowadzenie kwarantanny mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Państwa kraju, IDEXX zaktualizował tę stronę o odpowiednie informacje i wskazówki.

Jesteśmy tu, aby pomóc w każdy możliwy sposób. Mimo że sytuacja jest bardzo dynamiczna, opieka weterynaryjna jest bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwu produktów, usług i wsparcia, którym Państwo zaufaliście. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby zapewnić Państwu produkty i usługi weterynaryjne:

 • Mogą Państwo w dalszym ciągu prowadzić kliniczną diagnostykę na analizatorach IDEXX lub innych urządzeniach i szybkich testach, jak zazwyczaj, zwłaszcza dla pilnych pacjentów. Zalecamy przygotowanie zapasu materiałów eksploatacyjnych na 2 - 4 tygodnie w razie potencjalnych opóźnień w dostawie spowodowanych odwołaniem lotów.
 • Dzięki globalnej sieci ponad 80 laboratoriów na całym świecie, IDEXX kontynuuje przyjmowanie i przetwarzanie próbek Państwa pacjentów w naszej sieci Laboratoriów Referencyjnych IDEXX.
   

Prosimy pamiętać, że opóźnienia w transporcie, spowodowane przez działania podejmowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne, mogą skutkować opóźnieniami w realizacji zamówień w Laboratoriach Referencyjnych IDEXX, jak również w wysyłce materiałów eksploatacyjnych do Państwa. Będziemy starać się informować Państwa na bieżąco, jeśli to nastąpi.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twoich klientów i naszych pracowników, IDEXX będzie stosował się do wskazówek władz lokalnych i zaleceń zdrowotnych dotyczących podróży i wizyt osobistych. Tak długo, jak rząd zezwala na podróże w obrębie kraju ze względów biznesowych, pozostajemy dyspozycyjni do odwiedzin. Szanujemy również Państwa wybory i będziemy odraczać spotkania osobiste lub organizować zdalne.

Pytania?

Kontakt z działem obsługi klientów

Zdrowie publiczne i inne zapytania niezwiązane z klientem: Kliknij tutaj.